Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zvolanie verejného zhromaždenia na území mesta

 1. Právo pokojne sa zhromažďovať zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Výkon tohto práva upravuje zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov a slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.
 2. Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu, ale sú zakázané zhromaždenia v okruhu 50 m od budovy zákonodarných zborov alebo od miest, kde tieto zbory rokujú.
 3. Zhromaždenie môže zvolať občan starší ako 18 rokov alebo právnická osoba (musí byť registrovaná na území Slovenskej republiky), alebo skupina osôb.
 4. Zhromaždenia usporiadané právnickými osobami prístupných len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným hosťom, zhromaždenia usporiadané cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesie, púte a iné sprievody a zhromaždenia slúžiace na prejavy náboženského vyznania, zhromaždenia konané v obydliach občanov a zhromaždenia menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch nie je potrebné oznamovať (§ 4 ods. 1 zákona č. 84/1990).
 5. Ostatné zhromaždenia je zvolávateľ povinný písomne oznámiť Mestu Trenčianske Teplice aspoň 5 dní vopred. Písomné oznámenie je možné podať aj osobne v úradných hodinách do podateľne MsÚ.
 6. V oznámení musí zvolávateľ uviesť údaje v zmysle  § 5 ods. 2 zákona č. 84/1990.

 

Mesto zhromaždenie zakáže ak:

 • ak by oznámený účel zhromaždenia smeroval k výzve popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov, dopúšťať sa násilia a hrubej neslušnosti, inak porušovať ústavu a zákony
 • ak sa má konať na mieste, kde by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie
 • ak sa na rovnakom mieste a v rovnaký čas má podľa skôr doručeného oznámenia konať zhromaždenie a medzi zvolávateľmi nedošlo k dohode o úprave času jeho konania
 • ak sa má konať na rovnakom miesta a v rovnakom čase, kde už v zmysle platných právnych predpisov bolo povolené verejné kultúrne alebo športové podujatie
 • ak sa má konať v mieste, kde by potrebné obmedzenie dopravy a zásobovania bolo v závažnom rozpore so záujmom obyvateľstva (§ 10 ods. 1, 2, 3 zákona č. 84/1990)

 

 1. O zákaze zhromaždenia Mesto Trenčianske Teplice rozhodne bezodkladne, najneskôr do 3 dní od okamihu, keď dostalo platné oznámenie. Rozhodnutie vyvesí na svojej úradnej tabuli a týmto sa považuje rozhodnutie zvolávateľovi za doručené. Z uvedeného vyplýva, že zvolávateľ zhromaždenia je povinný 3 dni sledovať úradnú tabuľu MsÚ, ktorá je umiestnená na ulici M. R. Štefánika. Mesto zároveň zašle písomné vyhotovenie rozhodnutia zvolávateľovi. Proti rozhodnutiu mesta môže zvolávateľ do 15 dní podať opravný prostriedok na súde (§ 11 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 84/1990).
 2. Tomu, kto zvoláva alebo usporadúva zhromaždenie bez toho, že by splnil oznamovaciu povinnosť alebo usporadúva zhromaždenie, ktoré bolo zakázané alebo závažne poruší inú povinnosť zvolávateľa podľa zákona, môže byť uložená pokuta.

 

Potrebné doklady:

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia na území mesta Trenčianske Teplice – v tlačivách


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka