Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv rok 2015, 3.časť

Číslo Názov Predmet zmluvy Cena s DPH

Dátum platnosti

Dátum zverejnenia

Zmluvná strana Osoby, ktoré podpísai zmuvu
  Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
(PDF)

Realizácia obnovy
časti sústavy verejného osvetlenia v meste Trenčianske Teplice

Zmena ceny diela

600,001,78
EUR
2015-11-04

2015-11-04
REVIZ, s.r.o.
Gen. Goliana 1548/12, 911 01 Trenčín
IČO:46 942 921

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Igor Minárech, konateľ

  Zmluva
(PDF)
Modernizácia a rozšírenie monitorovacieho systému mesta 6296,10 EUR 2015-10-06

2015-11-04
RIMI - Technologie s.r.o.
ulica, Jána Halašu 2633/18
PSČ, 911 08, Trenčín
IČO: 46302719
PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Stachová Sylvia
  Kúpna zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti 366,36
EUR
2015-11-06

2015-11-09
Katarína Iris Hanzelová
Pod Brezinou č. 63, 911 01 Trenčín

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Katarína Iris Hanzelová

DODATOK č. 2
k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2015/M
Zmluva o budúcej zmluve
(PDF)
Zmeny v článkoch zmluvy -

2015-11-02

2015-11-10

MANO INVEST a.s., Ivánska cesta 15/A, 821 04 Bratislava, Rozmarínová 6, 911 01 Trenčín, IČO: 47 239 239 PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Mária Krajmerová
  Zmluva o dielo
(PDF)
PD Zvýšenie energetickej úspory budovy - Hasičská stanica v Trenčianskych Tepliciach 6600,00
EUR
2015-10-14

2015-11-11
TOVI s.r.o.
Sídlo Bojná 329, 956 01 Bojná
IČO: 36 221 724

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Ladislav Balog, konateľ

  Zmluva o dielo
(PDF)
PD Zvýšenie energetickej úspory budovy MsÚ v Trenčianskych Tepliciach 7950,00
EUR
2015-10-14

2015-11-11
TOVI s.r.o.
Sídlo Bojná 329, 956 01 Bojná
IČO: 36 221 724

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Ladislav Balog, konateľ

  Zmluva o dielo
(PDF)
PD Zvýšenie energetickej úspory - Dielne a prevádzková budova technických služieb v
Trenčianskych Tepliciach
7800,00
EUR
2015-10-14

2015-11-11
TOVI s.r.o.
Sídlo Bojná 329, 956 01 Bojná
IČO: 36 221 724

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Ladislav Balog, konateľ

KRHZ-TN-V -238/2015-028 Zmluva o výpožičke
(PDF)
Súprava povodňovej záchrannej služby - 2015-10-23

2015-11-11
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky
so sídlom: Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
IČO: 00151 866

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident Hasičského
a záchranného zboru

  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve so Zmluvou
o zriadení vecného bremena
(PDF)
Zriadenie vecného bremena - 2015-11-10

2015-11-12
Ing. Pavol Havelka
a manželka Mgr. Silvia Havelková, Červené Kopanice 690/35, 914 51 Trenčianske Teplice
PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Pavol Havelka
a Mgr. Silvia Havelková
  DODATOK č. 2
k Zmluve o prevode vlastníctva bytov (kúpna zmluva) č. 2/2015/M zo dňa 26.01.2015
(PDF)
Zmeny ustanovení zmluvy - 2015-11-10

2015-11-12
ADOZ INVEST, s.r.o., so sídlom: Legionárska 7451/4, 911 01 Trenčín,
IČO: 47 242 710
PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

  Ing.Ivan Chobot
konateľ
  Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta 2000,00
EUR
2015-11-10

2015-12-01
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianske Teplice
Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 31118518

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Th.Mgr. Stanislav Lugowski

  Kúpna zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti

229,36

229,36

229,28
EUR

2015-11-30

2015-12-04
Rudolf Ronec, Novozámocká 1347/69, 960 01 Zvolen,
Irena Buchtíková, Štvrť SNP 682/84, 914 51 Trenčianske Teplice,
Adela Vallová, J. Halašu 2631/22, 911 01 Trenčín

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Rudolf Ronec

Irena Buchtíková

Adela Vallová

15/13/010/15 Dohoda
(PDF)
Pomoc v hmotnej núdzi. Aktivačná činnosť. - 2015-11-18

2015-12-07
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
M .R.Štefánika 20, 91101 Trenčín
IČO: 30794536

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Zdenka Tvrdá, riaditeľka

519/2015-2050-1200 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie nenávratného finančného prostriedku. Obnova verejného osvetlenia v meste. 531 981,56 EUR 2015-11-18

2015-12-07
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

JUDr. Vazil Hudák, minister

  Zmluva o spolupráci
(PDF)
Realizácia projektu "Kúpele v regióne" - 2015-11-27

2015-12-07
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34 129 316

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

JUDr. Zoroslav Kollár,
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Vranka,
člen predstavenstva

130/2015/ZODU/ZA Zmluva o dielo
(PDF)
Licencia, programové vybavenie HUMAN 1068,00
EUR
ročne
2015-11-25

2015-12-07
HOUR, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
010 01 Žilina
IČO: 31586163

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Milan Urbaník
konateľ

  Kúpna zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti 8,00
EUR
2015-11-04

2015-12-07
PharmDr. Dana Bečárová,
a manžel Ing. Peter Bečár, Červené Kopanice 520/18, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

PharmDr. Dana Bečárová,
a Ing. Peter Bečár

134/2015/0 Zmluva
(PDF)
Migrácia existujúcich dát 23400,00
EUR
2015-12-08

2015-12-14
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
IČO: 35 810 734

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Marek Paščák
člen predstavenstva

  Nájomná zmluva
(PDF)
Prenájom pozemku 15,00
EUR
ročne
2015-12-02

2015-12-14
AWISO, s. r. o.
Zastúpená:
Topoľová 781, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 45 625 611

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Michal Velič
konateľ spoločnosti

  Zmluva o dielo
(PDF)
Vypracovanie svetelnotechnického merania zrekonštruovanej sústavy
verejného osvetlenia
10.600,50
EUR
2015-12-07

2015-12-15
ENLIT spol. s r.o.
Priemyselná 1497/18b, 905 01, Senica
IČO: 46251677

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Martin Bílek

244742-2015 Úverová zmluva
(PDF)
Úver na financovanie podielu vlastných zdrojov klienta na krytí oprávnených
a neoprávnených výdavkov projektu klienta s názvom „Obnova verejného osvetlenia
v m este Trenčianske Teplice“
78897,22
EUR
2015-12-17

2015-12-17
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky a
Ing. Ľubica Bohúňová, zamestnanec banky

244750-2015 Úverová zmluva
(PDF)
Úver na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku
na krytie oprávnených výdavkov projektu klienta s názvom „Obnova verejného
osvetlenia v meste Trenčianske Teplice
531981,56
EUR
2015-12-17

2015-12-17
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky a
Ing. Ľubica Bohúňová, zamestnanec banky

Z201541440_Z Kúpna zmluva
(PDF)
Dodávka zemného plynu 29455,20
EUR
2015-12-21

2015-12-21
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka ul. 2271, 01701 Považská Bystrica,
IČO:36314242
elektronické trhovisko
  Dodatok č. 1
k Úverovej zmluve č. 107692-2013
(PDF)
Zmena a doplnenie Úverovej zmluvy - 2015-12-17

2015-12-26
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky a
Ing. Ľubica Bohúňová, zamestnanec banky

3210011016 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
299,52
EUR
2015-12-16

2015-12-26
ALMIPA s.r.o.
Kúpeľná 28, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO :36301574

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Alexandra Krištofová

3210264816 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
599,04
EUR
2015-12-16

2015-12-26
BUSINESS HAPPY, s.r.o.
Škultétyho 1002/97, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 45 708 321

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Krajmerová Mária

3210211016 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
299,52
EUR
2015-12-16

2015-12-26
Ježík Štefan,
Sídlo firmy: T.G.Masaryka 587/24C, Trenčianske Teplice
IČO :30877202

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ježík Štefan

3210004116 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
892,32
EUR
2015-12-16

2015-12-26
JOMIRA, s.r.o.
Masarykova 31,914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 45 448 141

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Jozef Raučina

3210299016 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
299,52
EUR
2015-12-16

2015-12-26
LUKAS plus, s.r.o.,
Sídlo firmy: Štvrť SNP 681/82, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 46 511 512

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Andrea Rýdza

3210306316 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
137,28
EUR
2015-12-16

2015-12-26
Elmar - Martinka Pavol,
SNP 680/79, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO :33189773

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Martinka Pavol

3210254116 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
137,28
EUR
2015-12-16

2015-12-26

Katarína Skrutková - KAJA 2
Sídlo firmy: Šafárikova 14, 911 08 Trenčín
IČO: 45305803

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Katarína Skrutková
3210251516 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
1921,92
EUR
2015-12-16

2015-12-26
spicybrown s.r.o.
Sídlo firmy: Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 46 546 707

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Pavol Sirotný
3210014116 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
299,52
EUR
2015-12-16

2015-12-26
Janka Beznáková - U BEZNÁKA
Sídlo firmy: Hurbanova 18, 914 51 Trenčianske Teplice
IČ O :33180288

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Janka Beznáková
3210250816 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
137,28
EUR
2015-12-16

2015-12-26
VINUM TEPLIČKA, s.r.o.
Sídlo firmy: SNP 143/58, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 44 793 111

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Peter Martinka

3210013816 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
149,76
EUR
2015-12-16

2016-01-13
CBG spol. s.r.o.,
Sídlo firm y: Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO: 00896292

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Otto Malaska

3210314316 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
892,32
EUR
2015-12-16

2016-01-13
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.,
Šrobárova 27/203, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO :36334227

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Marta Mišíková

3210005216 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
9952,80
EUR
2015-12-16

2016-01-13
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Tomáš Vranka

3210294416 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
892,32
EUR
2015-12-16

2016-01-13
SYNOT W, s.r.o.
Továrenská štvrť 1467/24, Poprad - Matejovce, 059 51
IČO: 47 244 194

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Oľga Bajzíková

3210320316 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
na rok 2016
2676,96
EUR
2015-12-16

2016-01-13
Trenčianske kúpele, s.r.o.
Sídlo firmy: Nejedlého 51, 841 02 Bratislava
IČO: 44436793

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Tomáš Vranka

2/MŠK-239/SK/2015 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančnej dotácie 3573,00
EUR
2015-12-15

2016-01-13
MŠK Slovan Trenčianske Teplice, o. z.
M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42144680

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

PhDr. Štefan Škultéty
predseda MŠK

  Zmluva
(PDF)
Poskytnutie areálu viacúčelového ihriska s atletickým oválom pri Základnej škole

4,00
EUR

za 1,5h.

2015-12-14

2016-01-13
Súkromné športové gymnázium, n.o.
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 37922866

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Daniel Ježík - štatutárny zástupca riaditeľa školy

061/§52a/2015 Zmluva
(PDF)
Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 340,80
EUR
2015-12-21

2016-01-20
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
IČO: 30794536

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Zdenka Tvrdá
riaditeľka

 


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka