Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv rok 2015, 2.časť

Číslo Názov Predmet
zmluvy
Cena
s DPH
Zmluvná
strana

Dátum
platnosti

Dátum
zverejnenia

Osoby, ktoré
podpísali
zmluvu
01/83/SK/2015 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice 900,00
EUR
2015-04-29

2015-05-28
Dobrovoľný hasičský zbor
Ľ. Podjavorinskej č.1, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 001774741202

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Jozef Kopp

02/175/SK/2015 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice 800,00
EUR
2015-04-29

2015-05-28
Združenie sluchovo postihnutých mikroregiónu Teplička
SNP 32/89, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42020859

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Melánia Rabinova Ružičková

06/280/SK/2015 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice 350,00
EUR
2015-04-22

2015-05-28
MO Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach,
SNP 132/21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34005773

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Zuzana Ďurmeková

07/280/SK/2015 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice 60,00
EUR
2015-04-22

2015-05-28
MO Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach,
SNP 132/21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34005773

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Zuzana Ďurmeková

08/280/SK/2015 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice 100,00
EUR
2015-04-22

2015-05-28
MO Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach,
SNP 132/21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34005773

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Zuzana Ďurmeková

12/173/SK/2015 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice 1000,00
EUR
2015-04-28

2015-05-28
Klub slovenských turistov Trenčianske Teplice
Gogolova23A, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 31106129

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Maroš Greguš

Z20158653_Z Kúpna zmluva
(PDF)
Zametacie vozidlo 42000,00
EUR
2015-05-26

2015-05-27
KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 17639727

/elektronické trhovisko/

Mesto Trenčianske Teplice

KONNEX s.r.o.

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične  9,95 EUR hodina 2015-05-04

2015-05-28
Mgr. Miloš Lutka
SNP 128/14 914 51 Trenčianske Teplice
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Miloš Lutka
  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične  9,95 EUR hodina 2015-05-04

2015-05-28
Milan Koža
SNP 126/12
914 51 Trenčianske Teplice
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Milan Koža
  Nájomná zmluva
(PDF)
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí 13,00
EUR
denne
2015-05-06

2015-05-28
RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, 84107, Bratislava, IČO: 17321484

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Srnánek Radovan

  Dodatok č. 1
k zmluve o spolupráci uzatvorenej dňa 14.04.2010
(PDF)
Zmena názvu združenia - 2015-04-30

2015-05-28
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42 025 664

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Štefan Škultéty,
predseda správnej rady

3210314315 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO 600,60
EUR
2015-04-28

2015-05-28
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.,
Sídlo firmy: Šrobárova 27/203, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36334227

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Marta Mišíková

  Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov
zo dňa 01. 07. 2008
(PDF)
Zmena predmetu nájmu, doby nájmu a ceny nájmu - 2015-05-22

2015-05-28
spicybrown, s. r. o.
Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 46 546 707

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Pavol Sirotný
konateľ spoločnosti

  Dodatok č. 1,2,3
k zmluve o spolupráci uzatvorenej dňa 29.09.2009
(PDF)
Zmena názvu združenia... - 2015-04-30

2015-05-28
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42 025 664

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Štefan Škultéty,
predseda správnej rady

  Dodatok č.1
k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.09.2009
(PDF)
Zmena názvu združenia - 2015-04-30

2015-05-29
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42 025 664

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Štefan Škultéty,
predseda správnej rady

  Dodatok č.2
k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 20.02.2012
(PDF)
Zmena názvu združenia - 2015-04-30

2015-05-29
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42 025 664

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Štefan Škultéty,
predseda správnej rady

  Zmluva
(PDF)
Audítorské služby 3300,00
EUR
2015-05-14

2015-05-29
Ing. Marta Tóthová
Audítor SKAU, licencia č. 237
Južná 8
911 08 Trenčín
IČO: 34271333

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Marta Tóthová

  Zmluva o dielo
(PDF)
Stavebné práce - „ Obchodné centrum AMÁDEUS- Trenčianske Teplice“ 9768,00
EUR
2015-05-27

2015-06-02
Firma „ Miroslav KIJAC “
Nám. sv. Anny č. 15, 911 01 Trenčín
IČO:11775394

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Miroslav Kijac
majiteľ firmy

  Nájomná zmluva
(PDF)
Nájom nebytových priestorov 600,00
EUR
mesačne
2015-05-21

2015-06-18
PETRONIUS, spol. s r.o.
Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 31597 891

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

JUDr. Katarína Balážová
konateľka spoločnosti

1834/2015 Zmluva
(PDF)
Dodávka vody z verejného vodovodu
- odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
- 2015-06-03

2015-06-18
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
so sídlom ul. 1. mája č. 11, 911 01 Trenčín
IČO: 36 302 724

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Jozef Gajdoš, generálny riaditeľ

03/2015 Zmluva o dielo
(PDF)
  Vysúšanie Materskej škôlky
po vytopení vodou a rekonštrukčné práce.
15223,2
EUR

2015-05-18

2015-06-18

MIBAG sanácie, spol. s r.o.
Furmanská 3
841 03 Bratislava
IČO:35 911 751

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Tibor Turčány

  Zámenná zmluva
(PDF)
Zámena pozemkov 1244,09
EUR
2015-06-17

2015-06-22
Ing. Vladislav Pavlikovský,
a manželka: Ing. Marta Pavlikovská, Okružná 576/136, 018 51 Nová Dubnica

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Vladislav Pavlikovský

Ing. Marta Pavlikovská

239097-2015 Úverová zmluva
(PDF)
Investičný úver 42000,00
EUR
2015-06-24

2015-06-24
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky
a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanec banky

  Kúpna zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti 4040,00
EUR
2015-06-24 2015-06-26 Spicybrown, s. r. o.
Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 46 546 707

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Pavol Sirotný
konateľ

  Kúpna zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti 3598,40
EUR
2015-06-24

2015-06-29
MUDr. Marián Pšenčík
a manželka Božena Pšenčíková, Partizánska 500/87, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

MUDr. Marián Pšenčík
a Božena Pšenčíková

  Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 03/2015
(PDF)
Nivelizácia podlahy v MŠ 1442,4
EUR
2015-06-05

2015-06-29
MIBAG sanácie, spol. s r.o.
Furmanská 3
841 03 Bratislava
IČO:35 911 751

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Tibor Turčány

 
Zmluva o dielo
(PDF)
Stavebné opravy - „Zariadenie pre seniorov
Trenčianske Teplice“   
25083,19
EUR
2015-06-08
2015-07-05
Firma „ Miroslav KIJAC “ Nám. sv. Anny č. 15, 911 01 Trenčín IČO:11775394

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Miroslav Kijac majiteľ firmy

  Nájomná zmluva
(PDF)
Prenájom časti pozemku 200,00
EUR
mesačne
2015-06-15

2015-07-07
HAM ovocie s. r. o.
Sládkovičova 192/2
914 41 Nemšová
IČO: 48 136 778

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Adrián Haman - konateľ spoločnosti

17/174/SK/2015 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice 200,00
EUR
2015-06-18

2015-07-07
Andrea Švecová SNP 121/3, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 44573162

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Andrea Švecová

SITB-002-2015
/000041-697
Zmluva
(PDF)
Výpožička počítač stolný; tlačiareň
- multifunkčná; čítacie zariadenie čipových kariet; zobrazovacie zariadenie - monitor
- 2015-06-15

2015-07-07
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO:00151866

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Jozef Čapuška
generálny riaditeľ sekcie informatiky

  Nájomná zmluva
(PDF)
Nájom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry 25000,00 EUR
ročne 
2015-06-08

2015-07-07
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
so sídlom Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
IČO: 36 302 724

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Richard Rybníček
predseda predstavenstva

Ing. Jozef Trstenský
podpredseda predstavenstva

  Kúpna zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti 823,47
EUR
2015-06-08

2015-07-10
Andrea Kyselicová
SNP 125/10, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Andrea Kyselicová

63/2015/0 Nájomná zmluva
(PDF)
Nájom aplikačného programového vybavenia a nájom
potrebnej infraštruktúry
23568,00 EUR 2015-06-24

2015-07-13
DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO:35810734

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Marek Paščák
člen predstavenstva

  Kúpna zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti 4512,00
EUR
2015-07-16

2015-07-20
Ing. Pavol Havelka
a manželka Mgr. Silvia Havelková, Červené Kopanice 690/35, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Pavol Havelka
a Mgr. Silvia Havelková

  Zmluva o reklame
(PDF)
Prezentácia spoločnosti na podujatí 25. ročník jazdeckých pretekov 950,00
EUR
2015-07-09

2015-07-20
Márius Pedersen, a. s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
IČO:341159 01

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Oliver Šujan,

Ing. Juraj Jakeš

  Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 03/2015
(PDF)
Nivelizácia podlahy v MŠ 171,50
EUR
2015-07-09

2015-07-20
MIBAG sanácie, spol. s r.o.
Furmanská 3
841 03 Bratislava
IČO:35 911 751

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Tibor Turčány

2015/0253 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie dotácie 3200,00
EUR
2015-07-01

2015-07-20
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO:36 126 624

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Jaroslav Baška, predseda

  Zmluva
(PDF)
Prenájom reklamnej plochyu na propagáciu 500,00
EUR
2015-07-14

2015-08-10
Považský cukor a.s.
sídlo: Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
IČO: 35716266

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Viera Dvoranová - člen predstavenstva

Ing. Ľubomír Fischer
Head of Marketing Nordzucker Group

  Zmluva o dielo
(PDF)
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.prostriedok 990,00
EUR
2015-07-28

2015-08-10
Redeco s.r.o.
Bukovecká 15, 040 12 Košice
IČO:47 445 521

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Slavomír Omasta, konateľ

6356059536 Zmluva
(PDF)
Zmluva
(PDF)
36,00
EUR
2015-07-30

2015-08-19
QBE Insurance (Európe) Limited, Štúrova 27, 042 80 Košice
IČO: 36 855 472

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

zástupca poisťovne

6356088860 Zmluva
(PDF)
Úrazové poistenie osôb - vozidlo 36,00
EUR
2015-07-30

2015-08-19
QBE Insurance (Európe) Limited, Štúrova 27, 042 80 Košice
IČO: 36 855 472

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

zástupca poisťovne

  Zmluva
(PDF)
Poskytnutie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní 7500,00
EUR
2015-07-31

2015-08-19
Tatra Tender s.r.o.
so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
IČO: 44 119 313

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Vladimír Oros

502 663 81 Zmluva
(PDF)
Odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov viď tabuľka 2015-07-31

2015-08-19
Márius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
Prevádzka : Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín
IČO:34 115 901

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Oliver Šujan, prokurista
Ing. Juraj Jakeš, prokurista

3210264815/b Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO 123,84
EUR
2015-08-12

2015-08-19
BUSINESS HAPPY, s.r.o.
Škultétyho 1002/97, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 45 708 321

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mária Krajmerová
3210320315 Zmluva
(PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO 1106,82
EUR
2015-08-12

2015-09-10
Trenčianske kúpele, s.r.o.
Nejedlého 51,
841 02 Bratislava
IČO :44436793

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Tomáš Vranka
konateľ

  Zmluva
(PDF)
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 2,80 EUR 2015-08-24

2015-09-10
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 3
IČO: 36361 518

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Emil Baxa

Ladislav Smreček

019/TN /2015 Zmluva
(PDF)
Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015
na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
5000,00
EUR
2015-08-14

2015-09-10
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- Okresný úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
IČO: 00151866

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Štefan Bohúň
prednosta

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2015-09-02

2015-09-10
Mgr. Miloš Lutka
SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Miloš Lutka

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2015-09-02

2015-09-10
Daniel Ježík
SNP 124/7
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Daniel Ježík

  Kúpna zmluva
(PDF)
Predaj bytu 1268,74
EUR
2015-09-09

2015-09-16
Anna Turánková, SNP 121/1-2,914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Anna Turánková

  Zmluva o dielo
(PDF)
Odstránenie nelegálnej skládky na ulici Šrobárovej
v Trenčianskych Tepliciach
10523,40
EUR
2015-09-07

2015-09-28
MÁRIUS PEDERSEN, a.s.
Opatovská 1735,
911 01 Trenčín
IČO:34 115 901

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Miroslav Zavřel, riaditeľ
prevádzky

  Sponzorská zmluva
(PDF)
Peňažný dar 100,00
EUR
2015-08-24

2015-09-28
Združenie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky
Dr.Alexandra 64, 060 01 Kežmarok
IČO: 37878298

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Zuzana Kredátusová, prezidentka združenia

  Darovacia zmluva
(PDF)
Peňažný dar 5580,00 EUR 2015-09-22

2015-10-12
Taipei Representative Office, Bratislava
(Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava)
Mostová 2
811 01 Bratislava
IČO:30847061

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ping-Lu-Liao
zástupca
kancelárie

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 4,00
EUR
2015-09-22

2015-10-12
Súkromné športové gymnázium, n.o.
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 37922866

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Daniel Ježík - štatutárny zástupca riaditeľa školy

4472 / 2015 / LSR Zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
(PDF)
Zriadenie vecného bremena k pozemku parcela KN-C č. 11577/2 v k.ú.Lubina - 2015-09-21

2015-10-12
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
IČO : 36038351

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Róbert Kiš vedúci odštepného závodu

4472/2015/LSR Nájomná zmluva
(PDF)
Prenájom parcely parcela KN-C č. 11577/2 v k.ú. Lubina 55,50
EUR
ročne
2015-09-21

2015-10-12
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
IČO : 36038351

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Róbert Kiš vedúci odštepného závodu

  Zmluva
(PDF)
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby
“Zvýšenie kapacity detí v Materskej škole v Trenčianskych Tepliciach - rekonštrukcia“
5700,00
EUR
2015-09-22

2015-10-12
Contempo Management s.r.o.
M. Rázusa 1465/16, 911 01 Trenčín
IČO:47418842

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

J.Kossuthová

 

Nájomná Zmluva
(PDF)

Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2015-09-30

2015-10-22
Mgr. Miloš Lutka
SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Miloš Lutka

  Nájomná Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2015-09-29

2015-10-22
Milan Koža
SNP 126/12
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Milan Koža

  Nájomná Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2015-09-25

2015-10-22
Milan Priadka
Dobrá č.d. 1222
914 01 Trenčianska Teplá

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Milan Priadka

  Rámcová zmluva
(PDF)
Licencie k filmovým dielam 50% z predaja vstupeniek 2015-10-15

2015-10-22
MÉDIA FILM, s.r.o.
Námestie Hraničiarov 37
851 03 Bratislava 5
IČO: 35958863

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Zástupca distribútora

114/2015/0 Zmluva o dielo
(PDF)
Realizácia obnovy
časti sústavy verejného osvetlenia v meste Trenčianske Teplice
698,533,50
EUR
2015-10-30

2015-10-30
REVIZ, s.r.o.
Gen. Goliana 1548/12, 911 01 Trenčín
IČO:46 942 921

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Igor Minárech, konateľ

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2015-10-03

2015-11-02
Miroslav Ďatko
SNP 684/89
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Miroslav Ďatko


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka