Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv rok 2014, 2.časť

Číslo Názov Predmet
zmluvy
Cena
s DPH
Zmluvná
strana

Dátum
platnosti

Dátum
zverejnenia

Osoby, ktoré
podpísali
zmluvu
  Zmluva
(PDF)
Výkon auditu v súlade so zákonom NR SR č. 540/2007 Z. z. 3300,00
EUR
2014-06-12

2014-06-20
Ing. Marta Tóthová
Audítor SKAU, licencia č. 237
Južná 8
911 08 Trenčín
IČO: 34271333

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Marta Tóthová

  Zmluva o
termíno-
vanom
úvere
Poskytnutie peňažných prostriedkov do celkovej výšky úveru
250000,00
EUR
2014-06-12

2014-06-27
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Stanislav Šarina

Ing. Michal Vojtáš

  Nájomná
zmluva
(PDF)
Prenájom nebytových priestorov 1801,00 Eur/ročne 2014-05-30

2014-07-03
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
SNP 154/71
914 51 Trenčianske Teplice
IČO : 36317632

Ing. Karol Vojtáš
riaditeľ TsM

 

Katarína Marjenková
konateľka

  Zmluva o prenájme vozidla
(PDF)
Prenájom zametacieho vozidla CityCat 2000 XL 1800,00
EUR
mesačne
2014-06-13

2014-07-03
HANES Slovakia, s.r.o.
Pri kalvárii 20,
917 01 Trnava
IČO:36 249 297

Ing. Karol Vojtáš
riaditeľ TsM

Filip Hachle - konateľ spoločnosti

  Zmluva o dielo
(PDF)
Dopravné
ostrovčeky na križovatkách miestnych komunikácií s cestou 11/516 v Meste Trenčianske
Teplice
10057,80
EUR
2014-06-17

2014-07-03
GETOS, s.r.o.
Zlatovská31, 911 05 Trenčín
IČO:36338354

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Róbert Kotrha
konateľ

  Zmluva o
prenájme
reklamnej
plochy
(PDF)
Prenájom reklamnej plochy 500,00
EUR
2014-06-23

2014-07-03
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
IČO: 35716266

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Michal Abelovič, MSc. - predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Fischer - manažér pre retail a marketing EE

  Zmluva o reklame
(PDF)
Propagácia spoločnosti 950,00
EUR
2014-06-20

2014-07-03
Márius Pedersen, a. s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
IČO:34 11 59 01

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Oliver Šujan prokurista
spoločnosti

12/856
/SK/
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie (PDF) Poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice 900,00
EUR
2014-06-12

2014-07-03
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianske Teplice zastúpený: Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice IČO: 31118518

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Ján Dorotčin

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Predaj bytu č.9 na 3. poschodí bytového domu súpisné číslo Štvrť
SNP 122, vchod 4
24700,00
EUR
2014-07-01

2014-07-03
Radovan Pavlík,
Mateja Bela 20, 911 08 Trenčín

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Radovan Pavlík

  Zmluva
(PDF)
Softvér na predaj parkovného 25%
z ceny eP
bez DPH
2014-06-05

2014-07-08
A SMS, s.r.o.
Šulekova 70, 811 03 Bratislava
IČO:35830387

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Richard Szabó ,konateľ

572007
5122
Poistná
zmluva
(PDF)
Poistenie elektroniky v MŠ 47,00 EUR ročne 2014-07-01

2014-07-08
Generáli Poisťovňa, a. S., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
IČO: 35 709 332

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Masaryková Lenka

519000
6928
Poistná
zmluva
(PDF)
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 3,25
EUR
2014-05-26

2014-07-08
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545
PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta
a
zástupca poisťovne
  Zmluva o
výpožičke
(PDF)
Elektronické zariadenia na vzdelávanie - 2014-04-25

2014-07-18
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 813 30
IČO: 164 381

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister

  Zmluva
(PDF)
Zmluva o vklade a výbere hotovostí v zaplombovaných obaloch poplatky v zmysle cenníka 2014-07-15

2014-07-18
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO: 31 320 155

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Emil Piatrik
riaditeľ pobočky

Iva Hírešová
Manažér obsluhy

2014/
0145
Zmluva
(PDF)
Poskytnutie dotácie na ART FILM FEST 2014 3200,00
EUR
2014-07-01

2014-07-18
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO:36126624

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Jaroslav Baška, predseda

13/992
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice
v roku 2014
300,00
EUR
2014-06-27

2014-07-18
Základná škola Andreja Bagara
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34000976

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Jozef Šimún
riaditeľ

  Zmluva o
spolupráci
(PDF)
Spolupráca  s organizovaním a
financovaním filmového festivalu ART FILM FEST 2014
18535,00
EUR
2014-06-16

2014-07-18
ART FILM n.o.
Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37954512

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ján Kováčik, riaditeľ

  Nájomná
zmluva
(PDF)
Prenájom priestorov v DS Narcis 2316,30
Eur
ročne
2014-06-02

2014-07-18
JR print s. r. o.
914 51 Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 126/12
IČO: 46 702 628

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Juraj Klobučník
konateľ

  Nájomná
zmluva
(PDF)
Prenájom priestorov v DS Narcis 577,50
Eur
ročne
2014-06-02

2014-07-18
Michaela Pániková
914 51 Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 122/5
IČO: 30 881 641

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Michaela Pániková

  Poistná
zmluva
(PDF)
Úrazové poistenie 45,50
EUR
2014-06-30

2014-07-18
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545
PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta
a
zástupca poisťovne
26 Dohoda
(PDF)
Realizácia pracovnej činnosti  prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi - 2014-05-21

2014-07-18
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
M.R.Stefánika 20, 911 01 Trenčín
IČO:37916301

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing.Zdenka Tvrdá, riaditeľka

  Zmluva o dielo
(PDF)
Spevnené plochy pod
kontajnery s výtlkmi
8348,71
EUR
2014-06-13

2014-07-23
CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.
Štrková 17, 011 54 Žilina
IČO: 31 568 963

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Marcel Hlavoň, konateľ

  Zmluva
(PDF)
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 3952,80
EUR
2014-05-30

2014-07-29
JUDr. Jana Janíková, Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO: 42 277 329

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

JUDr. Jana Janíková

3007001960 Poistná zmluva
(PDF)
Poistenie majetku mesta 6832,00
EUR
ročne
2014-06-30

2014-07-29
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 8 2 0 07 Bratislava 27,
IČO: 00 653 501

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Miloš Valko
prokurista

  Mandátna zmluva
(PDF)

Proces verejného obstarávania na projekt týkajúci sa: zníženia energetickej náročnosti objektu ZŠ

990,00
EUR
2014-07-07

2014-07-29
Cassis consult, s.r.o.
Vlčkova 37, 811 04 Bratislava
IČO: 358 821 15

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Andrej Maas
konateľ

  Mandátna zmluva
(PDF)
Služby smerujúce k získaniu finančných prostriedkov
z EF
Zníženia energetickej náročnosti objektu ZŠ
800,00
EUR
2014-07-07

2014-07-29
Cassis consult, s.r.o.
Vlčkova 37, 811 04 Bratislava
IČO: 358 821 15

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Andrej Maas
konateľ

  Zmluva o úvere
(PDF)
Obstaranie nájomného bytu kúpou
prostredníctvom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
650090,00
EUR
2014-07-22

2014-07-29
Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37
IČO:31749542

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Dana Pištová
generálna riaditeľka

  Zmluva o reklame
(PDF)
Prezentácia spoločnosti na podujatí 24. ročník
jazdeckých pretekov „O Cenu primátora Trenčianskych Teplíc“
1600,00
EUR
2014-06-27

2014-07-29
Finančné centrum, a. s.
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36341592

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Daniel Žilovec
predseda predstavenstva

  Kúpna zmluva
(PDF)
4 kusy samoobslužných parkovacích automatov 23952,00 EUR 2014-07-21

2014-07-29
QEX, a.s.
Brnianska 1, 911 05 Trenčín
IČO: 00587257

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Matej Krušpán, člen predstavenstva a generálny riaditeľ

3000034 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (PDF) Finančná dotácia : Rekonštrukcia ciest, m odernizácia verejného
priestranstva a horskej cyklotrasy v Trenčianskych
Tepliciach
138499,20 EUR 2014-08-04

2014-08-14
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Ľubomír Partik, výkonný riaditeľ

5190012711 Poistná zmluva (PDF)  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 6,50
EUR 
2014-06-30

2014-08-14
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545
PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta
a
zástupca poisťovne
14/1063
/SK/2014
Zmluva o finančnej dotácii (PDF) Revitalizácia turistického značenia a chodníkov 1000,00
EUR
2014-07-29

2014-08-14
Klub slovenských turistov Trenčianske Teplice
Gogolova 23A, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 31106129

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Maroš Greguš

5190012712 Poistná
zmluva
(PDF)
 Úrazové poistenie 3,25
EUR
2014-07-31

2014-08-14
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545
PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta
a
zástupca poisťovne
  Zmluva o reklame (PDF) Prenájom reklamnej plochy 1850,00
EUR
2014-08-05

2014-08-14
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
91101 Trenčín,
1.mája č.1
IČO: 36 306 410

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Denisa Beníčková, generálna riaditeľka

3000033 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V iacúčelové ihrisko
s atletickým oválom
158297,66
EUR
2014-08-19

2014-08-22
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Ľubomír Partik, výkonný riaditeľ

3007001960 Poistná zmluva
(PDF)
Poistenie majetku mesta 6984,40
EUR
ročne
2014-07-31

2014-08-22
UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
IČO:00653501

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Martin Žáček, CSc., predseda predstavenstva

Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva

 

228101
-2014
Úverová zmluva
(PDF)
Investičný úver 25759,84 EUR 2014-08-22

2014-08-22
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanci banky

228099
-2014
Úverová zmluva
(PDF)
Investičný úver 128799,20
EUR
2014-08-22

2014-08-22
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanci banky

228101
-2014
Zmluva
(PDF)
Dohoda o vyplňovacom práve k bankozmenke - 2014-08-22

2014-08-22
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanci banky

  Kúpna zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti 2746,97
EUR
2014-08-14

2014-08-22
Karel Čejka
a manželka: Kvetoslava Čejková SNP 681/81-7, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Karel Čejka

Kvetoslava Čejková

  Zmluva o dielo
(PDF)
Realizácia dopravného značenia podľa projektovej dokumentácie „Úprava
dopravného značenia na ul. Hurbanova"
5896,56
EUR
2014-08-11

2014-09-09
GETOS, s.r.o.
Zlatovská31, 911 05 Trenčín
IČO:36338354

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Róbert Kotrha
konateľ

07/2014 Zmluva
(PDF)
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania 1860,00
EUR
2014-09-05

2014-09-12
KM Prestige Consulting, s.r.o.
Javorinská 1751/14, 91101 Trenčín
IČO: 45 685 029
PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

JUDr. Katarína Mrázová, konateľka
 

Kúpna zmluva+dodatok č.1
(PDF)

Predaj pozemkov 1184,00
EUR
2014-09-10

2014-09-12
Ivo Mesiar, ul. Partizánska 475/62, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ivo Mesiar

0172-PRB
/2014
Zmluva
(PDF)
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov 433390,00
EUR
2014-08-06

2014-09-25
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 810 05 Bratislava 15, Nám. slobody 6
IČO: 30416094

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 4,00
EUR / 45 minút
2014-09-08

2014-09-25
Súkromné športové gymnázium, n. o.
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 37922866

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Daniel Ježík - štatutárny zástupca riaditeľa školy

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
/hodina
2014-09-04

2014-09-25
Mgr. Miloš Lutka
SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Miloš Lutka

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
/hodina
2014-09-04

2014-09-25
Daniel Ježík
SNP 124/7
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Daniel Ježík

  Zmluva
(PDF)
Pasportizácia cintorínov 1447,80
EUR
2014-09-08

2014-09-25
TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA
IČO: 46919805

Ing. Karol Vojtáš
riaditeľ TsM

Rastislav Vlček, konateľ

  Dodatok č. 3 k zmluve o dielo 4/2010
(PDF)
Zmena oprávnených osôb na rokovanie, bankového spojenia ,
čísla účtu, doplnenia „IBAN“ zhotoviteľa
- 2014-10-09

2014-10-13
ŠPORT REAL s.r.o. Brnianska 2, 911 05 Trenčín IČO: 36 626 015

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Alena Belovická
konateľka spoločnosti

  Zmluva o dielo (PDF) Športové ihrisko -
prípravné práce
25951,62
EUR
2014-09-12

2014-10-13
ŠPORTFINAL s.r.o.,
Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava
IČO:44149671

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Róbert Béhal, Ing. Cyril Špendla
konatelia

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95 EUR hodina 2014-10-01

2014-10-13
Miroslav Ďatko
SNP 684/89
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Miroslav Ďatko

3000034 Dodatok č.1
(PDF)
Zmena účtu - 2014-09-19

2014-10-13
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12,
815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

MVDr. Stanislav Grobár, generálny riaditeľ

228734
-2014
Úverová zmluva
(PDF)
Investičný úver 68671,23
EUR
2014-10-09

2014-10-14
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanci banky

228734
-2014
Dohoda
(PDF)
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke - 2014-10-09

2014-10-14
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanci banky

228726
-2014
Úverová zmluva
(PDF)
Investičný úver 152297,66
EUR
2014-10-09

2014-10-14
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanci banky

228726
-2014
Dohoda
(PDF)
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke - 2014-10-09

2014-10-14
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanci banky

3000038 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(PDF)
Rekonštrukcia miestnej kom unikácie Baračka
Trenčianske Teplice
32190,19
EUR
2014-09-29

2014-10-23
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12,
815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

MVDr. Stanislav Grobár, generálny riaditeľ

  Zmluva
(PDF)
Zmluva o vzájomných právach
a povinnostiach prevádzkovo súvisiacich
verejných vodovodov a kanalizácií
- 2014-10-29

2014-11-04
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
ul. 1. mája č. 11, 911 01 Trenčín
IČO:36302724

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Richard Rybníček
predseda predstavenstva

Ing. Jozef Trstenský
podpredseda predstavenstva

  Zmluva
(PDF)
Zmluva o spolupráci - 2014-10-20

2014-11-04
Kúpele
Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21,
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Andrea Puskailer
člen predstavenstva

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2014-10-29

2014-11-12
Milan Koža
SNP 126/12
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Milan Koža

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2014-10-02

2014-11-12
Mgr. Miloš Lutka
SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Miloš Lutka

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2014-10-28

2014-11-12
Milan Priadka
Dobrá č. d. 1222
914 01 Trenčianska Teplá

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Milan Priadka

  Zmluva
o dielo
(PDF)
„Amfiteáter -Trenčianske Teplice - prestrešenie, zemné práce“ 15972,74
EUR
2014-09-16

2014-11-12
Firma „ Miroslav KIJAC “
Nám. sv. Anny č. 15, 911 01 Trenčín
Miroslav KIJAC
IČO:11775394

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Miroslav Kijac
majiteľ firmy

  Darovacia zmluva
(PDF)
Finančný dar pre MŠ 754,00
EUR
2014-10-20

2014-11-12
OZ rodičov pri MS v Trenčianskych Tepliciach
SNP 75
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Tatiana Draková, predseda OZ


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka