Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv rok 2014, 1.časť

Číslo Názov Predmet zmluvy Cena s DPH

Dátum platnosti

Dátum zverejnenia

Zmluvná strana Osoby,ktoré podpísali zmluvu
  Kúpna
zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti 56,00
EUR
2014-01-08

  2014-01-10
Dušan Krištof,
Gogolova 225/24,
914 51
Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Dušan Krištof

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Pozemok parc.č. 2334/45 1952,00
EUR
2014-01-15

  2014-01-17
Ing. Pavol Havelka,
Mgr. Silvia Havelková
Červené Kopanice 690/35,
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Silvia Havelková
Ing. Pavol Havelka

3000026 Zmluva
(PDF)
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku 72243,80
EUR
2014-01-14

2014-01-22
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12,
815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

MVDr. Stanislav Grobár, generálny riaditeľ

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti parc. č. 1859/14 9416,00
EUR
2014-01-16

2014-01-22
Dom sociálnej starostlivosti, s. r. o.
Legionárska 7158/5, 91101 Trenčín
IČO: 36 345 172

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Michal Bahelka - konateľ

  Zmluva
(PDF)
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku 64758,00
EUR
2013-02-12

2014-02-10
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12,
815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

MVDr. Stanislav Grobár, generálny riaditeľ

  Dodatok č.3
k zmluve
Doplnenie ustanovenia v ČI. II. bod 2 písm. c)
mandátnej zmluvy
- 2014-01-27

2014-02-10
Termia, s.r.o.
SNP 138,91451 TrenčianskeTeplice
IČO: 36331 414

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Vlasta Malíková - konateľ spoločnosti

002-11-13 Zmluva
(PDF)
„MaR a VZT kino Kúpeľná Dvorana“ 14687,39
EUR
2014-01-27

2014-02-10
MARPRO s.r.o.
Dražkovce 300, 038 02 Dražkovce
IČO: 46 890 807

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Martin LEPOT- konateľ spoločnosti

07/2014 Zmluva o
dielo
(PDF)
Dodávka stavebných a iných súvisiacich prác pri rekonštrukcii sústavy
vnútorného osvetlenia objektu ZŠ
19558,32
EUR
2014-01-16

2014-02-10
REMI, s.r.o.
Kráľovská 7, 909 01 Skalica
IČO:45 465 827

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ladislav Regásek - konateľ

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Predaj nehnuteľnosti DS Narcis 98000,00
EUR
2014-01-29

2014-02-10
ADOZ INVEST, s. r. o.
Pred poľom 8, 911 01 Trenčín
IČO: 47 242 710

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Jakub Múčka - konateľ spoločnosti
Petra Vachalková - konateľ spoločnosti

  Nájomná
zmluva
(PDF)
Prenájom nehnuteľnosti 98,98
EUR
mesačne
2014-01-02

2014-02-10
Ing. Marek Trsťan, MBA
Ul. Gogolova 214/12
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Marek Trsťan

TP43/14 Zmluva o technickej podpore
(PDF)
Poskytovanie technickej podpory a ďalších služieb na softvér poskytovateľa 208,80
EUR
štvrťročne
2014-01-16

2014-02-10
VITA Software, s.r.o., Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava,
IČO: 46 141 022

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Peter Skirka

  Zmluva
(PDF)
Zmluva o poskytnutí práv na používanie 1,20
EUR
2014-01-16

2014-02-10
VITA Software, s.r.o., Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava,
IČO: 46 141 022

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Peter Skirka

  Kúpna
zmluva
(PDF)
 Pozemok parc.č.  2334/08
2334/09
2334/10
2334/11
2334/12
2334/15
2334/16
2334/17
2334/18
2334/19
54606,80
EUR
2014-02-05

2014-02-10
Ing. Pavol Havelka,
Mgr. Silvia Havelková
Červené Kopanice 690/35,
914 51
Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Silvia Havelková
Ing. Pavol Havelka

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2014-01-08

2014-02-10
Mgr. Miloš Lutka
SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Miloš Lutka

  Zmluva
(PDF)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2014-02-03

2014-02-10
Lukáš Martinka
Štvrť SNP 680/79
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Lukáš Martinka

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Pozemok KN_C
parc. č. 196
3045,90
EUR
2014-02-03

2014-02-13
Zuzana Sirotná Kúpeľné oblátky DUO
Kúpeľná 575/3, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 30 877 199

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Zuzana Sirotná

  Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančného príspevku
na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
61440,00
EUR
2014-02-06

2014-02-27
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“)
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
IČO: 00 681 156

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí
a rodiny

  Zmluva
(PDF)
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie % z tržby 2014-02-17

2014-02-27
Bio Art Production s.r.o.
Praha 10 - Vinohrady, Korunní 810/104a, PSČ 101 00
IČO: 24126276
PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Ivo Krátký, konateľ spoločnosti
1/2014
/MŠK
Zmluva
(PDF)
Poskytnutie grantu na činnosť organizácií v oblasti športu 33500,00
EUR
2014-02-14

2014-02-27
MŠK Slovan Trenčianske Teplice, o. z.
M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42144680

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

PhDr. Štefan Škultéty

  Zmluva
(PDF)
Umiestnenia baneru na stránke teplice.sk 50,00
EUR
ročne
2014-02-10

2014-02-27
HUBERTUS n.o. Zariadenie pre seniorov
ul. 17. Novembra 308, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 45732281

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Rastislav Crkoň, riaditeľ organizácie

7/2014
/M
Zmluva o
budúcej zmluve
(PDF)
Prevod vlastníckeho práva k stavbe 1107809,184
EUR
2014-02-26

2014-02-27
ADOZ INVEST, s.r.o.
Pred poľom 8,
911 01 Trenčín
IČO: 47 242 710

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Jakub Múčka - konateľ spoločnosti

Petra Vachalková - konateľ spoločnosti

  Sponzorská
zmluva
(PDF)
Obnova svetelno-technickej sústavy Základnej školy Andreja Bagara 20000,00
EUR
2014-01-28

2014-02-27
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
IČO:36314242

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Pavol Bero,
Ing. Miroslav Struž, konateľ spoločnosti

  Zmluva
(PDF)
Poskytnutie finančnej dotácie 6000,00
EUR
2014-02-18

2014-03-06
Rodinné centrum Ovečka
Nádražná 10, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO:42145783

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Michaela Fedorová

  Zmluva
(PDF)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 2014-02-27

2014-03-06
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO: 35 763 469

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Martin Duda

1/2014 Zmluva
(PDF)
Prenájom nebytových priestorov. 91,45
EUR
2014-02-24

2014-03-06
Ing. Takáč Marián
SNP 122/5
914 51 Trenčianske Teplice
IČO : 456580005

Ing. Karol Vojtáš
riaditeľ TsM

Ing. Takáč Marián

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2701/1 235,00
EUR
2014-03-05

2014-03-07
MUDr. Cyril Ivanov, rodený Ivanov
Sady pod Dedovcom 44, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

MUDr. Cyril Ivanov

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Prenájom telocvične 9,95
EUR
2014-03-05

2014-03-30
Mgr. Miloš Lutka
SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Miloš Lutka

  Zmluva
o dielo
(PDF)
„Kino Prameň a knižnica v Trenčianskych Tepliciach -
Vykurovanie“
19800,00
EUR
2014-01-27

2014-03-30
VIKRA s.r.o.
Obchodná 4259/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36 297 470

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Viliam Králik konateľ

Viliam Ružička konateľ

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Predaj pozemku KN_C parc. č. 2666/3 8300,00
EUR
2014-04-02

2014-04-08
Ing. Marek Trsťan, MBAul. Gogolova 214/12, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Marek Trsťan

221663
-2014
Úverová
zmluva
(PDF)
Investičný úver 75545,00 EUR 2014-04-03

2014-04-08
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky
a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanec banky

221655
-2014
Úverová
zmluva
(PDF)
Investičný úver 83209,00
EUR
2014-04-03

2014-04-08
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky
a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanec banky

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Spoluvlastnícky podiel na pozemku 2,28
Eur
2014-04-17

2014-04-29
Zora Geraniosová,  SNP 683/86-35, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Zora Geraniosová

MK-183
/2014/2.1
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu (PDF) Modernizácia knižnično-informačného systému
k skvalitneniu služieb pre čitateľov
3040,00
EUR
2014-04-10

2014-05-09
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
IČO:00165 182

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

JUDr. Emília Kršíková
vedúca služobného úradu

  Dodatok k
zmluve
(PDF)
 Dodatok č. 1
k Nájomnej zmluve 
173,63
EUR
mesačne
2014-02-13

2014-05-09

JR print s. r. o.
018 51 Nová Dubnica , SNP 1/1
Prevádzka: DS Narcis, M. R. Štefánika 2, Trenčianske Teplice
IČO:46 702 628

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Juraj Klobučník

13/§12/
2014
Zmluva
(PDF)
 Aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení
v evidencii uchádzačov o zamestnanie - 
- 2014-03-28

2014-05-18
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
M.R.Stefánika 20, 911 01 Trenčín
IČO:37916301

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing.Zdenka Tvrdá, riaditeľka

  Poistná
zmluva
(PDF)
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 3,25
EUR
2014-05-09

2014-05-24
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Štefánikova 17. 811 05 Bratislava
IČO: 31595545

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Zástupca poisťovne

  Poistná
zmluva
(PDF)
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 3,25
EUR
2014-04-07

2014-05-24
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Štefánikova 17. 811 05 Bratislava
IČO: 31595545

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Zástupca poisťovne

  Poistná
zmluva
(PDF)
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 3,25
EUR
2014-05-09

2014-05-24
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Štefánikova 17. 811 05 Bratislava
IČO: 31595545

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Zástupca poisťovne

  Zmluva
(PDF)
Zabezpečenie údržby židovských cintorínov 400,00
EUR
2014-04-01

2014-05-24
Správa majetku ÚZ ŽNO
Panenská č.4
811 03 Bratislava
IČO: 42176972

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Martin Komfeld, riaditeľ

  Nájomná zmluva (PDF) Prenájom pozemku 30,00
EUR
ročne
2014-04-11

2014-06-14
COMITY, s.r.o.
Trnavská cesta 25, 831 04 Bratislava
Penzión BASKE
ul. 17. novembra 23, Trenčianske Teplice
IČO: 31 343 791

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Romana Mikšíková
v zastúpení konateľa spoločnosti

01/271
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
300,00
EUR
2014-05-06

2014-05-24
OZ Na kopčeku
Červené kopanice 35, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42282667

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Pavol Havelka

02/291
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
120,00
EUR
2014-05-06

2014-05-24
OZ Na kopčeku
Červené kopanice 35, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42282667

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Pavol Havelka

03/291
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
1200,00
EUR
2014-05-12

2014-05-24
Základná škola Andreja Bagara
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34000976

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Jozef Šimún
riaditeľ

04/291
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
700,00
EUR
2014-05-12

2014-05-24
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Červené kopanice 13, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00177431

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Karol Glamoš

05/291
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
200,00
EUR
2014-05-19

2014-05-24
MO Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach
SNP 132/21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34005773

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Zuzana Ďurmeková, predsedníčka MO

06/291
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
250,00
EUR
2014-05-19

2014-05-24
MO Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach
SNP 132/21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34005773

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Zuzana Ďurmeková, predsedníčka MO

07/291
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
100,00
EUR
2014-05-09

2014-05-24
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - Trenčianske Teplice
SNP 87, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00897019 329

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Marta Megová

08/291
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
200,00
EUR
2014-05-09

2014-05-24
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - Trenčianske Teplice
SNP 87, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00897019 329

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Marta Megová

09/291
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
900,00
EUR
2014-05-12

2014-05-24
ŠK TCTT Trenčianske Teplice o. z.
Športový areál Baračka 1808, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42013569

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Daniel Ježík

10/291
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
250,00
EUR
2014-05-13

2014-05-24
Súkromné športové gymnázium, n. o.
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 37922866

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Ján Hudec ml.

11/291
/SK/
2014
Zmluva
(PDF)
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
200,00
EUR
2014-05-09

2014-05-24
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - Trenčianske Teplice
SNP 87, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00897019 329

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Marta Megová

  Zmluva
o dielo
(PDF)
„Rekonštrukčné a bežné udržiavacie
práce objektu Zariadenia pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach, Hurbanova 12
27288,04
EUR
2014-05-16

2014-05-24
Ing. Ľuboš Golan
Odbojárov 1749/18 D
911 01 Trenčín
O úrad Trenčín č.živn.registra 309-18389
IČO:40502716

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Ľuboš Golan

  Zmluva
(PDF)
Vykonávanie zberu starého papiera - 2014-05-15

2014-05-24
P&P import s. r. o.
M. Turkovej 1732/34, 911 01 Trenčín
IČO: 47 418 656

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Pavol Gomboš - konateľ

Peter Patúš - konateľ

  Poistná
zmluva
(EUR)
Poistenie majetku mesta 6790,87
EUR
2014-03-31

2014-05-24
UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
IČO:00653501

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Martin Žáček, CSc., predseda predstavenstva

Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva

  Nájomná
zmluva
(EUR)
Nájom priestorov telocvične 9,95
EUR
hodina
2014-04-29

2014-05-24
Mgr. Miloš Lutka
SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Mgr. Miloš Lutka

2014
/03
/24
Kúpna
zmluva
(PDF)
Dodanie kontajnerov Podľa počtu objednaného tovaru 2014-04-30

2014-05-24
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36 851264

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Bc. Tatiana Hrádelová

  Dodatok k
zmluve
(PDF)
Dodatok č. 1 k Dohode o úhrade platieb za výber poplatku za komunálny odpad - 2014-05-09

2014-05-24
Termia, s.r.o.
SNP 138
914 51 Trenčianske Teplice
IČO:36331414

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Vlasta Malíková

300
0026
Dodatok k
zmluve
(PDF)
Dodatok č.1 k Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku - 2014-04-29

2014-05-24
Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO : 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Ľubomír Partik

300
0024
Dodatok k
zmluve
(PDF)
Dodatok č.1 k Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku - 2014-04-29

2014-05-24
Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO : 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Ľubomír Partik

  Dodatok k
zmluve
(PDF)
Dodatok k obchodnej zmluve - 2014-05-05

2014-05-24
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
l.mája 11,911 01 Trenčín
IČO: 36306410

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ing. Denisa Beníčková, generálna riaditeľka

  Zmluva
o dielo
(PDF)
Stavebné práce - "Prestrešenie pódia na námestí v Trenčianskych Tepliciach - stavebná časť". 2799,00
EUR
2014-05-02

2014-06-02
Michal Panák
Trnávka 812, 913 33 Horná Súča
IČO:44364326

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Michal Panák

  Dodatok č.2 k zmluve o dielo 4/2010
(PDF)
Zmena bodu. č. 1. v čl. XIII Zmluvy o dielo  - 2014-03-06

2014-06-02
ŠPORT REAL s.r.o.
Brnianska 2,911 05 Trenčín,
gen. Svobodu Trenčín
IČO: 36 626 015

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Alena Belovická - konateľka spoločnosti

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Predaj pozemku 73,50
EUR
2014-06-05

2014-06-10
Ján Rýdzi
Štvrť SNP 124/7, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Ján Rýdzi

  Kúpna
zmluva
(PDF)
Predaj pozemku 70,00
EUR
2014-06-05

2014-06-10
Emília Malíčková
Štvrť SNP 122/4, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty,
primátor mesta

Emília Malíčková


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka