Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv rok 2013, 3.časť

Číslo Názov Predmet zmluvy Cena s DPH Zmluvná strana

Dátum platnosti

Dátum zverejnenia

Osoby, ktoré podpísali zmluvu
05/2013 - 313/SK Zmluva o poskytnutí dotácie (PDF 61 kB) Dotácia na pokrytie nákladov spojených
s realizáciou kultúmo-spoločenského podujatia „Výstava obrazov umelcov z nášho regiónu“.
100,00
EUR

2013-08-13

2013-08-16

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - Trenčianske Teplice
SNP 87, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00897019329

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Marta Megová

06/2013 - 313/SK Zmluva o poskytnutí dotácie (PDF 63 kB) Dotácia na pokrytie nákladov spojených
s realizáciou kultúmo-spoločenského podujatia „Žena a poézia“.
100,00
EUR

2013-08-13

2013-08-16

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - Trenčianske Teplice
SNP 87, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00897019329

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Marta Megová

10/2013 - 313/SK Zmluva o poskytnutí dotácie (PDF 59 kB) Dotácia na pokrytie nákladov spojených s realizáciou
podujatia „Poznávací športovo-relaxačný deň“.
100,00
EUR

2013-08-13

2013-08-16

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - Trenčianske Teplice
SNP 87, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00897019329

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Marta Megová

2013/088/18360225 Zmluva o poskytovaní služby (PDF 73 kB) Zber bioodpadu Materská škola 32,00
EUR
mesačne

2013-08-08

2013-08-26

INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
IČO : 34 129 863

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

p.Hamáček

2013/088/18350225 Zmluva o poskytovaní služby (PDF 73 kB) Zber bioodpadu Základná škola 54,00
EUR
mesačne

2013-08-08

2013-08-26

INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
IČO : 34 129 863

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

p.Hamáček

48/2013/08431/M/0 Zmluva o dielo (PDF 145 kB) Asfaltovanie 5990,20
EUR

2013-06-14

2013-09-04

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6,
949 78 Nitra
IČO: 34 128 344

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-09-09

Jaroslav Hlatký - Oprava bicyklov
SNP 78, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 37 189 409

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Jaroslav Hlatký

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-09-09

Anna Jašová
Štvrť SNP 141/48
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 33 189 510

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Anna Jašová

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-09-09

Peter Parnica
Štvrť SNP 121/2
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Peter Parnica

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-09-09

Jozef Sága - AD AKO
Kúpeľná 3, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 41 443 063

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Jozef Sága

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-09-09

Michaela Pániková
Štvrť SNP 122/5
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 30 881 641

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Michaela Pániková

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-09-09

Pavol Mikula - Pohrebná služba
Pod Brezinou 1,911 01 Trenčín
IČO: 11 751 070

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Pavol Mikula

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-09-09

Ing. Ľubomír Svec - Železiarstvo
Teplická 90, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 43 838 316

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Ľubomír Švec

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-09-12

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
so sídlom Ivánska cesta 21, 821 04 Bratislava
IČO: 31 792 952

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Bohumil Bača,
zriaďovateľ školy

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-09-12

Dušan Ďurech
Baračka 50, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 33 164 126

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Dušan Ďurech

  Zmluva o reklame (PDF 49 kB) Umiestnenie baneru na stránke teplice.sk 50,00
EUR
ročne

2013-09-09

2013-09-12

IRCO, s.r.o.
sídlo: Hurbanova 361/26, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 46672796

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Miroslav Synák

  Dodatok č.3
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-09-23

Ondrej Kakus
SNP 7/13, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 33 183 767

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ondrej Kakus

  Nájomná zmluva (PDF 60 kB) Poskytnutie priestorov telocvične 9,95
EUR
hod.

2013-09-03

2013-09-23
Mgr. Miloš Lutka
SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Miloš Lutka

  Dodatok č. 4
ku Kúpnej a licenčnej zmluve č. 37009 (PDF 56 kB
Kúpna a licenčná
zmluva
Zmena znenia bodov zmluvy

2013-06-26

2013-09-23
Beset, spol. s r. o.
Jelenia 18, 811 05 Bratislava
IČO:31 347 169

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

RNDr. Viliam Čík, konateľ

  Nájomná zmluva (PDF 55 kB) Poskytnutie priestorov telocvične 9,95
EUR
hod.

2013-09-12

2013-09-26
Daniel Ježík
SNP 124/7
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Daniel Ježík

  Nájomná zmluva (PDF 60 kB) Poskytnutie priestorov telocvične 4,00
EUR
45 min.

2013-09-16

2013-09-26
Súkromné športové gymnázium
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 37 922 866

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Daniel Ježík štatutárny zástupca riaditeľa školy

  Dohoda (PDF 63kB) Dohoda
o späťvzatí výpovede zo Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 01/2006
a o ukončení trvania Zmluvy
- 2013-09-03
2013-10-03
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34 129 316

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Andrea Puskailer - člen predstavenstva

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 30 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-10-04

Ing. Marián Takáč
SNP 122/5, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 45 658 005

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Marián Takáč

  Zmluva o vypožičiavaní filmových kópií (PDF 170 kB) Vymedzenie práv distribúcie a premietaní filmových kópií 50% z hrubých tržieb

2013-07-18

2013-10-10
Fórum Film Slovakia, s. r. o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava,
IČO: 46 148 060

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Yevgeni Rchichev a Ariel Nisim Bouskila

  Nájomná zmluva (PDF 64 kB) Poskytnutie priestorov telocvične 9,95
EUR
hod.

2013-09-25

2013-10-15
Ing. Milan Priadka
Dobrá č.d.1222
914 01 Trenčianska Teplá

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Milan Priadka

  Poistná zmluva (PDF 148 kB) Poistenie - Kino Prameň 527,88
EUR

2013-10-01

2013-10-15
UNIQA poisťovňa, a. s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
IČO : 653501

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Alena Dubecká, Ing. Renata Brodzianska

  Zmluva o dielo (PDF 151 kB)  Rekonštrukcia strechy - blok „A“ a
„B" materskej školy v Trenčianskych Tepliciach
12918,00
EUR

2013-08-06

2013-10-16
IPAX, s. r. o.
SNP 81
914 51 Trenčianske Teplice
IČO:36347299

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ivan Pavle, konateľ

2013/0226 Zmluva o poskytnutí dotácie (PDF 84kB) Dotácia „ART FILM FEST 2013 21. medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice,
Trenčín “
3000,00
EUR

2013-09-24

2013-10-16
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
IČO:36126624

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda

  Zmluva o prenájme dvd na verejné premietanie (PDF 50kB) Prenajom DVD za účelom verejného
premietania
-

2013-10-04

2013-10-16
BONTONFILM a.s.
Na vrátkach 1F
841 01 Bratislava
Zastúpené
IČO: 36006858

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Peter Ballon
riaditeľ

  Zmluva o dielo (PDF 115kB) Oprava plochej strechy na administratívnej bude Technických slubiež v Trenčianských
Tepliciach.
10752,00
EUR

2013-10-04

2013-10-16
KPS izolácie, spol. s r. o.
Opatovská 113/184
911 01 Trenčín
IČO:36 351 121

Ing. Karol Vojtáš, riaditeľ TsM

Jozef Hoblík
zhotoviteľ

  Príloha č.4
k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich služieb (PDF 85 kB)
Rozpis preddavkových platieb a termínov úhrad -

2013-09-23

2013-10-16
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka ul. , 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36314242

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Maryna Sabolchi
finančný riaditeľ

  Dodatok č. 1
K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Č .3000018 (PDF 53kB)
Zmena článku I. a II. -

2013-10-01

2013-10-16
Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

MVDr. Stanislav Grobár

  Dodatok č.1
K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Č .3000021 (PDF 56kB)
Zmena článku I. a II.  -

2013-10-01

2013-10-16

Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

MVDr. Stanislav Grobár

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 26.2. 2004 (PDF 46 kB)
Zmena článkov zmluvy - 2013-10-07

2013-10-16
Termia, s. r. o.
SNP 138, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36 331 414

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Vlasta Malíková - konateľka

  Zmluva o vzájomnej spolupráci (PDF 80kB) Právo uvádzanie filmov v kine Prameň 50% z hrubých tržieb 2013-10-15

2013-10-23
ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV
Brnianska 33, 811 04 Bratislava
IČO: 308 12 976

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Peter Ducár
štatutár

  Zmluva o dielo (PDF 260 kB) Odvodnenie a drenáž v areáli
materskej školy v Trenčianskych Tepliciach
8008,01
EUR
2013-08-06

2013-10-24
Firma „Miroslav KIJAC“
Nám. Sv. Anny č. 15, 911 01 Trenčín
IČO:11775394

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Miroslav Kijac

  Kúpna zmluva (PDF 56 kB) Predaj pozemku registra „E“ parc.č. 2614/1 1432,00
EUR
2013-11-05

2013-11-06
Karmen Kollárová,
Partizánska 436/21, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Karmen Kollárová

  Servisná zmluva (PDF 99 kB)  Odborná obsluha OST Narcis 240,00
EUR /mesačne

2013-09-24

2013-11-08
PEMO instal s.r.o.
Dubnica nad Váhom, Pod Hájom 1092/73
IČO : 46615491

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Peter Moravčík

  Nájomná zmluva (PDF 68 kB)  Poskytnutie priestorov telocvične 9,95
EUR
hod.

2013-10-14

2013-11-09
Lukáš Martinka
Štvrť SNP 680/79
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Lukáš Martinka

  Nájomná zmluva (PDF 60 kB) Poskytnutie priestorov telocvične 9,95
EUR
hod.

2013-11-13

2013-11-20
Lukáš Martinka
Štvrť SNP 680/79
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Lukáš Martinka

  Darovacia zmluva (PDF 40kB) Sklolaminátový kontajner -

2013-11-11

2013-11-20
ELKOPIAST Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36 851 264

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Bc. Tatiana Hrádelová, konateľka

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 25 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-11-20
Miloš Kohút - JoMiCAR
914 43 Omšenie 320
IČO: 41130 961

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Miloš Kohút

  Dodatok č.1
k Nájomnej zmluve (PDF 25 kB)
Doplnenie článku III. Všeobecné ustanovenie -

2013-08-20

2013-11-20

Miloš Kohút - JoMiCAR
914 43 Omšenie 320
IČO: 41130 961

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Miloš Kohút

  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio Internet (PDF 62kB) Prevod internetového účtu -

2013-11-13

2013-11-20
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35 763 469

Juraj Škvarka
(splnomocnenie)

Lucia Grambličková
obchodný reprezentant

  Zmluva o dielo (PDF 161kB) Modernizácia cyklotrasy Kaňová 11849,52
EUR

2013-11-11

2013-11-20
GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
IČO:36338354

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Róbert Kotrha - konateľ spoločnosti

  Zmluva o dielo (PDF 161kB) Prestrešenie verejného priestranstva - pódium na Kúpeľnom
námestí
23250,00
EUR

2013-11-07

2013-11-20
LAUGART
Bratislavská 56/5, 91105 Trenčín
IČO:34266844

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Jiŕí Konečný
konateľ

  Zmluva o pripojení (PDF 103 kB) Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 16,34
EUR

2013-11-06

2013-11-20
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
ICO:36361518

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Emil Baxa

Ladislav Smreček

  Nájomná zmluva (PDF 56 kB) Poskytnutie priestorov telocvične 9,95
EUR
hod.

2013-10-17

2013-11-20
Miroslav Ďatko
SNP 684/89
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Miroslav Ďatko

  Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve (PDF 60 kB) Zmena ceny prenájmu 200,00
EUR
ročne

2013-11-01

2013-12-02
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G.Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34 129 316

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Andrea Puskailer
členka predstavenstva

  Zmluva o reklame (PDF 58 kB) Umiestnenie baneru na stránke www.teplice.sk 200,00
EUR
ročne

2013-11-01

2013-12-02
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G.Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34 129 316

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Andrea Puskailer
členka predstavenstva

  Nájomná zmluva (PDF 82 kB) Prenájom nebytových priestorov v DS Narcis 388,49
EUR

2013-10-31

2013-12-02
JRprint s.r.o.
018 51 Nová Dubnica, SNP 1/1
IČO: 46 702 628

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Juraj Klobučník

  Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb (PDF 77 kB) Zberné nádoby na použitý textil -

2013-10-30

2013-12-02
Diakonie Broumov s.r.o.
Mesto: Upice
Ulica: V Dúlni 913
542 32
IČO: 25921916

Ing. Karol Vojtáš
riaditeľ TsM

Mgr. Lenka Wienerova, konateľka spoločnosti

  Zmluva o dielo (PDF 160 kB) Stavebné práce v areály cintorína 15600,00
EUR

2013-09-16

2013-12-12
MEDBRA s.r.o.
Haburská 49/A
821 01 Bratislava
IČO:35 877 791

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Rastislav Chrachala
konateľ

  Zmluva o dielo (PDF 115 kB) Projektová
dokumentácia
630,00
EUR

2013-09-13

2013-12-12
LOLEX s.r.o.,
Pod Brezinou 3744/88, 91101 Trenčín
IČO:44520816

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Slavomil Olexík
konateľ

  Dodatok č.1 Zmluvy o dielo (PDF 61kB) Zmena článkov zmluvy 1194,00
EUR

2013-11-15

2013-12-13
AQUA-GEO
Škultétyho 4
831 03 Bratislava
IČO: 11691565

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

RNDr. Martin Žitňan

  Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve (PDF 41 kB) Zmena článkov zmluvy 100,00
EUR

2013-10-24

2013-12-20
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka 21,914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129 316

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Andrea Puskailer - člen predstavenstva

  Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve (PDF 43 kB) Zmena článkov zmluvy 100,00
EUR

2013-10-24

2013-12-20
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka 21,914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129 316

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Andrea Puskailer - člen predstavenstva

12220144 Dodatok č. 2/2013
k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách (PDF 80kB)
Zmena ustanovení -

2013-11-26

2013-12-20
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica
 IČO 36314242

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ivan Klec obchodný manažér

MK-
8702/
2013/
7.6
Zmluva
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 (PDF 348 kB)
Dotácia na podporu realizácie projektu s názvom Cyril a Metod očami
detí
450,00
EUR

2013-10-28

2013-12-20
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
IČO:00165 182

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

JUDr. Emília Kršíková, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky

  Zmluva o vklade a výbere hotovostí v zaplombovaných obaloch (PDF 277 kB) Realizácia vkladov hotovosti v EUR v bankovkách a minciach -

2013-12-18

2013-12-20
Všeobecná úverová banka, a. s.
sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO: 31 320 155

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. František Sádecký
prednosta MsÚ

 

Ing. Stanislav Šarina

Emil Piatrik
riaditeľ pobočky

  Zmluva o dielo (PDF 300 kB) Rekonštrukčné a bežné udržiavacie
práce objektu Zariadenia pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach, Hurbanova 12
27968,14
EUR

2013-10-24

2013-12-20
ELMONT - BME, s. r. o.
Dolná Súča 357
913 32 Dolná Súča
IČO:45233721

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Jaroslav Blaho
konateľ

30070
01960
Poistná zmluva (PDF 265 kB) Poistenie majetku 7081,72 EUR
ročne

2013-12-09

2014-01-07
UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
IČO : 653501

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Renata Brodzianska

3000024 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (PDF 11MB) Rekonštrukcia / modernizácia  nehnuteľných vecí 64758,00
EUR

2013-12-12

2014-01-07
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Ľubomír Partik výkonný riaditeľ


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka