Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv rok 2013, 2.časť

Číslo Názov Predmet
zmluvy
Cena
s DPH
Zmluvná
strana

Dátum
platnosti

Dátum
zverejnenia

Osoby, ktoré
podpísali
zmluvu
  Zmluva
(PDF 82 kB)
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest -

2013-05-20

2013-05-27

Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO 35 919 001
Ing. Karol Vojtáš, riaditeľ TSM a splnomocnená osoba Správcu
výberu mýta
  Kúpna zmluva
(PDF 51 kB)
Spoluvlastnícky podiel na pozemku 1,69
EUR

2013-05-03

2013-05-27

Emil Kopčan, a manželka Anna Kopčanová
SNP 683/85-1, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Emil Kopčan, a manželka Anna Kopčanová

  Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PDF 68 kB) Rekonštrukcia Domu smútku Trenčianske Teplice -

2013-04-30

2013-05-30

ZIPP BRATISLAVA spol. s r,o.
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava
IČO: 313 55 161

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Juraj Bacmaňák, riaditeľ direkcie TT a konateľ spoločnosti

  Nájomná zmluva (PDF 86 kB) Prenájom priestorov v DS Narcis 234,74
EUR
mesačne

2013-05-27

2013-05-30

Ľudmila Tobiašová
Štvrť SNP 131/20, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 47175 311

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ľudmila Tobiašová

55/2013 Zmluva
(PDF 95 kB)
Overenie účtovných uzávierok, metodická a konzultačná činnosť 3000,00
EUR

2013-05-02

2013-05-30

Ing. Marta Tóthová
Audítor SKAU, licencia č. 237
Južná 8
911 08 Trenčín
IČO: 34271333

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Marta Tóthová

  Zmluva o dielo (PDF 96 kB) Realizácia dopravného značenia Platené zóny a parkoviská v Trenčianskych Tepliciach — zhotovenie vodorovného
a zvislého dopravného značenia“
4041,89
EUR


EUR

2013-05-21

2013-05-30

GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31,
91105 Trenčín
IČO:36338354

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Róbert Kotrha konateľ spoločnosti

3000021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (PDF 696 kB) Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí
nenávratného finančného príspevku
73179,80
EUR

2013-05-28

2013-05-30

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

MVDr. Stanislav Grobár

3000018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (PDF 713 kB) Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí
nenávratného finančného príspevku
61280,12
EUR

2013-05-28

2013-05-30

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

MVDr. Stanislav Grobár

69/2013 Zmluva o dielo (PDF 195 kB) Aplikačné programové vybavenie 85,10
EUR

2013-05-28

2013-06-03

IVeS
041 18 Košice, Čs. armády 20
IČO:00162957

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Stanislav Blaško
riaditeľ

  Kúpna zmluva (PDF 106 kB) Merače
rýchlosti
4776,00
EUR

2013-05-30

2013-06-10

BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo
IČO: 36 705 390

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mikuláš Németh
konateľ

  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
(PDF 141 kB)
Vecné bremená -

2013-06-06

2013-06-10

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO:36 361 518

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Vladimír Čurgali
konateľ

121313639 Zmluva
(PDF 90 kB)
 Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 310,99
EUR

2013-05-29

2013-06-10

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO:36 361 518

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Emil Baxa

Ladislav Smreček

90/2013/0 Zmluva o spolupráci (PDF 800kB) Vytvorenie detskej relaxačno-športovej zóny -

2013-06-05

2013-06-10

Rodinné centrum Ovečka
SNP 81, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42 145 783

Slovakia, a.s.
T.G. M asaryka 3, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36 311 227

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Michaela Fedorová, predseda združenia

Ing. Andrea Puskailer, člen predstavenstva

02/2013-
341/SK
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie (PDF 60kB)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta 350,00
EUR

2013-06-13

2013-06-19

ZOSZPB
SNP 20, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00177431

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mária Lauffová

03/2013-
401/SK
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie (PDF 62 kB)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta 250,00
EUR

2013-06-13

2013-06-19

MO Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach
 SNP 132/21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34005773

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Zuzana Ďurmeková

04/2013-
401/SK
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie (PDF 58kB)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta 200,00
EUR

2013-06-13

2013-06-19

MO Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach
 SNP 132/21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34005773

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Zuzana Ďurmeková

07/2013-
401/SK
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie (PDF 58 kB)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta 1200,00
EUR

2013-06-10

2013-06-19

Centrum voľného času sv. Tarzícia
Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42025010

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Dušan Malko

  Dodatok k zmluve o dielo (PDF 40 kB ) Činnosti preventivára obce 130,00
EUR
mesačne

2013-04-30

2013-06-19

DaTi, Dana Zelenay Tinková, 503, 91642 Moravské Lieskové, IČO: 37508903

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Dana Zelenay Tinková

  Dohoda o platbách za dodanie zemného plynu (PDF 92 kB) Dodanie zemného plynu 17894,00
EUR

2013-06-18

2013-06-19

ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36314242

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Maryna Sabolchi
finančný riaditeľ

  Príloha č.4
k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich služieb (PDF 101 kB)
Dodanie elektriny 3428,00
EUR

2013-06-18

2013-06-19

ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36314242

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Maryna Sabolchi
finančný riaditeľ
AVF 187/2013
-4/4.1
Zmluva o poskytnutí dotácie (PDF 440kB) Dotácia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu 30000,00
EUR

2013-06-13

2013-06-19

Audiovizuálny fond
Grosslingová 53, Bratislava 811 09
IČO: 42169330

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. art. Petronela Kolevská, predsedníčka

doc. PhDr. Martin Šmatlák, riaditeľ

  Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie (PDF 100 kB) Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu
programovania, propagácie, distribúcie a premietania filmových kópií
50% z tržieb+DPH

2013-06-10

2013-06-19

Ita agentúra, s.r.o.
Priemyselná 1, 821 09 Bratislava
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava 3
IČO: 31345506

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Peter Kot

3000012 Dodatok č. 1
K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (PDF 52kB)
Finančný príspevok -

2013-06-12

2013-06-25

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Ľubomír Partik

  Licenčná zmluva (PDF 311 kB) Sotvér KINO PRAMEŇ 550,00
EUR
ročne

2013-06-12

2013-06-25

Sollár a syn s.r.o.
Ignáca Gešaja 25, 900 28 Zálesie,
IČO:45 952 353

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Marian Sollár, konateľ spoločnosti

002/2013 Sponzorská zmluva (PDF 52kB) Úhrada nákladov vynaložených
na obnovu svetelno-technickej sústavy Základnej školy Andreja Bagara
10000,00
EUR

2013-06-24

2013-06-25

ELGAS, s.r.o.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
IČO:36314242

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Pavol Bero,
Ing. Miroslav Struž, konateľ spoločnosti

  Zmluva o výpožičke (PDF 95 kB) Umiestnenie informačných tabúl. -

2013-06-07

2013-06-25

Mesto Vsetín
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČO: 00304450

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Bc. IvetaTáborská

08/2013
- 22/SK
 Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice
(PDF 60kB)
Pokrytie nákladov spojených
s realizáciou športového podujatia „TEJT U16 SCHOOL LOBIK 2013“
200,00
EUR

2013-06-25

2013-07-01

ŠK TCTT Trenčianske Teplice o.z.
Športový areál Baračka 1808, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42013569

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Daniel Ježík

09/2013
- 22/SK
 Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice
(PDF 62kB)
Pokrytie nákladov spojených
s realizáciou športovej aktivity „Letné tenisové tábory 2013“
800,00
EUR

2013-06-25

2013-07-01

ŠK TCTT Trenčianske Teplice o.z.
Športový areál Baračka 1808, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42013569

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Daniel Ježík

  Kúpna zmluva (PDF 59kB) Traktorová kosačka ETESIA H 124 - špeciál 11940,00
EUR

2013-06-17

2013-07-01

Adacom progatec, s.r.o.
Stará Hradská 52
010 03 Žilina
IČO: 36 734 497

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Pavol Štyriak - konateľ

  Kúpna zmluva (PDF 113kB) Pracovné náradie na traktorové nosiče 6224,40
EUR

2013-06-07

2013-07-01

Adacom progatec, s.r.o.
Stará Hradská 52
010 03 Žilina
IČO: 36 734 497

Ing. Karol Vojtáš

Ing. Pavol Štyriak - konateľ

  Kúpna zmluva (PDF 96kB) Časť pozemku
parc.č. 2221/23
36,75
+
36,75
EUR

2013-06-28

2013-07-01

Václav Valčík, Štvrť SNP 125/10, Trenčianske Teplice
Ján Dedík
a manželka RNDr. Mária Dedíková Štvrť SNP 122/5, Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Václav Valčík

Ján Dedík

RNDr. Mária Dedíková

  Kúpna zmluva (PDF 115kB) Byt č.4 na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo
Hurbanova ul. 344, orientačné číslo 8 v Trenčianskych Tepliciach
18000,00
EUR

2013-07-08

2013-07-12

Ing Miloš Babušík
Kamanová, Štúrova 25, 956 12 Preseľany

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing Miloš Babušík

  Kúpna zmluva (PDF 116kB) Byt č. 3 na prízemí bytového domu súpisné číslo SNP
125, vchod 9 v Trenčianskych Tepliciach
30000,00
EUR

2013-07-08

2013-07-12

Mária Bullová, Nad kostolom 18/39, 018 41 Dubnica nad Váhom

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mária Bullová

  Rámcová zmluva (PDF 516kB) Zapožičiavanie filmov %
plnenie

2013-06-10

2013-07-12

BARRACUDA MOVIE s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava
IČO: 36 691 798

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Oľga Núfiezová a Tomáš Janísek zástupcovia spoločnosti

2013/4 Zmluva o dielo (PDF 176 kB) Deratizačné služby pre objekty mesta Trenčianske teplice:
a) Narcis
b) Mestský úrad
c) Materská škola
d) Technické služby a zberný dvor
e) Hasičská zbrojnica
f) Základná umelecká škola
2836,00
EUR

2013-07-08

2013-07-12

PAVOL BETÁK - ASANA s.r.o.
Kubranská 181/269, 911 01 Trenčín
IČO:47 011 441

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Pavol Beták
konateľ

  Zmluva (PDF 38kB) Zabezpečenie údržby židovských cintorínov 400,00
EUR

2013-07-03

2013-07-12

Správa majetku ÚZ ŽN O
Panenská č.4
811 03 Bratislava
IČO:42176972

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Martin Komfeld, riaditeľ SM ÚZ ŽNO

  Dodatok č.1 (PDF 40kB) Dodatok k Zmluve o úprave záväzkových vzťahov uzatvorenej dňa 13. 7. 2012 600,00
EUR
ročne

2013-06-25

2013-07-17

VEGO MARKETING, s. r. o.
Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 45672695

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Dana Vozárová, konateľ spoločnosti

  Kúpna zmluva (PDF 209 kB) Byt č.3 v dome súpisné číslo 121 1133,30 EUR

2013-07-15

2013-07-17

Ľubomíra Rošková
SNP 121/2-3,914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ľubomíra Rošková

009/2013 Zmluva (PDF 171 kB) Poskytnutie grantu - merače rýchlosti 1500,00
EUR

2013-07-02

2013-07-17

Nadácia Allianz
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO:42134064

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Lucia Muthová
správkyňa

  Zmluva o spolupráci (PDF 131 kB) Spolupráca s organizovaním a
financovaním filmového festivalu ART FILM FEST 2013
14323,00 EUR

2013-06-14

2013-07-17

ART FILM n.o.
Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37954512

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ján Kováčik, riaditeľ

  Zmluva o dielo (PDF 75 kB) Zabezpečenie a organizácia jazdeckých pretekov " Cena primátora
Trenčianske Teplice”
4500,00
EUR

2013-07-10

2013-07-17

Nadácia deti, kone a golf
Pezinská 901/5,900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 30 845491

 

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Doc.PhDr. Slavomír Magál, CSc
správca Nadácie

  Zmluva o reklame (PDF 62 kB) Prezentácia spoločnosti na podujatí 23. ročník jazdeckých pretekov „O Cenu
primátora Trenčianskych Teplíc“
950,00
EUR

2013-06-21

2013-07-17

Márius Pedersen, a. s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
IČO:34 11 59 01

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Slavomír Faško, Ing. Oliver Šujan, prokuristi
spoločnosti

  Zmluva o reklame (PDF 73 kB) Prezentácia spoločnosti na podujatí 23. ročník jazdeckých pretekov „O Cenu
primátora Trenčianskych Teplíc“
415,00
EUR

2013-07-04

2013-07-17

SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o.
gen. M.R. Štefánika 2, Trenčín 911 01
IČO:36 690 805

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Ján Svoboda
konateľ

  Zmluva o reklame (PDF 59 kB) Prezentácia spoločnosti na podujatí "Festival ľudových remesiel" 1850,00
EUR

2013-07-03

2013-07-17

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
911 01 Trenčín, ul.l. mája č. 11
 Trenčín
IČO :36 306 410

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Denisa Beníčková, generálna riaditeľka

  Zmluva o reklame (PDF 72 kB) Prezentácia spoločnosti na podujatí 23. ročník jazdeckých pretekov „O Cenu
primátora Trenčianskych Teplíc“
415,00
EUR

2013-07-04

2013-07-17

Kúpele Zelená Žaba s.r.o
17. novembra 17, 91451 Trenčianske Teplice
IČO:44998597

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Ján Svoboda
konateľ

  Mandátna zmluva
(PDF 320 kB)
Služby projektového manažéra počas implementácie projektu „Viacúčelové ihrisko s atletickým oválom -
Trenčianske Teplice
7200,00
EUR

2013-07-07

2013-07-17

SOLTECH s.r.o.
Sady Cyrila a Metoda 21/14, 018 51 Nová Dubnica
IČO:44712715

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Martin Hlavinka

  Mandátna zmluva
(PDF 260 kB)
Služby projektového manažéra počas implementácie projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Baračka - Trenčianske Teplice“.
1080,00
EUR

2013-07-07

2013-07-17

SOLTECH s.r.o.
Sady Cyrila a Metoda 21/14, 018 51 Nová Dubnica
IČO:44712715

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Martin Hlavinka

  Mandátna zmluva
(PDF 250 kB)
Služby projektového manažéra počas implementácie projektu „Rekonštrukcia ciest, modernizácia verejného priestranstva
a horskej cyklotrasy v Trenčianskych Tepliciach“
11640,00
EUR

2013-07-07

2013-07-17

SOLTECH s.r.o.
Sady Cyrila a Metoda 21/14, 018 51 Nová Dubnica
IČO:44712715

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Martin Hlavinka

  Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie (PDF 1347 kB)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta 4000,00
EUR

2013-07-19

2013-07-25

Centrum voľného času sv. Tarzícia
Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42025010

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Mgr. Igor Bukovčák

  Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie (PDF 1301 kB)
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta 600,00
EUR

2013-07-19

2013-07-25

OZ Bagar
Bagarova 28, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42178797

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Miloš Nemeček

  Zmluva o prenájme reklamnej plochy (PDF 1019 kB) Propagácia obchodného mena a loga
 na podujatí 23. ročník jazdeckých pretekov „O Cenu primátora Trenčianskych Teplíc“
500,00
EUR

2013-07-18

2013-07-25

Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
IČO: 35716266

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Michal Abelovič, MSc. - predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Fischer - manažér pre retail a marketing EE

  Zmluva o spolupráci (PDF 2442 kB) Zmluva o spolupráci na organizovanie 3. ročníka podujatia
Pomôže celé Slovensko
-

2013-07-16

2013-07-25

Krištáľové krídlo s.r.o.
Žatevná 8, 841 01 Bratislava 4
IČO: 30776449

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Mária Vaškovičová,
konateľka

  Dodatky k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (PDF 1190kB) Mobilné telefónne služby pre MsÚ, TsM 127,00
EUR

2013-07-23

2013-08-05

Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,
IČO 35 697 270

Juraj Škvarka
(splnomocnenie)

Lukáš Žaludek
zástupca Orange

 

Nájomná zmluva (PDF 62 kB)

Poskytnutie priestorov telocvične 9,95
EUR
hod.

2013-07-16

2013-08-05

Lukáš Martinka
Štvrť SNP 680/79
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Lukáš Martinka

  Zmluva
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR (PDF 204kB)

Zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2013
3000,00
EUR

2013-07-02

2013-08-05

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad
Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
IČO: 00151866

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Juraj Gerlici, prednosta Obvodného úradu

113179
-2013
Úverová zmluva (PDF 335 kB)  Predfinancovanie nenávratného finančného príspevku projektu „Rekonštrukcia a modernizácia cesty, cyklotrasy a verejných priestranstiev v meste Trenčianske Teplice“ 87815,76 Eur

2013-08-06

2013-08-06

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky 

Ing. Mária Trúnková, zamestnanec banky

112774
-2013
Úverová zmluva (PDF 336 kB) Prefinancovanie nenávratného finančného príspevku   projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
autobusových zastávok, strechy obecnej budovy, amfiteátra a detského ihriska v meste
Trenčianske Teplice“
71560,03
EUR

2013-08-06

2013-08-06

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky 

Ing. Mária Trúnková, zamestnanec banky

  Nájomná zmluva PDF 72 kB) Prenájom parkovacieho automatu (PDF 72 kB) 30 % z vybraných úhrad po
odpočítaní DPH

2013-06-20

2013-08-09

Kúpele Zelená Zaba, s. r. o.
ul. 17. novembra 17, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 44 998 597

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Zuzana Dindofferová - konateľ spoločnosti

PhDr. Ján Svoboda - konateľ spoločnosti

MK-6711/
2013/2.5
Zmluva o poskytnutí dotácie (PDF 294 kB) Obnova knižničného fondu v Mestskej knižnici v Trenčianskych
Tepliciach
500,00
EUR

2013-08-05

2013-08-09

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
IČO:00165 182

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

JUDr. Emília Kršíková
vedúca služobného úradu

;my


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka