Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv rok 2013, 1.časť

Číslo Názov Predmet zmluvy Cena s DPH

Dátum platnosti

Dátum zverejnenia

Zmluvná strana Osoby, ktoré podpísali zmluvu
 
Dodatok č.4 k zmluve č.: 3006150 (PDF 33 kB)
Zmena článkov zmluvy -

2013-01-04

2013-01-11

VAŠA Slovensko,
s r.o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO:356 83 813

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta,

Pavel Uhrin dodávateľ

  Nájomná zmluva (PDF 63 kB) Poskytnutie priestorov telocvične 9,95
EUR
hod.

2013-01-04

2013-01-11

Emília Klinovská
SNP 142/51
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Emília Klinovská

  Nájomná zmluva (PDF 60 kB) Poskytnutie priestorov telocvične 9,95
EUR
hod.

2013-01-04

2013-01-11

Mgr. Miloš Lutka
SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Miloš Lutka

  Zmluva
(PDF 45kB)
Zmluva o dodávke a odbere drevného odpadu -

2013-01-02

2013-01-25

BIOPALIVO, a.s.
Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 723 622

Ing. Karol Vojtáš
riaditeľ TsM

Mgr. Roman Krajči, prokurista


12220142
Zmluva
(PDF 480kB)
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách + dodatok č.1 -

2013-01-25

2013-01-28

2013-06-28

2013-09-26

ELGAS, s.r.o.
Robotnícka ul. , 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36314242

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Jozef Adam konateľ
Ing. Pavol Bero konateľ

12120218 Zmluva
(PDF 72kB)
Zmluva o združenej dodávke plynu -

2013-01-25

2013-01-28

ELGAS, s.r.o.
Robotnícka ul. , 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36314242

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Jozef Adam konateľ
Ing. Pavol Bero konateľ

  Nájomná zmluva (PDF 98 kB) Zmluva o nájme
spoločných častí bytového domu
-

2013-01-02

2013-01-28

TERMIA s.r.o.Trenčianske Teplice SNP 138, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36 331 414

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Malíková Vlasta, konateľka

  Zmluva
(PDF 51kB)
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území
mesta Trenčianske Teplice
-

2013-01-22

2013-01-28

Michal Meliš
Horeblatie 364/38
91101 Trenčín
IČO: 46083294

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Michal Meliš

  Rámcová zmluva o nájme motorových vozidiel
a poskytovaní prevádzkových služieb (PDF 682 kB)
Prenájom
vozidla
-

2013-01-23

2013-01-30

United Lease Group, s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
IČO: 358 50 515

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Erik Čillík
prenajímateľ

132005 Zmluva o nájme motorového vozidla a poskytovaní služieb s tým spojených (PDF 326 kB) Prenájom
vozidla
493,07

mesačne

2013-01-23

2013-01-30

United Lease Group, s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
IČO: 358 50 515

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Erik Čillík
prenajímateľ

  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
(PDF 223 kB)

Financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb

61440,00
EUR

2013-01-22

2013-02-04

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Špitálska 4, 6, 8,
816 43 Bratislava
IČO:00681156

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

JUDr. Ján Richter, minister
práce, soc.vecí a rodiny
Slovenskej republiky

  Dodatok č. 1
k nájomnej zmluve (PDF 63 kB)
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov 172,00
EUR
mesačne

2013-01-08

2013-02-08

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
IČO:42025664

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Štefan Škultéty,
predseda OZ

  Dodatok č. 1/2013
k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 01/2006 (PDF 28 kB)
Odber tepla
na rok:2013
-

2013-02-08

2013-02-08

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., T.G. Masaryka 21, 91451 Trenčianske Teplice, IČO: 34129316

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Andrea Puskailer, generálna riaditeľka

A6762017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (PDF 326 kB)
Účastnícky program 9,99
EUR mesačne

2013-01-23

2013-02-08


Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Lukáš Žaludek
zástupca

  Zmluva o nájme (PDF 80 kB) Nájom oceľových fliaš,paliet a zväzkov OF 262,80
EUR ročne

2013-02-13

2013-02-19

Messer Tatragas,
spol. s r. o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
ICO: 00 685 852

Ing. Karol Vojtáš
riaditeľ TsM

Ing. Michal Paľa - konateľ, Mag. Michael Holy - konateľ

  Zmluva o reklame (PDF 54 kB) Umiestnenie baneru na stránke teplice.sk 50,00
EUR ročne

2013-02-15

2013-02-19

HOTEL MOST SLÁVY s.r.o.
Ul. 17. novembra 11, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36365262

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Zdenka Lelkešová, riaditeľka hotela

  Nájomná zmluva (PDF 43 kB) Prenájom pozemku 1,00
EUR ročne

2013-02-15

2013-02-19

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka 21,914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129 316

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Andrea Puskailer - člen predstavenstva

0007/2013
/41/ZD/9000
Zmluva o dielo (PDF 652 kB) Rekonštrukcia povrchov na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice 248120,14
EUR

2013-02-21

2013-02-12

CESTNÉ STAVBY ŽILINA, spol. s.r.o.
Štrková 17, 011 54 Žilina
IČO: 31568963

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Marcel Hlavoň, konateľ spoločnosti

  Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF 139 kB) Mobilná komunikácia Hasiči Trenčianske Teplice -

2013-02-05

2013-02-23

Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Lukáš Žaludek
zástupca

  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A2927054
Ident. kód dodatku: 6528244 (PDF 336 kB)
Mobilná komunikácia, mobilný telefón
pre MsÚ
54,00
EUR

2013-02-14

2013-02-23

Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Lukáš Žaludek
zástupca

  Zmluva o výpožičke (PDF 55 kB) Merač rýchlosti vozidiel BX-1 SPOMAĽ so štatistikou,
s akumulátorom. 2 ks.
120,00
EUR

2013-02-11

2013-02-23

BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo
IČO: 36705390

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mikuláš Németh, konateľ spoločnosti

  Dodatok č. 3
k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 04/2006 (PDF 35 kB)
Zmena bodu č. 2
v čl.VII- Cena, faktúračné a platobné podmienky
-

2013-02-26

2013-02-26

Termia spol. s r.o.
SNP 138, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36331414

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing.Malíková Vlasta
konateľ spoločnosti

  Dodatok č. 3
k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 06/2006 (PDF 32 kB)
Zmena bodu č. 2
v čl.VI- Cena, faktúračné a platobné podmienky
-

2013-02-26

2013-02-26

Termia spol. s r.o.
SNP 138, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36331414

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing.Malíková Vlasta
konateľ spoločnosti

01/2013 Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie (PDF 43 kB)
Finančná dotácia 3600,00
EUR

2013-02-11

2013-02-26

Rodinné centrum Ovečka
Nádražná 10, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42145783

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Michaela Fedorová

  Zmluva o dielo (PDF 146 kB) Rekonštrukcia WC dievčatá na ZŠ
v Trenčianskych Tepliciach
9949,44 EUR

2013-02-22

2013-02-26

IPAX, s. r. o.
SNP 81
914 51 Trenčianske Teplice
IČO:36347299

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ivan Pavle, konateľ

3111116937 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- špecifikácia kúpy akciového
koncového zariadenia (PDF 68 kB)
Telefónny prístroj pre Materskú školu 1,00
EUR

2013-02-08

2013-02-26

Slovák Telekom, a.s
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO 35 763 469

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Silvia Haburaj

  Zmluva o reklame (PDF 52 kB) Umiestnenie baneru na stránke teplice.sk 50,00
EUR
ročne

2013-03-07

2013-03-12

Margit, spol. s.r.o. - prevádzka Hotel Margit
T.G.Masaryka 2
IČO: 34150391

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Daniela Škulecová

3000012 Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku (PDF 690 kB) Rekonštrukcia Domu
smútku
219648.12
EUR

2013-02-19

2013-03-12

Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Ľubomír Partik
výkonný riaditeľ

  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
zo dňa 30. 6. 2010 (PDF 65 kB)
Nový nájomca -

2013-02-28

2013-03-12

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 37 922 866

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Daniel Ježík
konateľ

  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
zo dňa 1. 8. 2008 (PDF 69 kB)
Nový nájomca -

2013-02-28

2013-03-12

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 37 922 866

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Daniel Ježík
konateľ

  Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 0104/2009 (PDF 28 kB)
Cena za vykonanie
diela
33,00
EUR mesačne

2013-02-28

2013-03-12

MiKo - Bc. Milan Kováč
J.Halašu 2704/5
91108 Trenčín

Ing. Vojtáš Karol - riaditeľ TsM

Bc. Milan Kováč

 

Zmluva o dielo o dodávke prác (PDF 127 kB)

„Rekonštrukcia autobusovej zastávky SNP“ 23958,00
EUR

2013-02-22

2013-03-20

R.O.D., s. r. o.
Kubranská 2, 911 01 Trenčín
IČO:44930895

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Dalibor Radosa

  Zmluva o dielo o dodávke prác (PDF 175 kB) „Rekonštrukcia pódia amfiteátra v Trenčianskych Tepliciach“ 23979,60
EUR

2013-02-22

2013-03-20

LAUGART
Bratislavská 56/5, 91105 Trenčín
IČO:34266844

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Jiŕí Konečný

  Zmluva o dielo o dodávke prác (PDF 156 kB) „Tržnica Trenčianske Teplice trhové stánky“ 3540,00
EUR

2013-02-22

2013-03-20

Ľubomír Kotras
Záblatská 259/78, 911 06 Trenčín
IČO:37128027

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ľubomír Kotras

  Zmluva o dielo o dodávke prác (PDF 143 kB) „Rekonštrukcia mostov a lávok na sídlisku SNP v Trenčianskych
Tepliciach"
4400,00
EUR

2013-02-22

2013-03-20

Michal Panák
Trnávka 812, 913 33 Horná Súča
IČO:44364326

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Michal Panák

2013/1 Zmluva o dielo (PDF 149 kB) Deratizačné služby 3000,00
EUR
ročne

2013-03-15

2013-03-21

 ASANA s.r.o.
Kubranská 181/269, 911 01 Trenčín
IČO: 47011441

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Pavol Beták konateľ

  Zmluva o dielo (PDF 149 kB) „Rekonštrukcia rekreačnej zóny Studnička Búcľavky“ 1190,40 EUR

2013-02-22

2013-03-21

Ľubomír Kotras
Záblatská78, 911 06 Trenčín
č. 309 - 14383
IČO:37128027

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ľubomír Kotras

  Zmluva o dielo (PDF 175 kB) „Rekonštrukcia kina Prameň Trenčianske Teplice“ 19890,00
EUR

2013-02-22

2013-03-21

KINOEXPORT s.r.o.
Korytná 382, 687 52 Korytná, Česká republika
IČO:25315943

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Josef Vojtek
konateľ

  Zmluva
(PDF 439 kB)
Zmluva o dodávke elektriny+dodatok č.1 52,87 €/MWh

2013-02-08

2013-03-21

2013-09-30

ELGAS, s.r.o.
Robotnícka ul. , 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36314242

Ing. Vojtáš Karol - riaditeľ TsM

Ing. Pavol Bero
konateľ spoločnosti

  Kúpna zmluva
 (PDF 135 kB)
Pozemok registra C parc. č. 902 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2496 m2 99950,00
Eur

2013-05-10

2013-05-13

Kúpele Zelená Žaba, s. r. o.
ul. 17. novembra 17, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 44 998 597

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Ján Svoboda konateľ

Ing. Zuzana Dindofferová - konateľ

  Dodatok č.1
k nájomnej zmluve (PDF 32kB)
Článok I. Predmet a účel nájmu -

2013-02-27

2013-04-09

MARGIT, spol. s r. o.
Hotel Margit,
T. G. Masaryka 2, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34 150 391

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Daniela Škulecová - konateľka spoločnosti

  Kúpna-predajná zmluva (PDF 30kB) predaj-osobné motorové vozidlo - Daewoo Espero 110,00
EUR

2013-04-02

2013-04-11

Richard Pánik
SNP 82
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Richard Pánik

  Nájomná zmluva (PDF 49kB) Prenájom pozemku 600,00
EUR
ročne

2013-04-02

2013-04-11

Dušan Ondrišák
Partizánska 86
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34 266 861

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Dušan Ondrišák

  Dodatok č. 2
ku zmluve č. A/2429/04/2007 (PDF 46 kB)
Zmluva o aktualizácii programov 149,376
EUR
ročne

2013-03-14

2013-04-11

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého č. 2366/25B, 900 31 STUPAVA
IČO 46919805

Ing. Karol Vojtáš
riaditeľ TsM

Ing. Ján Vlček, konateľ

  Nájomná zmluva (PDF 84kB) Prenájom priestorov v DS Narcis 2262,33
EUR
ročne

2013-04-09

2013-04-16

Janka Tobolová - Etie
018 41 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1358/134
IČO: 31 040 497

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Janka Tobolová

  Nájomná zmluva (PDF 82 kB) Prenájom priestorov v DS Narcis 520,53
EUR
ročne

2013-04-09

2013-04-16

Eva Zimanová
914 43 Omšenie 399
IČO: 42 140 323

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Eva Zimanová

  Poistná zmluva (PDF 85 kB) Úrazové
poistenie
3,25
EUR

2013-04-01

2013-04-16

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO 31 595 545

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

zástupca poisťovne

  Zmluva o reklame (PDF 52 kB) Umiestnenie baneru na stránke teplice.sk 50,00
EUR
ročne

2013-03-27

2013-04-17

Global Network Provider s.r.o.
Bratislavská 40/4051, 01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 46286021

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ivan Baláž, konateľ

  Zmluva o reklame
(PDF 53 kB)
Umiestnenie baneru na stránke teplice.sk 50,00
EUR
ročne

2013-03-27

2013-04-17

Palace, a.s.
Topoľová 2,
01851, Nová Dubnica
IČO: 36 008 842

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Vladimír Mečiar, predseda predstavenstva

  Zmluva o reklame
(PDF 53 kB)
Umiestnenie baneru na stránke teplice.sk 50,00
EUR
ročne

2013-03-27

2013-04-17

Hotel Flóra, a. s.
ul. 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 31420664

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Milan Páleník
prokurista

  Zmluva o zriadení záložného práva
(PDF 109kB)
Zriadenie záložného práva k budúcej pohľadávke
záložcu
-

2013-04-18

2013-04-18

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanec banky

107692
-2013
Úverová zmluva (PDF 637 kB) Preklenutie časového nesúladu medzi potrebou zdrojov a vyplatením príspevku
z fondov Európskej Únie, „Rekonštrukcia Domu smútku“,
350000,00
EUR

2013-04-18

2013-04-18

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky a
Ing. Jozefína Galiovská, zamestnanec banky

  Darovacia zmluva
(PDF37 kB)
 notebook 2ks pre MsÚ -

2013-04-17

2013-04-24

ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
Komenského 27, 902 01 Pezinok
IČO: 31426051

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Róbert Aubrecht, konateľ

  Zmluva o nájme nebytových priestorov
(PDF 60kB)
Chladiace zariadenie v dome smútku na cintoríne v Omšení 10,00
EUR denne

2013-04-18

2013-05-06

OBEC Omšenie
914 43 Omšenie č. 330
IČO: 311880

Ing. Karol Vojtáš, riaditeľ TsM

Jozef Marček
starosta

  Zmluva o bežnom účte (PDF 82kB) Vedenie bežného
účtu
-

2013-04-19

2013-05-06

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
 IČO: 00 682 420
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Martin Bošanský, zamestnanec banky

Ing. Jozefina Galiovská. zamestnanec banky
  Zmluva o nájme nebytových priestorov
(PDF 72kB)
Chladiace zariadenie v dome smútku na cintoríne v Trenč.Teplej 10,00
EUR denne

2013-04-15

2013-05-06

Obec Trenčianska Teplá
M. R .Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 00312045

Ing. Karol Vojtáš, riaditeľ TsM

Ing. Milan Berec
starosta

DCXSMLZ-
2013003
Zmluva o dielo
(PDF159 kB)
Digitalizácia Kina Prameň 102805,00
EUR

2013-04-25

2013-04-29

Dcinex Česká republika, s.r.o.
Pražská 63, 102 00, Praha 10, Česká republika
IČO: 24727245

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Petr Barcal
konateľ

  Nájomná zmluva
(PDF 92 kB)
2 ks meračov rýchlosti vozidiel BX-1 SPOMAĽ so štatistikou 500,00 EUR
mesačne

2013-04-29

2013-05-06

BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo
IČO: 36705390

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mikuláš Németh, konateľ spoločnosti

  Zmluva
(PDF 211 kB)
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest -

2013-05-02

2013-05-06

Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO 35 919 001
Ing. Karol Vojtáš, riaditeľ TSM a splnomocnená osoba Správcu
výberu mýta
1/2013/MŠK Zmluva
(PDF 54 kB)
Poskytnutie grantu na činnosť organizácií v oblasti športu 33500,00
EUR

2013-05-10

2013-05-16

MŠK Slovan Trenčianske Teplice, o. z.
M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42144680

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Štefan Škultéty, štatutárny zástupca MŠK

  Zmluva
(PDF 72 kB)
Výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce -

2013-04-11

2013-05-20

Obec Omšenie
Obecný úrad Omšenie č. 330
IČO : 00311880

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Jozef Marček
starosta obce

  Zmluva o dielo
(PDF 85 kB)
Rekonštrukcia sústavy
rozvodných skríň, stupačkových skríň a spínacích prvkov v priestoroch Základnej školy
19905,24
EUR

2013-05-03

2013-05-20

Igor Minárech
Gen. Goliana 1548/12,
911 01 Trenčín
IČO:37 380 605

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Igor Minárech
zhotoviteľ


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka