Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv rok 2012, 2.časť

Číslo Názov Predmet
zmluvy
Cena
s DPH
Zmluvná
strana

Dátum
platnosti

Dátum
zverejnenia

Osoby, ktoré
podpísali
zmluvu
  Zmluva o spolupráci (PDF 116 kB) spolupráca ART FILM FEST 2012 9323,00
EUR

2012-06-16

2012-06-26

ART FILM n.o.
Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37954512
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta,
a
Ján Kováčik
riaditeľ
  Zmluva o dielo (PDF 171 kB) Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách 4995,00
EUR

2012-06-15

2012-07-03

Vincent Krško
C1 52/127, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO : 322 96 533
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta,
a
Vincent Krško
  Zmluva o reklame (PDF 77,9 kB) Reklama „Festival ľudových remesiel“ 1850,00
EUR

2012-07-04

2012-07-11

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
911 01 Trenčín, ul.l. mája č. 11
IČO:
36 306 410

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta,

Ing. Denisa Beníčková,
generálna riaditeľka TVS, a.s.

  Nájomná zmluva
(PDF)

+Dodatok č.1, č.2 a č.3
Prenájom športového areálu na sídlisku SNP -

2012-07-11

2012-07-11

NOMAR s.r.o.
Dunajská 16, 811 08 Bratislava
IČO: 35 841 354

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Norbert Tanoczký, konateľ

  Zmluva o dielo (PDF 57 kB) Odplatné zabezpečenie a organizácia jazdeckých pretekov
"Cena Mesta Trenčianske Teplice"
4500,00
EUR

2012-07-10

2012-07-12

Nadácia deti, kone a golf Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 30 845 491

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta,

Slavomír Magál, správca nadácie

  Nájomná zmluva (PDF 90 kB) Prenájom priestorov v DS Narcis. 176,97
EUR
mesačne

2012-06-30

2012-07-12

Ján Gášpár
Šidlíkové 395/40
914 41 Nemšová
IČO: 45 992 045

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta,

Ján Gášpár

  Zmluva (PDF 605 kB) Zmluva o prenájme plochy na reklamu 1688,20
EUR

2012-07-13

2012-07-19

QEX, a.s.
Brnianska 1, 911 05 Trenčín
IČO: 00587257

Ing. Edita Angyalová
generálna riaditeľka

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

  Zmluva o úprave záväzkových vzťahov (PDF 800 kB) Prenájom  informačno-navigačných tabúľ 900,00
EUR/rok

2012-06-25

2012-07-20

VEGO MARKETING s.r.o.
Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 45672695

Dana Vozárová
konateľka spoločnosti

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

  Rámcová dohoda (PDF 285 kB) Mobiliár 10480,91
EUR

2012-08-01

2012-08-11

mmcite2 s.r.o.
Brnianska 2, 911 01 Trenčín
IČO: 36 320 854

Ing. Ján Takáč
konateľ spoločnosti

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

2
/2012
Zmluva o poskytnutí grandu (PDF 51 kB) Finančná dotácia 12000,00
EUR

2012-08-13

2012-08-14

MSK Slovan Trencianske Teplice, o. z.
M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42144680

PhDr. Štefan Škultéty, štatutárny zástupca MŠK Slovan

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

441-
8011
999
Poistná zmluva (PDF 160kB) Skládka komunálneho odpadu 2980,78
EUR

2012-07-19

2012-08-15

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00 585 441

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Bc. Andrea Benkovská
Disponent vzniku poistenia

  Zmluva o dielo (PDF 358 kB) Rekonštrukcia autobusových zastávok v Trenčianskych Tepliciach 9880,555 EUR

2012-08-03

2012-08-15

Vincent Krško
C1 52/127, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:322 96 533

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Vincent Krško

91870-
2012
Úverová zmluva (PDF 396 kB) Úver 324000,00
EUR

2012-07-06

2012-08-15

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Jozef Hlinka

Ing. Jozefína Galiovská

3148
/2012
Zmluva o dodávke elektriny (PDF 126 kB) Dodávka elektriny -

2012-08-13

2012-08-15

MAGNA E.A. s.r.o.Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
IČO: 35743565

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Martin Ondko, konateľ

  Zmluve o prenájme (PDF 53 kB) Prenájom plochy na reklamu 342,50
EUR

2012-07-13

2012-08-10

Mikroregion Ostrožsko, svazek obci pro celkový rozvoj zájmové oblasti
Zámecká 24, ČR - 967 24 Uherský Ostroh
IČO: 70926140

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Stanislav Tureček

  Mandátna zmluva (PDF 101 KB) Služby projektového manažéra 10800,00
EUR

2012-08-01

2012-08-18

SOLTECH s.r.o.
Sady Cyrila a Metoda 21/14, 018 51 Nová Dubnica
Ing. Martin Hlavinka
44712715

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Martin Hlavinka
mandatár

28
/2012
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (PDF 256 kB) Finančný príspevok - 67. Hudobné leto Trenčianske Teplice 8000,00
EUR

2012-08-06

2012-08-18

Nadácia SPP
Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 31818625

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Peter Kamenický, správca nadácie

  Zmluva (PDF 86 kB) Poskytnutie palubnej jednotky -

2012-08-16

2012-08-23

SkyToll, a.s.  Apollo Business Center, Prievozská 2/a, 821 09 Bratislava,
IČO 44 500 734
Ing. Karol Vojtáš, riaditeľ TSM a splnomocnená osoba Správcu
výberu mýta
  Zmluva (PDF 114 kB) Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest -

2012-08-16

2012-08-23

Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO 35 919 001
Ing. Karol Vojtáš, riaditeľ TSM a splnomocnená osoby Správcu
výberu mýta
02
/2012
Rámcová zmluva (PDF 163 kB) Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi -

2012-08-16

2012-08-23

Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO: 35 701 986
Ing. Karol Vojtáš, riaditeľ TSM
Ing. Vladimír Skarka, predseda predstavenstva a.s.
  Zmluva o výpožičke (PDF 43 kB) Vozidlo s hydraulickou rukou, Kontajner so spodným výsypom, Kontajner 1100 L -

2012-08-17

2012-09-10

Technické služby mesta,
SNP 154/71, Trenčianske Teplice
IČO: 00350672

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Karol Vojtáš
riaditeľ

173/12 Zmluva o dielo (PDF 215 kB) Produkty - detské ihriská 11987,04
EUR

2012-08-24

2012-08-28

Zepelin, s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 7061, 911 01 Trenčín
IČO:
36 322 181

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Juraj Brezan, konateľ

  Mandátna zmluva (PDF 99kB) Služby projektového manažéra 7200,00
EUR

2012-07-30

2012-08-28

Ing. Martin Hlavinka
Okružná 524/111, 01851 Nová Dubnica
IČO:40380980

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Martin Hlavinka

04
/2012
Zmluva (PDF 68 kB) Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice
440,00
EUR

2012-09-03

2012-09-04

OZ Bagar
zastúpené: PhDr. Miloš Nemeček
sídlo: Bagarova 28, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42178797

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Miloš Nemeček

  Zmluva o nájme (PDF 104 kB) Prenájom časti strechu bytového domu -

2012-08-30

2012-09-20

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu č.s. 124/8
na ul. Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing.Milan Hudcovský
Ing. Jolanna Kossuthová

229
/2012
-Sch
Zmluva (PDF 62kB) Účinkovanie Slovenskej filharmónie na koncerte Hudobného leta
v Trenčianskych Tepliciach
3700,00
EUR

2012-08-20

2012-09-04

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava,
IČO 164 704

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

prof. Marián Lapšanský,
generálny riaditeľ

89383
-2012
Úverová zmluva (PDF 447 kB) „Vytvorenie spoločného informačného systému mesta Trenčianske Teplice
a mikroregiónu Ostrožsko“
31300,00
EUR

2012-09-06

2012-09-06

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Jozef Hlinka, Ing. Mária Trúnkóvá
zamestnanci banky oprávnený
konať na základe poverenia

  Zmluva o dielo (PDF 142 kB) Rekonštrukcia amfiteátru v Trenčianskych
Tepliciach
19735,37
EUR

2012-09-05

2012-09-06

Ján Mikuš
Gorazdova 1317/11 Bánovce nad Bebravou 957 04
IČO: 41371984
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ján Mikuš
  Zmluva o reklame (PDF 55kB) Reklama v rámci akcie „Dni Teplíc" 3000,00
EUR

2012-09-18

2012-09-22

RIMI - Technologie s.r.o.
Jána Halašu 2633/18, 911 08 Trenčín
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Sylvia Stachová
TP311111
6151911
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (PDF 229 kB) Volací balík TP Biznis Uni -

2012-09-07

2012-09-22

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35 763
469
Ing. Karol Vojtáš,
riaditeľ TsM

Silvia Haburaj
2012/0287 Zmluva o poskytnutí dotácie (PDF 85 kB) Poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením
 „ART FILM FEST 2012“
3000.00
EUR

2012-09-05

2012-09-22


Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
IČO: 36126624
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda
51900
054211
Poistná zmluva (PDF 80 kB) Úrazové poistenie 3,25
EUR

2012-09-04

2012-09-22


KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 8 1 1 05 Bratislava, IČO 31 595 545

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

a
zástupca poisťovne

  Zmluva o správe poistenia (PDF 112 kB) Zastupovanie vo všetkých jednaniach
týkajúcich sa poistenia
-

2012-08-31

2012-09-28

Finančné centrum, a.s.
Sídlo: Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 341 592

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Daniel Žilovec

  Servisná zmluva (PDF 102 kB) Odborná obsluha OST Narcis 240,00
EUR /mesačne

2012-09-24

2012-10-02

PEMO instal s.r.o.
Dubnica nad Váhom, Pod Hájom 1092/73
IČO : 46615491
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Peter Moravčík
  Zmluva (PDF 239 kB) Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 306,00
EUR mesačne

2012-09-24

2012-10-02

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO, 35 763 469 PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Vladimír Mitala
  Nájomná zmluva (PDF 167 kB) Prenájom lesných pozemkov 60800,00
EUR ročne

2012-09-14

2012-10-02

IBO s.r.o.
Sídlo : Bratislavská 50, 911 05 Trenčín
IČO : 363 400 73

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Igor Boledovič
konateľ

  Nájomná zmluva ( PDF 60 kB) Poskytnutie priestorov telocvične v budove na ul. M. R. Štefánika č. 4
v Trenčianskych Tepliciach
9,95 EUR/hod.

2012-09-13

2012-10-05

Daniel Ježík
SNP 124/7
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Daniel Ježík

  Nájomná zmluva ( PDF 60 kB) Poskytnutie priestorov telocvične v budove na ul. M. R. Štefánika č. 4
v Trenčianskych Tepliciach
9,95 EUR/hod.

2012-09-13

2012-10-05

Ing. Milan Priadka
Dobrá č. d. 1222
914 01 Trenčianska Teplá

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Milan Priadka

  Nájomná zmluva ( PDF 65 kB) Poskytnutie priestorov telocvične v budove na ul. M. R. Štefánika č. 4
v Trenčianskych Tepliciach
9,95 EUR/hod.

2012-10-09

2012-10-13

Centrum voľného času sv. Tarzícia
Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42 025 010

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Dušan Malko - riaditeľ

  Nájomná zmluva ( PDF 60 kB) Poskytnutie priestorov telocvične v budove na ul. M. R. Štefánika č. 4
v Trenčianskych Tepliciach
4,00 EUR/hod.

2012-10-01

2012-10-13

Súkromné športové gymnázium
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 37 922 866

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Daniel Ježík - zástupca zriaďovateľa školy

3007001960 Poistná zmluva (PDF 272 kB) Poistenie majetku Mesta -

2012-09-26

2012-10-13

UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
IČO : 653501
Zastúpená : 

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mag. Andreas KoSl, predseda predstavenstva
Ing. Radomír Háčik, člen predstavenstva

  Zmluva o dielo (PDF 164 kB) Stavebné práce „Rekonštrukcia
objektu Zariadenia pre seniorov"
11997,60
EUR

2012-10-12

2012-10-19

IPAX s.r.o.
SNP 81
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36347299
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ivan Pavle konateľ
  Nájomná zmluva ( PDF 62 kB) Poskytnutie priestorov telocvične v budove na ul. M. R. Štefánika č. 4
v Trenčianskych Tepliciach
9,95 EUR/hod.

2012-10-05

2012-10-19

Miroslav Ďatko
SNP 684/89
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Miroslav Ďatko

  Zmluva o reklame (65 kB)
Prezentácia spoločnosti Finančné centrum, a. s. na podujatí "Dni Teplíc"
800,00
EUR

2012-09-20

2012-10-19

Finančné centrum, a. s.
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 341 592

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Daniel Žilovec
predseda predstavenstva

  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (PDF 251 kB) Internet Materská škola 15,19
EUR/mes.

2012-10-18

2012-10-29

Slovák Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Silvia Haburaj

121243484 Zmluva (PDF 124 kB) Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, SNP 8 15,98
EUR

2012-10-16

2012-10-31

ZSE Distribúcia, a. s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
IČO: 36 361 518

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Emil Baxa

Ladislav Smreček

  Hromadná licenčná zmluva (PDF 149 kB) Detská dych ová skupina MLADÍK -

2012-10-12

2012-10-31

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2, IČO: 178 454

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

SOZA

121242812 Zmluva (PDF 121 kB) Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, SNP 10 15,98
EUR

2012-10-16

2012-10-31

ZSE Distribúcia, a. s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
IČO: 36 361 518

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Emil Baxa

Ladislav Smreček

02/11/2012 Zmluva o dielo (PDF 134 kB) Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva -
časť sídliska SNP
23958,00
EUR

2012-11-06

2012-11-14

DAVES, s.r.o.
Melčice-Lieskové 91, 913 05
IČO:
36 34 2050

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Jozef Kulich
zhotoviteľ

01/11/2012 Zmluva o dielo (PDF 115 kB) Modernizácia verejného priestranstva “Most Slávy“
v Kúpeľnom parku
23779,44
EUR

2012-11-06

2012-11-14

drivelNG, s.r.o.
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO:36 438 651

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Anton Turoň
zhotoviteľ

  Zmluva o dielo (PDF 185 kB) Rekonštrukcia strechy
a odstránenie s tým spojených porúch na budove MsU v Trenčianskych Tepliciach
23862,00
EUR

2012-11-09

2012-11-14

IPAX s.r.o.
SNP 81
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36347299

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ivan Pavle konateľ

  Zmluva o dielo (PDF 127 kB) Výstavba cyklotrasy - Trenčianske Teplice 19582,30
EUR

2012-11-06

2012-11-14

Ľubomír Kotras
Záblatská 78, 911 06 Trenčín
č.309
IČO:37128027

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ľubomír Kotras
zhotoviteľ

  Kúpna - predajná zmluva (PDF 35kB) Malotraktor 700.00
EUR

2012-11-16

2012-11-25

Róbert Dorička
914 43 Omšenie 181

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Róbert Dorička

 

Dodatok č.1 a č.2 k Zmluve o dielo (PDF 324 kB)

„Rekonštrukcia asfaltového krytu na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice" Zmena ZOD

2012-11-09

2012-11-25

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6,
949 78 Nitra
IČO:34 128 344

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Juraj SERVA
výkonný riaditeľ

  Nájomná zmluva (PDF 42 kB) Prenájom pozemku 1,00
EUR rok

2012-11-10

2012-11-25

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka 21,914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Andrea Puskailer - člen predstavenstva

  Zmluva o spolupráci (PDF 69kB) Vytvorenie detskej relaxačeno-športovej zóny vedľa Kúpeľnej
a Minárikovej ulice v Trenčianskych Tepliciach
-

2012-11-21

2012-11-25

Rodinné centrum Ovečka
SNP 81, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42 145 783

IVIM s.r.o.
723, 925 83 Žihárec,
IČO: 36 318 876

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Mgr. Michaela Fedorová
Predseda RCO

Ing. Dušan Miškolci
Konateľ spoločnosti

  Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF 309 kB) Prenájom priestorov v DS Narcis 434,81
EUR/ročne

2012-11-19

2012-11-27

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Ivánska cesta 21, 821 04 Bratislava
IČO: 31 792 952

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Bohumil Bača
zriaďovateľ

  Kúpna zmluva a
zmluva o zriadení vecného bremena (PDF 120 kB)
Predaj pozemku parc. č.1226/9 1360,00
EUR

2012-11-26

2012-11-27

Rastislav Podivinský a Erika Podivinská, Štvrť SNP 139/44, 914 51 Trenčianske Teplice

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Rastislav Podivinský a Erika Podivinská

  Hromadná licenčná zmluva (PDF 147 kB) Hudobná skupina BLACK BAND -

2012-11-26

2012-11-27

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2, IČO: 178 454

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

SOZA

  Nájomná zmluva, dodatok č.1 (PDF 29kB) Prenájom pozemku 1,00
EUR ročne

2012-11-30

2012-12-03


Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
M.R. Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42025664
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

PhDr. Štefan Škultéty, predseda správnej rady
  Mandátna zmluva (PDF 100 kB) Služby projektového manažéra 2148,00
EUR

2012-11-26

2012-12-03

SOLTECH s.r.o.
Sady Cyrila a Metoda 21/14, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 44712715
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Martin Hlavinka
mandatár
  Mandátna zmluva (PDF 100 kB) Služby projektového manažéra 2556,00
EUR

2012-11-01

2012-12-03

SOLTECH s.r.o.
Sady Cyrila a Metoda 21/14, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 44712715

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

Ing. Martin Hlavinka
mandatár

  Dodatok č.1 k Zmluve
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice (PDF 105 kB)
Realizácia vydania zvukového CD -

2012-11-30

2012-12-11

Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o.
SNP 61, 914 51 Trenčianske Teplice
sídlo: Mierové námestie č. 34, Nemšová 614 41
IČO: 36327387

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

MUDr. František Štefanec


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka