Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv rok 2012, 1.časť

číslo názov predmet zmluvy Cena s DPH

Dátum platnosti

Dátum zverejnenia

Zmluvná strana
  Zmluva o spolupráci
(PDF 771 kB)
Spolupráca mesta a zhotoviteľa
pri realizácii mapovej publikácie „Trenčín, Trenčianske Teplice"
-

2012-01-10

2012-01-31

GARP Slovakia,
spol. s r.o.
Československých
parašutistov 19,
831 03 Bratislava
IČO: 358 51 627
  Zmluva o pripojení (PDF 54 kB) Mobilné komunikačné
služby
07,00
EUR
mes.

2012-01-10

2012-01-31

Orange Slovensko, a. S., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 69 72 70
1211
98738
Zmluva o pripojení (PDF 689 kB) Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 199,80
EUR

2012-01-25

2012-02-02

Západoslovenská energetika, a. s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava
IČO: 35 823 551
  Zmluva o dielo (PDF 1,1 MB) Nasadenie riadiaceho systému pre automatickú reguláciu ústredného
kúrenia v ZŠ
23952,11
EUR

2012-01-27

2012-02-02

EUROS s.r.o.
Bytčická 89
010 09 Žilina
IČO: 31567703
1117/
12/30
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu (PDF 1,99 MB) Zefektívnenie zberu a rozšírenie separovaných zložiek komunálneho odpadu 72000,00
EUR

2012-02-06

2012-02-09

Recyklačný fond, Nobelova 18, 831 02 Bratislava
IČO: 360 620 90
  Nájomná zmluva (PDF 97kB) Prenájom nebytových priestorov v DS Narcis 1719,96
EUR

2012-01-13

2012-02-10

Ing. Eva
Renardová - JES
Partizánska 450/37
914 51
Trenč.Teplice
IČO:41 959 035
  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby (PDF 1,66 MB) Zvýhodnené firemné hovory -

2012-01-13

2012-02-10

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35697270
00095
/2012
Nájomná zmluva (PDF 351kB) Prenájom oplechovaného stánku na pozemku p.č. 2666/1 829,84
EUR

2012-01-31

2012-02-15

Janka Tobolová - Etie
Pod Hájom 1358/134
018 41
Dubnica nad Váhom
IČO: 31 040 497
01
/2012
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie (PDF 412 kB) Dotácia,
na pokrytie nákladov spojených s úhradou nájomného za užívanie nebytových priestorov
3600,00
EUR

2012-02-14

2012-02-15

Rodinné centrum Ovečka,
Nádražná 10, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42145783
  Nájomná zmluva (PDF 57 kB) Prenájom priestorov telocvične na ul. M. R.
Štefánika č. 4 v Trenčianskych Tepliciach za účelom športovania - poriadania zápasov vo
floorbale
9,95
EUR/hod.

2012-02-13

2012-02-20

Mária Blašková
914 51 Trenčianske Teplice
  Zmluva (PDF 809 kB) Odber nápojových kartónových obalov 0
EUR

2012-01-30

2012-02-22

KURUC-COMPANY spol s r.o.
Veľké Lovce c 393 941 42
Štatutárny orgán
IČO : 36542482
  Zmluva o spolupráci (PDF 597 kB) Spolupráca pri zbere odpadov -

2012-02-06

2012-02-22

INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
IČO : 34 129 863
  Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (PDF 1,32 MB) Obsahová prestavba vzdelávania na Základnej
škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach
-

2012-02-23

2012-02-29

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
  Zmluva o dielo (PDF 167 kB) Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie na objekte
Základná škola
19890,00
EUR

2012-02-05

2012-02-15

Ján Gračka.
Trnávka 931
91333 Horná Suča
IČO: 37381873
12-621
-95
Zmluva o dielo (PDF 194 kB) Zhotovenie Infokiosku 11479,20
EUR

2012-03-01

2012-03-02

QEX, a.s.
Brnianska 1,
911 05 Trenčín
IČO: 00587257
  Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov (PDF 683 kB) Práva a povinnosti prevádzkovo
súvisiacich verejných vodovodov
-

2012-01-26

2012-03-02

Regionálna vodárenská spol. AQUATUR a.s.
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá,
IČO :36 340 456
519000
2749
Poistná zmluva (PDF 74kB) Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 6,64
EUR

2012-01-30

2012-02-25

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO 31 595 545
  Zmluva o reklame (PDF 506 kB) Prezentácia spoločnosti na podujatí 22. ročník jazdeckých pretekov „O Cenu primátora
Trenčianskych Teplíc"
830,00
EUR

2012-02-14

2012-03-02

Marius Pedersen, a. s.
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
IČO: 34 11 59 01
  Zmluva o prenájme plochy na reklamu (PDF 624 kB) Prezentácia spoločnosti na podujatí 22.
ročník jazdeckých pretekov „O Cenu primátora Trenčianskych Teplíc"
1900,00
EUR

2012-02-24

2012-03-18

Vetropack Nemšová s. r. o.
Železničná 207/9. SK-914 41 Nemšová
IČO: 35832517
324-4
2342
Zmluva o dielo
(PDF 108 kB)
Ochranné kryty 11616,00
EUR

2012-03-02

2012-03-21

Marián Bušo
Bošáca 209,
913 07 Bošáca
IČO: 43 420 354
0006
2607
Dodatok k Zmluve o pripojení (PDF 281 kB) Mobilná komunikácia 42,00
EUR

2012-03-15

2012-03-21

Orange Slovensko, a. s. so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 697 270
  Darovacia zmluva (PDF 834 kB) Príspevok na Jazdecké preteky v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice 3300,00
EUR

2012-03-19

2012-03-21

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Sídlo: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37
IČO: 31 340 822
  Zmluva o bežnom účte (PDF 286 kB) Zriadenie účtu -

2012-03-19

2012-03-22

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
  Nájomná zmluva (PDF 40kB) Prenájom oplechovaného stánku 746,82
EUR

2012-03-08

2012-03-25

Dušan Ondrišák
Partizánska 86
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34 266 861
  Nájomná zmluva (PDF 58kB) Časť pozemku parc. č. 2715/2 1,00
EURO

2012-03-01

2012-03-29

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
  IČO: 42 025 664
M.R. Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
 

Hromadná licenčná zmluva (PDF 737 kB)

Za verejné použitie hudobných diel – koncert DH Lieskované dňa 18.2.2012 81,60
EUR

2012-03-19

2012-04-01

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2, IČO: 178 454
  Darovacia zmluva (PDF 39 kB) Finančný dar určený k zakúpeniu
germicídneho žiariča
100,00
EUR

2012-03-20

2012-04-01

Mgr. Marián Janák
Červené Kopanice 25
914 51 Trenčianske Teplice
19/
2012
/0
Zmluva o dielo
(PDF 1,34 MB)
Dávkovače a náplne do sanitárnych pristorov ZŠ A.Bagara 1479,97 EUR

2012-03-29

2012-04-01

Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35840790
  Kúpna zmluva
(PDF 2,00 MB)
Vozidlo s hydraulickou rukou,
Kontajnery so spodným výsypom,
Kontajnery 1100 I,
Vrecia na separovaný odpad
75446,12
EUR

2012-03-30

2012-04-07

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
IČO: 35 780 754
  Darovacia zmluva (PDF 76 kB) Zrealizovanie programu
základnej počítačovej výučby pre deti v predškolskom veku
3006,60
Eur

2012-04-02

2012-04-07

IBM Slovensko, spol. s r.o.
Apollo II, Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 31337147
  Nájomná zmluva (PDF 57,1 kB) Prenájom informačného stojanu. 10,00
EUR
ročne

2012-04-16

2012-04-27

Palace, a.s. hotelová spoločnosť
Topoľová 2, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 36 008 842
  Nájomná zmluva (PDF 339 kB) Prenájom oplechovaného stánku č.4 705,33
EUR

2012-04-13

2012-04-28

Pavol Marček MaM
Omšenie 689
914 43 Omšenie
IČO: 33 912 904
  Zmluva (PDF 40,2kB) Zmluva
o zabezpečení údržby židovských cintorínov
400,00
EUR

2012-04-01

2012-04-28

Správa majetku ÚZ ŽNO, Panenská 4, 814 47 Bratislava
IČO: 42176972
  Zmluva o spolupráci (PDF 38 kB) Spolupráca mesta a zhotoviteľa
na podujatí Majstrovstvá SR vo fitness, bodyfitness, kulturistike a bikiny žien
1000,00
EUR

2012-04-27

2012-04-30

Asociácia Fitness Gabrhel
Opatovská 15
911 01  Trenčín
IČO:42019079
1/2012
/MŠK
Zmluva o dotácii (PDF 412 kB) Poskytnutie grantu na činnosť organizácií v oblasti športu 3000,00
EUR

2012-05-02

2012-05-04

MŠK Slovan Trenčianske Teplice, o. z.
M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42144680
  Nájomná zmluva, dodatok č.1 a č.2 (PDF 246 kB) Časť pozemku par.č. 1731/1 a parc.č. 760/1,  každý vo výmere 1 m2 za účelom umiestnenia informačných tabúľ 16,59
EUR
ročne

2005-06-30
2008-09-08
2012-04-16

2012-05-09

COMITY, s.r.o.,
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
IČO: 31 343 791
  Nájomná zmluva (PDF 191 kB) Prenájom nebytových priestorov v DS Narcis 249,58
EUR
mesačne

2012-04-10

2012-05-09

TESCO STORES SR, a.s.
Sídlom: Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
IČO: 31 321 828
94060
80797
Zmluva
(PDF 107 kB)
Zmluva o združenej dodávke elektriny -

2012-04-23

2012-05-09

ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36 677 281
 

Zmluva
(PDF 768 kB)

Dodatok č. 2012/0077-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku (PDF 70 kb)

Poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky
31300,00
EUR

2012-04-18

2012-05-11

 

 

2012-09-21

2012-10-20

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01
IČO: 36126624
  Zmluva (PDF 43 kB) Splátkový kalendár 12115,68
EUR

2012-05-07

2012-05-24

Termia, s.r.o.
SNP 138,91451 Trenčianske Teplice
IČO: 36331 414
10
/2012
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice (PDF 62 kB)
Poskytnutie finančného
príspevku
900,00
EUR

2012-05-22

2012-05-24

Centrum voľného času sv. Tarzícia
Nádražná 20,
914 51
Trenčianske Teplice
IČO: 42025010
08
/2012
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice (PDF 65 kB)
Poskytnutie finančného
príspevku
230,00
EUR

2012-05-22

2012-05-24

Súkromné športové gymnázium, príspevková organizácia
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 37922866
06
/2012
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice (PDF 65 kB)
Poskytnutie finančného
príspevku
300,00
EUR

2012-05-22

2012-05-24

Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o.
SNP 61, 914 51 Trenčianske Teplice
sídlo: Mierové námestie č. 34, Nemšová 614 41
IČO: 36327387
03
/2012
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice (PDF 65 kB)
Poskytnutie finančného
príspevku
310,00
EUR

2012-05-22

2012-05-24

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianske Teplice
Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 31118518
07
/2012
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice (PDF 65 kB)
Poskytnutie finančného
príspevku
455,00
EUR

2012-05-22

2012-05-24

ŠK TCTT Trenčianske Teplice o.z.
Športový areál Baračka 1808, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42013569
02
/2012
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice (PDF 62 kB)
Poskytnutie finančného
príspevku
330,00
EUR

2012-05-22

2012-05-24

ZOSZPB
SNP 20, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00177431
09
/2012
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice (PDF 62 kB)
Poskytnutie finančného
príspevku
315,00
EUR

2012-05-22

2012-05-24

Základná škola A. Bagara
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 034000976
05
/2012
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice (PDF 64 kB)
Poskytnutie finančného
príspevku
420,00
EUR

2012-05-22

2012-05-24

Základná škola A. Bagara
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 034000976
OBU-TN-
OE02-
2012-
01923
Zmluva (PDF 239 kB)

Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012
na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

15000,00
EUR

2012-05-21

2012-05-24

Obvodný úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
 Trenčín
IČO:
42024331
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (PDF 212 kB) Poskytnutie finančného
príspevku
51200,00
Eur

2012-05-21

2012-06-01

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
IČO:00 681 156
  Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice + DODATOK č. 1
k zmluve (PDF 524 kB)
Poskytnutie finančného
príspevku
100,00
EUR

2012-06-05

2012-06-09

2012-08-31

2012-09-18

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - Trenčianske Teplice
SNP 87, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00897019329
3/2012 Zmluva o poskytnutí grantu na činnosť organizácií v oblasti športu (PDF 63,3 kB) Poskytnutie finančného
príspevku
16642,00
EUR

2012-12-12

2013-01-09

MŠK Slovan Trenčianske Teplice, o. z.
M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42144680
11211
-TN
Rámcová dohoda (PDF 228 kB) Infokiosky

21975,00
EUR

12229,20
EUR

2012-06-11

2012-06-12

BSC Line s.r.o.
Murgašova 880/8, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36301621
  Poistná zmluva (PDF 756 kB) Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
pre TSM
591.20
EUR

2012-06-12

2012-06-16

Allianz - Slovenska poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700
  Dohoda o spolupráci (PDF 87 kB) Pokrytie kamerových systémov v Meste
Trenčianske Teplice
v rozvode TKR
-

2012-06-12

2012-06-16

OptoSat, s. r. o.
Komenského sady 54/21, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 43 821 898
  Kúpna zmluva (PDF 1,03 MB) spoluvlastnícky podiel na pozemku 2,17
EUR

2012-06-14

2012-06-18

Zuzana Krivá, Východná 2426/7, 911 01 Trenčín
  Kúpna zmluva (PDF 1,54 MB) spoluvlastnícky podiel na pozemku 2,15
EUR

2012-06-11

2012-06-18

Alan Dzielava a
Romana Dzielavová SNP 140/45-11 , Trenčianske Teplice
  Kúpna zmluva (PDF 148 kB) výroba a tlač :
Katalóg
Orientačné mapky obcí
Cyklomapka
5720,00
EUR

2012-05-21

2012-06-18

JOKER spol s.r.o.
Sídlo: Masarykovo nám. 35, 686 01 Uherské Hradišté
IČO: 45476365
  Zmluva
PDF (62,2 kB)
prenájom reklamnej plochy 300,00
EUR

2012-06-14

2012-06-19

Berndorf Bäderbau SK, s.r.o.
Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica
IČO: 36622176

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka