Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv rok 2011, 1.časť

Zverejňovanie zmlúv rok 2011, 1.časť

Číslo Názov Predmet
zmluvy
Cena
s DPH

Dátum
platnosti

Dátum
zverejnenia

Zmluvná
strana
Osoby, ktoré
podpísali
zmluvu
 

Zmluva o nájme nebytových priestorov,
dotatok č.1, č.2, č.3 (PDF)

Dodatok č.4

Dodatok č.5

Prenájom nebytových priestorov

60000,00
SK
ročne

2008-07-01

2008-12-30

2011-12-22

2012-12-31

2014-09-10

2015-06-02

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34 129 316

spicybrown, s. r. o.
Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 46 546 707

PhDr.Štefan
Škultéty

Ing. Tomáš Vranka,
predseda predstavenstva

Ing. Andrea Puskailer
člen predstavenstva

Pavol Sirotný
konateľ spoločnosti

20110298 Zmluva o pripojení (PDF) Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby - 2011-01-01
2011-01-27
OptoSat s.r.o. PhDr.Štefan
Škultéty,

Robert
Cibulka
  Zmluva o zabezpečení účasti
na veľtrhu / výstave cestovného ruchu (PDF)
Priama účasť na
medzinárodnom veľtrhu
- 2011-01-07
2011-01-27
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Banská Bystrica
PhDr.Štefan
Škultéty,

Ing. Peter
Belinský
  Dodatok k Dohode o
VVP Biznis Partner (PDF)
Mobilná komunikácia - 2011-01-18
2011-01-27
Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava PhDr.Štefan
Škultéty,

Mgr.Roman
Mitala
  Zmluva o bežnom účte VÚB Banka a.s.
(PDF 320 kB )
Vedenie účtu - 2011-01-27
2011-01-27
VÚB BANKA PhDr.Štefan
Škultéty
 

Poistné zmluvy

Baláž Mário
Alexander Molnár
Baláž Miroslav
(PDF)

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 06,64
06,64
06,64
EUR
2011-01-31
2011-02-27
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8. 811 05 Bratislava PhDr.Štefan
Škultéty
a
zástupca
poisťovne

 
  Dohoda o spolupráci (PDF) Kultúrne poukazy 2011 - 2011-02-04
2011-03-01
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky PhDr.Štefan
Škultéty
01/2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
(PDF 665 kB)
Finančná dotácia 6000,00
EUR
a
zníženie na 5600,00
EUR
2011-02-11
2011-02-12
2011-08-12
2011-09-10
RC Ovečka PhDr.Štefan
Škultéty,
Mgr.
Michaela
Fedorová
  Zmluva o dielo (PDF 1,92 MB) Vykonanie činností bezpečnostno - technickej služby + dodatok k zmluve 400,00 + 130,00 EUR mesačne 2009-06-08
2011-03-01
2011-03-10
Dana Tinková - DaTi
  M.Lieskové
PhDr.Štefan
Škultéty,
Dana Tinková
12019
1773
Zmluva o pripojení odberného zariadenia do distribučnej sústavy
(PDF 1,3 MB)
Odber
elektriny
- 2011-03-09
2011-03-09
ZSE Distribúcia, a.s. Ing. Eduard Slotík, Ladislav Smreček
  Zmluva
o výkone správy, dodatok č.1 a č.2 (PDF 433kB)

 
Výkon správy domu - 2011-03-09
2011-03-10
Termia spol. s r. o.
Trenčianske Teplice, sídlisko SNP 138
IČO : 36 331 414

PhDr.Štefan Škultéty

Ing. Vlasta Malíková

01-2011

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie, Dodatok č.1 (PDF)

Činnosť oddielov
MŠK Slovan
8000,00
EUR

2011-03-14
2011-06-30

2011-03-14
2011-07-09

MŠK Slovan PhDr.Štefan Škultéty
  Súhlas so zverejňovaním
kultúrnych a športových podujatí (PDF)
Zverejňovane
kultúrnych a športových podujatí na www.skg.sk
- 2011-03-16
2011-03-21
SKG, s.r.o.
Svit
PhDr.Štefan Škultéty, Milan Hozza
2448
/2011

Zmluva o dodávke elektriny (PDF 840 kB)

Dodávka elektriny - 2011-03-21
2011-03-21
MAGNA E.A.
s.r.o.
Ing. Eduard Slotík,
Ing.Lukáš Moravčík
04/045
/10

Zmluva o termínovanom úvere, dodatok č.1 (PDF)

Termínovaný úver - 2011-03-31
2011-03-31
DEXIA banka Slovensko a.s. PhDr.Štefan Škultéty,
Ing. Roman Benčík, CSc.,
Ing.Juraj Lacko
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (PDF) Rekonštrukcia
a modernizácia Hasičskej
zbrojnice
212820,65
EUR
2011-04-01
2011-04-01
Mesto
Trenč.Teplice
PhDr.Štefan Škultéty,
Ing.Zsolt Šimon
  Kúpna
zmluva
(PDF)
Vybavenie hasičskej zbrojnice 22380,80
EUR
2011-04-01
2011-04-01
ELKO COMPUTER,
s.r.o.
PhDr.Štefan Škultéty,
Ján Pšenák
  Kúpna
zmluva
(PDF)

Spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č.708/4

1,89
EUR
2011-04-05
2011-04-05
MUDr. Rudolf Škubla PhDr.Štefan Škultéty, MUDr.Rudolf
Škubla
  Zmluva o dielo (PDF) Oprava strechy budovy TSM 4000,00
EUR
2011-04-12
2011-04-12
Hydroizolácie Miroslav Šimko Ing. Eduard Slotík, Miroslav Šimko
  Zmluva
o zabezpečení údržby židovských cintorínov (PDF
)
Údržba židovských cintorínov 332,00
EUR
2011-04-15
2011-04-19
Správa majetku ÚZ ŽNO
Kozia 21
814 47 Bratislava
PhDr.Štefan Škultéty, Juraj Turčan
  Dodatok č.2
k zmluve č. C O5450-20/200 8 o výpožičke hnuteľného majetku štátu (PDF)
Materiál CO - 2011-04-18
2011-04-19
Obvodný úrad Trenčín
ul. Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
PhDr.Štefan Škultéty, Ing. Pavol Čiernik
  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí
služieb
(PDF)
Školský vzdelávací program - 2011-04-19
2011-04-19
Ing. Tomáš Kašša PhDr.Štefan Škultéty,
Ing.Tomáš Kašša
  Dodatok
k obchodnej zmluve č. 1003/27 (PDF)
vypustenie číslo odberu 25-4570-0 - 2011-04-21
2011-04-29
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. PhDr.Štefan Škultéty, Ing.Denisa Beníčková
  Zmluva o dielo (PDF) Rekonštrukcia Domu smútku 338508,41
EUR
2011-04-29
2011-04-29
ZIPP
BRATISLAVA
spol. s r.o.
PhDr.Štefan Škultéty, Ing. Pavol Andráško, Ing. Juraj Bacmaňák
  Zmluva o dielo (PDF) „Rekonštrukcia materskej škôlky, Trenčianske Teplice 124995,90
EUR
2011-05-03
2011-05-10
Firma „Miroslav KIJAC“
Nám. Sv. Anny č.15, 911 01 Trenčín
PhDr.Štefan Škultéty, Miroslav Kijac
  Dodatok č. 1
k Dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
č. 3210251511 (PDF)
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1282,95
EUR
2011-06-01
2011-07-10
Pavol Sirotný
,Červené Kopanice 36 , 914 51 Trenčianske Teplice
PhDr.Štefan Škultéty, Pavol Sirotný
41101 Servisná zmluva
(PDF)
Servisné slžby aplikačný softvér SAP 249,60
EUR mesačne
2011-07-01
2011-07-10
Beset,
spol. s r. o. Bratislava
PhDr.Štefan Škultéty, RNDr. Viliam Čík
  Darovacia zmluva (PDF) Dar pre Materskú školu 968,00
EUR
2011-07-01
2011-07-10
Karmen Kollárová
Trenč.Teplice
PhDr.Štefan Škultéty, Karmen Kollárová
  Zmluva o reklame
(PDF)
Propagácia na Festivale ľudových remesiel 1850,00
EUR
2011-07-22
2011-07-28
TVS a.s. PhDr.Štefan Škultéty, Ing. Denisa Beničková
  Zmluva o dielo (PDF) Zabezpečenie a organizácia Jazdeckých pretekov 4500,00
EUR
2011-07-19
2011-07-28
TJ Elán Čierna Voda PhDr.Štefan Škultéty, Jozef Čambál
  Zmluva o prenájme plochy na reklamu
(PDF)
Prezentácia počas Jazdeckých pretekov 1000,00
EUR

2011-07-13
2011-07-20

Trellis, a.s. PhDr.Štefan Škultéty, Ing. Vladimír Moško, Ing. Marian Macka
  Zmluva o reklame
(PDF)
Prezentácia počas Jazdeckých pretekov 830,00
EUR
2011-07-12
2011-07-18
Marius Pedersen, a.s. PhDr.Štefan Škultéty, Ing. Slavomír Faško, Ing. Oliver Šujan
  Zmluva o propagácii (PDF) Propagácia počas Jazdeckých pretekov 500,00
EUR
2011-07-04
2011-07-10
Považský
cukor a.s.
PhDr.Štefan Škultéty,
Ing. Pavel Kyselica
  Zmluva o reklame
(PDF)
Reklama na www.teplice.sk 50,00
EUR

2011-06-14
2011-06-20

Palace, a.s. PhDr.Štefan Škultéty,
Ing.
Vladimír
Mečiar
11-2421
-163
Kúpna
zmluva
(PDF)
Dodávka parkovacích automatov 5541,60 EUR 2011-06-10
2011-06-10
QEX, a.s. PhDr.Štefan Škultéty,
Ing.Edita Angyalová
  Zmluva o spolupráci (PDF) Zmluva o spolupráci
ART FILM FEST
7323,00 EUR 2011-06-01
2011-06-01
ART FILM
n.o.
PhDr.Štefan Škultéty,
Ján
Kováčik
  Zmluva o poskytovaní právnych
služieb
(PDF)
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 350,00
EUR mesačne
2011-05-31
2011-05-31
JUDr.
Katarína Martinková
PhDr.Štefan Škultéty,
JUDr.Katarína Martinková
  Zmluva o reklame
(PDF)
Reklama na www.teplice.sk 50,00
EUR

2011-05-20
2011-05-20

Hotel Flóra a.s PhDr.Štefan Škultéty,
Ing.
Milan Páleník
20-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Medzinárodné  stretnutie 380,00
EUR
2011-05-16
2011-05-16
ŠSZČ pri ZŠ
Trenč.Teplice
PhDr.Štefan Škultéty,
Mgr.
Jozef Šimún
19-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Kto separuje, ten
ochraňuje
200,00
EUR
2011-05-16
2011-05-16
ŠSZČ pri ZŠ Trenč.Teplice PhDr.Štefan Škultéty,
Mgr.Jozef Šimún
18-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Kurz spoločenského správania a spoločenského tanca 330,00
EUR
2011-05-16
2011-05-16

Trenč.Teplice
PhDr.Štefan Škultéty,
Mgr.
Jozef Šimún
16-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Čistenie a úprava vyhliadky Skalka a podujatie: 75.
výr. chaty Baske
500,00
EUR
2011-05-11
2011-05-11
Klub slovenských turistov Trenč.Teplice PhDr.Štefan Škultéty, Ing.Maroš Greguš
09-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Koncert pri príležitosti 20.výr. súboru Úsmev 250,00
EUR
2011-05-11
2011-05-11
OZ Rytmus PhDr.Štefan Škultéty,
Ing.Ján Hrušinec
12-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Letné tenisové tábory detí 800,00
EUR
2011-05-09
2011-05-09
SŠG
Trenč.Teplice
PhDr.Štefan Škultéty, Daniel Ježík
13-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Stolnotenisový turnaj 300,00
EUR
2011-05-09
2011-05-09
TK OŠG
Trenč.Teplice
PhDr.Štefan Škultéty,
Mgr. Dušan Sádecký
15-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Družobné stretnutie dobrovoľných hasičov 200,00
EUR
2011-05-09
2011-05-09
Dobrovoľný hasičský zbor PhDr.Štefan Škultéty, Marián Vánik
08-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Letný
pobytový tábor detí a Denný tábor detí
1488,00 EUR

2011-05-09
2011-05-09

CVČ sv. Tarzícia PhDr.Štefan Škultéty,
Mgr. Dušan Malko
07-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Dni Panny Márie 350,00
EUR
2011-05-09
2011-05-09
Rím.kat.
cirkev, farnosť Tr.Teplice
PhDr.
Štefan Škultéty,
Mgr.Ján Dorotčin
06-2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Zabezpečenie   osláv ukončenia II. sv. vojny a SNP 300,00
EUR
2011-05-05
2011-05-05
Slov.zväz
protifaš.
bojovníkov
PhDr.Štefan Škultéty,
Mária Lauffová
05/2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Stretnutie s významnými osobnosťami regiónu 50,00
EUR
2011-05-04
2011-05-04
Jednota
dôchodcov na Slovensku
PhDr.Štefan Škultéty,
Marta
Megová
04/2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Turistický zraz seniorov mikroregiónu Teplička 100,00
EUR
2011-05-04
2011-05-04
Jednota
dôchodcov na Slovensku

 

PhDr.Štefan Škultéty,
Marta
Megová

03/2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Stretnutie seniorov mesta a partnerského mesta Vsetín 100,00
EUR
2011-05-04
2011-05-04
Jednota
dôchodcov na Slovensku
PhDr.Štefan Škultéty,
Marta
Megová
02/2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Kultúrno-spoločenské podujatie: Žena a poézia 50,00
EUR
2011-05-04
2011-05-04
Jednota
dôchodcov na Slovensku
PhDr.Štefan Škultéty,
Marta
Megová
01/2011 Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie
(PDF)
Oslavy štátnych sviatkov a významných dní SR, kultúrno spoločenské podujatia organizované MO MS 900,00
EUR
2011-05-04
2011-05-04
MO Matice Slovenskej PhDr.Štefan Škultéty, Zuzana Ďurmeková
  Zmluva o dielo (PDF) Rekonštrukcia strechy DS Narcis 10968,00
EUR
2011-05-18
2011-05-20
IPAX, s.r.o. PhDr.Štefan Škultéty, Ivan Pavle
  Zmluva o dielo (PDF) Rekonštrukcia námestia 976406,06
EUR
2010-12-22
2011-01-03
SATES MORAVA spol. s r.o. PhDr.Štefan Škultéty,
Bc.Marcel Hlavoň,
Ing.Juraj
Androvič, Ing.Miloslav Spišák
MK-4154/
2011/8.1
Zmluva o poskytnutí dotácie
(PDF)
Festival ľudových remesiel 2011 1000,00
EUR
2011-06-20
2011-07-18
Ministerstvo
kultúry
SR
PhDr.Štefan Škultéty, Soňa Filípková
  Zmluva o spolupráci (PDF) Príspevok na  65.r.
Hudobného leta
1000,00
EUR
2011-07-23
2011-07-23
Kúpele Trenč.Teplice, a.s. PhDr.Štefan Škultéty,
Ing. Andrea Puskailer
2011
/0161
Zmluva o poskytnutí dotácie
(PDF)
Poskytnutie dotácie na
„ART FILM FEST 2011"
3300,00
EUR
2011-07-27
2011-08-05
TSK so sídlom v Trenčíne PhDr.Štefan Škultéty, MUDr. Pavol Sedláček
  Dodatok č.1 k zmluve Č.16/2011 (PDF) Poskytnutie
fin. dotácie
500,00
EUR
2011-08-15
2011-08-24
Klub slovenských turistov Trenč.Teplice PhDr.Štefan Škultéty, Ing.Maroš Greguš
  Dodatok č. 1
k Zmluve č. 79-PZS/2010 (PDF)
Úprava rozsahu výkonov pracovnej zdravotnej služby - 2011-09-01
2011-09-08
BIO-FIT, s.r.o.
,SNP č. 36, 914 51 Trenčianske Teplice
PhDr.Štefan Škultéty, MUDr. Tibor Guštafík
14/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie
(PDF)
Poskytnutie
fin. dotácie
110,00
EUR
2011-09-08
2011-09-08
Volejbalový klub seniorov Trenč.Teplice PhDr.Štefan Škultéty, PeadDr. Pavol Trsťan
14 /11/ŽP Zmluva o dielo (PDF) Odborné poradenstvo  projekt: „Technická inov.podmienok
separ.zberu komun.álneho odpadu
1224,00
EUR
2011-09-09
2011-09-15
Europrojekt,
Žilina
PhDr.Štefan Škultéty,
Ing.
Vladimír Boroš

10/2011

11/2011

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
(PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
(PDF)

Poskytnutie fin.dotácie 200,00
a
300,00
EUR
2011-09-19
2011-09-20
OZ Bagar, Trenč.Teplice PhDr.Štefan Škultéty,
PhDr. Miloš Nemeček
  Kúpna zmluva (PDF) Pozemok parc.č.2639/4 1000,00
EUR

2011-09-19
2011-09-22

MUDr.
Ján Sabo, Magdaléna Sabová
PhDr.Štefan Škultéty,
MUDr. Ján Sabo, Magdaléna Sabová
41/2011/0 Zmluva o vykonaní auditu (PDF) Vykonanie auditu Mesta Trenčianske Teplice 3000,00
EUR
2011-09-21
2011-09-30
Ing. Marta Tóthová
Audítor SKAU,
Južná 8
911 08 Trenčín
PhDr.Štefan Škultéty, Ing. Marta Tóthová
  Kúpna zmluva (PDF) Pozemok parc.č.1790/3 1,69
EUR
2011-09-28
2011-09-30

Juraj Šimko

PhDr.Štefan Škultéty,
Juraj Šimko
17/2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
(PDF)
Poskytnutie
fin. dotácie
50,00
EUR
2011-10-12
2011-10-13
Trenčian-skoteplický
klub leteckej amatérskej asociácie SR
PhDr.Štefan Škultéty, Dušan Ondrišák
  Darovacia zmluva (PDF 42 kB) Germicídny
žiarič
- 2011-10-24
2011-11-03
Mgr. Leon Matúš
Partizánska 66
914 51 Trenčianske Teplice

PhDr.Štefan Škultéty,

Mgr. Leon Matúš

  Kúpna zmluva (PDF 462 kB) Predaj bytu a spoluvlastníckeho podielu 3143,62
EUR
2011-10-31
2011-11-03
Soňa Pjonteková, SNP 681/82, 914 51 Trenčianske Teplice
František Pjontek,
Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín

PhDr.Štefan Škultéty,

Soňa Pjonteková

František Pjontek

  Zámenná zmluva
(PDF 1013 kB)
Zámena pozemkov 182,00
EUR
2011-10-31
2011-11-03
Hruška Martin, Trenč.Teplice PhDr.Štefan Škultéty,
Martin Hruška
2011
/0843l
/M/O
Zmluva o dielo (PDF 1,2 MB) Oprava asfaltového krytu na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice Oprava výtlku 1 m2 =38,82 €
Veľkoplošné opravy 1 m2 =25,02 €
Rezanie krytu 1 m =11,16 €
2011-11-04
2011-11-18
CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
PhDr.Štefan Škultéty, Ing. Juraj SERVA
  Zmluva o dielo (PDF 202 kB) Regulácia UK v ZŠ Trenčianske Teplice 3984,00
EUR
2011-11-25
2011-12-02
PEMAPROJEKT, s. r. o.
Závodská cesta 10
012 36 010 09 Žilina
PhDr.Štefan Škultéty, Ing. Peter Marčiš

 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka