Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zariadenie pre seniorov

zps.jpgZariadenie pre seniorov sa nachádza v príjemnom prostredí, v blízkosti kúpeľného parku na Hurbanovej ulici č. 12 v Trenčianskych Tepliciach.

Sociálna služba v tomto zariadení je poskytovaná pobytovou formou na dobu určitú, alebo neurčitú.

Celková kapacita v zariadení pre seniorov na Hurbanovej ul. je 16 lôžok, t.j. 12 jednoposteľových a 2 dvojposteľové izby. Sociálne služby v zariadení pre seniorov sa poskytujú:
 

Poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov :

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • základné sociálne poradenstvo
  • ubytovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • stravovanie je zabezpečené donáškou stravy alebo nákupu potravín
  • úschova cenných vecí

Podmienky prijatia občanov do zariadenia pre seniorov :

p8201879.jpgPodmienky prijatia občana do zariadenia pre seniorov upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej zákon o sociálnych službách). V zmysle § 35 zákona o sociálnych službách sa v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu :

Konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov sa podáva na mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Na základe predloženej žiadosti vykoná príslušný správny orgán posudkovú činnosť a vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Prijímanie do zariadenia pre seniorov :

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach, je povinný podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby spolu s predpísanými prílohami (sú uvedené v žiadosti) Mestu Trenčianske Teplice.


Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Kontakt:
Mestský úrad Trenčianske Teplice
Mgr. Zuzana Valášková
1. poschodie, číslo dverí 214
Tel. 032 / 655 6714
e-mail: zuzana.valaskova@teplice.sk

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka