Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

projekt_oznacenie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
bolo úspešné pri hodnotení projektov v rámci výzvy  OPKZP-PO4-SC431-2015-6, zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

V októbri 2017 sa začalo s realizáciou projektu s názvom:

Obnova Mestského úradu

ITMS kód projektu: NFP310040A165
Výška nenávratného finančného príspevku (95%): 545 440,32€
v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Hlavný cieľ projektu:  Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Hlavná aktivita realizácie projektu: Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu.
Podaktivity realizácie projektu:

  • Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu
  • Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania
  • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia

Realizáciou hlavnej aktivity a podaktivít dôjde k zlepšeniu energetickej efektívnosti a zvýši sa energetická hospodárnosť budovy nasledovne:

  • Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu – úspora energie : 438 208 kWh
  • Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania – úspora energie : 466 320 kWh
  • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia – úspora energie : 47 464 kWh
  • Zníženie potreby energie na vykurovanie a osvetlenie predstavuje 513 784 kWh, čo predstavuje úsporu vo výške 72,31 %.

Zároveň sa realizáciou projektu a všetkých navrhovaných opatrení dosiahne úspora emisií CO2 vo výške 0,189 t/r, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 80,43%.

Ukončenie realizácie projektu: 04/2019


V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.


 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.04.2011- 30.06.2011
 sprava o zakazkach s nizkou hodnotou 1stvrtrok 2011.pdf (236.6 kB) (236.6 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.07.2011- 30.09.2011
 sprava o zakazkach s nizkou hodnotou 2stvrtrok 2011.pdf (228.5 kB) (228.5 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.10.2011- 31.12.2011
 suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_od_01102011_do_31122011.pdf (235.3 kB) (235.3 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.01.2012 - 31.03.2012
 suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_od_01012012_do_31032012.pdf (234.5 kB) (234.5 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.04.2012 - 30.06.2012
 suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_od_01042013_do_30062013.pdf (45.1 kB) (45.1 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.07.2012 - 30.09.2012
 sprava o zakazkach s nizkou hodnotou v obdobi od 01 07 2012 do 30 09 2012.pdf (296.2 kB) (296.2 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.10.2012 - 31.12.2012
 suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_01102012_31122012.pdf (237.3 kB) (237.3 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.01.2013 - 31.03.2013
 suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_01012013_31032013.pdf (232.8 kB) (232.8 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.04.2013 - 30.06.2013
 suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_od_01042012_do_30062012.pdf (232 kB) (232 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 27.02.2014 - 31.03.2014
 ssozsnh od 27 02 2014 do 31 03 2014.pdf (295.3 kB) (295.3 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.04.2014 - 30.06.2014
 ssozsnh od 01 04 2014 do 30 06 2014.pdf (324.4 kB) (324.4 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.07.2014 - 30.09.2014
 ssozsnh od 01 07 2014 do 30 09 2014.pdf (293.2 kB) (293.2 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.10.2014 - 31.12.2014
 suhrnna_sprava_stvrty_stvrtrok_2014.pdf (114.1 kB) (114.1 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Trenčianske Teplice v období od 01.01.2015 - 31.03.2015
 suhrnna_sprava_prvy_stvrtrok_2015.pdf (104 kB) (104 kB)

 
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur za II. štvrťrok 2015
 ss_2015_2_stvrtrok.pdf (234 kB) (234 kB)

 
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur za III. štvrťrok 2015
 ss_2015_3_stvrtrok.pdf (246.6 kB) (246.6 kB)

 
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur za IV. štvrťrok 2015
 ss_2015_4_stvrtrok.pdf (239.6 kB) (239.6 kB)

 
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur za I. štvrťrok 2016
 suhrnna správa 2016 1 stvrtrok.pdf (355.4 kB) (355.4 kB)

 
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 eur za II. štvrťrok 2016
 suhrnna správa 2016 2 stvrtrok.pdf (355.6 kB) (355.6 kB)

 
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 eur za III. štvrťrok 2016
 suhrnna správa 2016 3 stvrtrok.pdf (356.3 kB) (356.3 kB)

 
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 eur za IV. štvrťrok 2016
 suhrnna správa 2016 4 stvrtrok.pdf (353.4 kB) (353.4 kB)

 
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 eur za I. štvrťrok 2017
 suhrnna správa 2017 1 stvrtrok.pdf (346.9 kB) (346.9 kB)

 
Interaktívna zostava pre materskú školu vrátane dovozu, inštalácie a zaškolenia
 iozz_ interaktivnazostava.pdf (159.6 kB) (159.6 kB)

 
Výmena termostatických hlavíc na radiátoroch ÚK v Zariadení pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach
 iozz_vymena_hlavic.pdf (126.5 kB) (126.5 kB)

 
Dom smútku v Trenčianskych Tepliciach – chladiace zariadenie
 iozz_chladiace.pdf (128 kB) (128 kB)

 
Dom smútku v Trenčianskych Tepliciach – zdvíhacia plošina
 iozz_plosina2.pdf (128 kB) (128 kB)

 
Rekonštrukčné a bežné udržiavacie práce objektu Zariadenia pre seniorov
 iozz_zps.pdf (128.1 kB) (128.1 kB)

 
Modernizácia cyklotrasy KAŇOVÁ
 iozz_cyklo.pdf (282.3 kB) (282.3 kB)

 
Prestrešenie verejného priestranstva – pódium na Kúpeľnom námestí
 iozz_podium.pdf (164.4 kB) (164.4 kB)

 
Zdvíhacia plošina do domu smútku v Trenčianskych Tepliciach na zdvih do 5,00 m
 iozz_plosina.pdf (131.1 kB) (131.1 kB)

 
Posudok - hydrotechnické výpočty potreby vody pre mesto Trenč.Teplice na obdobie do roku 2030
 iozz_hydro.pdf (186.6 kB) (186.6 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka