Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Tlačivá na stiahnutie

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI TÝKAJÚCE SA NÁLEŽITOSTÍ STAVEBNÉHO ZÁKONA:

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (ODT)
 navrh_na_umiestnenie_stavby.odt (27.2 kB) (27.2 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (DOC)
 navrh_na umiestnenie_stavby.doc (60 kB) (60 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (PDF)
 navrh_na_umiestnenie_stavby.pdf (170.2 kB) (170.2 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (ODT)
 ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.odt (25.1 kB) (25.1 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (DOC)
 ziadost o vydanie stavebneho povolenia.doc (52.5 kB) (52.5 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (PDF)
 ziadost o vydanie stavebneho povolenia.pdf (93.9 kB) (93.9 kB)

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením (ODT)
 ziadost_o_zmenu_stavby_este_pred_jej_dokoncenim.odt (21.7 kB) (21.7 kB)

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením (DOC)
 ziadost_o_zmenu_stavby_este_pred_jej_dokoncenim.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením (PDF)
 ziadost_o_zmenu_stavby_este_pred_jej_dokoncenim.pdf (189.8 kB) (189.8 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (DOC)
 ziadost o dodatocne povolenie stavby.doc (50 kB) (50 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (PDF)
 ziadost o dodatocne povolenie stavby.pdf (93.9 kB) (93.9 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác (DOC)
 ohlasenie udrziavacich prac.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác (PDF)
 ohlasenie udrziavacich prac.pdf (93.8 kB) (93.8 kB)

Návrh na kolaudáciu stavby (DOC)
 navrh na kolaudaciu stavby.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

Návrh na kolaudáciu stavby (PDF)
 navrh na kolaudaciu stavby.pdf (90.2 kB) (90.2 kB)

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
 navrh na zmenu v uzivani stavby.doc (48 kB) (48 kB)

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
 navrh na zmenu v uzivani stavby.pdf (91.2 kB) (91.2 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie drobnej stavby.doc (40 kB) (40 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie drobnej stavby.pdf (92.7 kB) (92.7 kB)

Ohlásenie stavebnému úradu - živelná pohroma
 ohlasenie stavebnemu uradu - zivelna pohroma.doc (44 kB) (44 kB)

Ohlásenie stavebnému úradu - živelná pohroma
 ohlasenie stavebnemu uradu - zivelna pohroma.pdf (95.1 kB) (95.1 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenie stavebnych uprav.doc (42 kB) (42 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenie stavebnych uprav.pdf (95.7 kB) (95.7 kB)

Žiadosť o povolenie napojenia účelovej miestnej komunikácie na miestnu komunikáciu
 ziadost_o_povolenie_napojenia_ucelovej_miestnej_komunikacie_na_miestnu_komunikaciu.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

Žiadosť o povolenie napojenia účelovej miestnej komunikácie na miestnu komunikáciu
 ziadost_o_povolenie_napojenia_ucelovej_miestnej_komunikacie_na_miestnu_komunikaciu.pdf (276.8 kB) (276.8 kB)

Žiadosť o odstránenie stavby
 ziadost o povolenie odstranenia stavby.doc (44 kB) (44 kB)

Žiadosť o odstránenie stavby
 ziadost o povolenie odstranenia stavby.pdf (95.3 kB) (95.3 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie
 ziadost o povolenie zvlastneho uzivania miestnej komunikacie.doc (45 kB) (45 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie
 ziadost o povolenie zvlastneho uzivania miestnej komunikacie.pdf (205.7 kB) (205.7 kB)

Žiadosť o predčasné užívanie stavby
 ziadost o predcasne uzivanie stavby.doc (45 kB) (45 kB)

Žiadosť o predčasné užívanie stavby
 ziadost o predcasne uzivanie stavby.pdf (90.3 kB) (90.3 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla
 žiadosť_o_určenie_súpisneho_čísla.rtf (63 kB) (63 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla
 žiadosť o určenie súp. čísla.pdf (123.9 kB) (123.9 kB)

TLAČIVÁ A ZIADOSTI TÝKAJÚCE SA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Žiadosť o zavedenie množstvového zberu
 ziadost o zavedenie mnozstvoveho zberu.doc (56.5 kB) (56.5 kB)

Žiadosť o zavedenie množstvového zberu
 ziadost o zavedenie mnozstvoveho zberu.pdf (330 kB) (330 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 ziadost o vydanie suhlasu na vyrub drevin.doc (73.5 kB) (73.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 ziadost o vydanie suhlasu na vyrub drevin.pdf (101.7 kB) (101.7 kB)

Oznámenie o vyrúbe drevín pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku
 oznamenie o vyrube pri ohrozeni_zdravia, zivota, alebo skody na majetku.doc (81 kB) (81 kB)

Oznámenie o vyrúbe drevín pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku
 oznamenie o vyrube pri ohrozeni_zdravia, zivota, alebo skody na majetku.pdf (102.6 kB) (102.6 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 oznamenie udajov na urcenie vysky poplatku za znecistovanie ovzdusia za rok.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 oznamenie udajov na urcenie vysky poplatku za znecistovanie ovzdusia za rok.pdf (81.5 kB) (81.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia
 ziadost o vydanie suhlasu  na uvedenie do prevadzky maleho zdroja znecistovania ovzdusia.doc (25 kB) (25 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia
 ziadost o vydanie suhlasu  na uvedenie do prevadzky maleho zdroja znecistovania ovzdusia.pdf (116 kB) (116 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 ziadosto vydanie suhlasu na povolenie stavby maleho zdroja znecistovania ovzdusia.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 ziadosto vydanie suhlasu na povolenie stavby maleho zdroja znecistovania ovzdusia.pdf (101.5 kB) (101.5 kB)

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV:

Žiadosť o záber verejného priestranstva: /mimo miestnej komunikácie/
 ziadost o zaber verejneho  priestranstva.doc (29 kB) (29 kB)

Žiadosť o záber verejného priestranstva: /mimo miestnej komunikácie/
 ziadost o zaber verejneho  priestranstva .pdf (206.9 kB) (206.9 kB)

Oznámenie jednorazovej zmeny prevádzkového času
 oznamenie jednorazovej zmeny prevadzkoveho casu.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Oznámenie jednorazovej zmeny prevádzkového času
 oznamenie jednorazovej zmeny prevadzkoveho casu.pdf (100.8 kB) (100.8 kB)

Oznámenie o čase predaja a čase prevádzky služieb
 oznamenie o case prevadzky.doc (29 kB) (29 kB)

Oznámenie o čase predaja a čase prevádzky služieb
 oznamenie o case prevadzky.pdf (101.8 kB) (101.8 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 oznamenie o zruseni prevadzkarne.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 oznamenie o zruseni prevadzkarne.pdf (90.8 kB) (90.8 kB)

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu a prevádzke videohier
 ziadost o stanovisko k umiestneniu a prevadzke videohry.doc (73 kB) (73 kB)

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu a prevádzke videohier
 ziadost o stanovisko k umiestneniu a prevadzke videohry.pdf (99.3 kB) (99.3 kB)

Žiadosť o vydanie Parkovacej karty prevádzky
 ziadost_o_vydanie_karty_prevadzky.pdf (455.1 kB) (455.1 kB)

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI TÝKAJÚCE SA SOCIÁLNYCH VECÍ:

Čestné vyhlásenie FO k jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
 Čestné vyhlásenie FO k jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

Čestné vyhlásenie FO k jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
 Čestné vyhlásenie FO k jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.pdf (119.6 kB) (119.6 kB)

Čestné vyhlásenie FO k jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
 Čestné vyhlásenie FO k jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.odt (14 kB) (14 kB)

Potvrdenie lekára
 Potvrdenie lekára.rtf (77.8 kB) (77.8 kB)

Potvrdenie lekára
 Potvrdenie lekára.pdf (173.1 kB) (173.1 kB)

Potvrdenie lekára
 Potvrdenie lekára.ods (22.4 kB) (22.4 kB)

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
 ziadost o jednorazovu davku  v hmotnej nudzi.doc (52.5 kB) (52.5 kB)

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
 ziadost o jednorazovu davku  v hmotnej nudzi.pdf (98.3 kB) (98.3 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost o posudenie odkazanosti na socialnu sluzbu.doc (176.4 kB) (176.4 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost o posudenie odkazanosti na socialnu sluzbu.pdf (158 kB) (158 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (súčasť žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu)
 lekarsky nalez na ucely posudenia odkazanosti na socialnu sluzbu.doc (158 kB) (158 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (súčasť žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu)
 lekarsky nalez na ucely posudenia odkazanosti na socialnu sluzbu.pdf (216.3 kB) (216.3 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 ziadost o uzatvorenie zmluvy o poskytovani socialnej sluzby.doc (88.5 kB) (88.5 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 ziadost o uzatvorenie zmluvy o poskytovani socialnej sluzby.pdf (122.3 kB) (122.3 kB)

Žiadosť o pridelenie bytu
 ziadost_o_pridelenie_bytu.pdf (188.8 kB) (188.8 kB)

TLAČIVÁ TÝKAJÚCE SA MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV:

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam
 Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Priznanie k dani za psa
 Dan_za_psa.docx (13.7 kB) (13.7 kB)

Priznanie k dani za psa
 Dan_za_psa.pdf (349.6 kB) (349.6 kB)

Priznanie k dani za psa
 Dan_za_psa.odt (16.1 kB) (16.1 kB)

Registračný list k dani za ubytovanie
 Registracny_list_k_dani_za_ubytovanie.docx (30.3 kB) (30.3 kB)

Registračný list k dani za ubytovanie
 Registracny_list_k_dani_za_ubytovanie.pdf (200.7 kB) (200.7 kB)

Registračný list k dani za ubytovanie
 Registracny_list_k_dani_za_ubytovanie.odt (21.3 kB) (21.3 kB)

Daň za ubytovanie – mesačné hlásenie
 dan_za_ubytovanie_ mesacne_hlasenie.doc (36 kB) (36 kB)

Daň za ubytovanie – mesačné hlásenie
 dan_za_ubytovanie_ mesacne_hlasenie.pdf (258.4 kB) (258.4 kB)

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č. 582/2004 - právnické osoby
 ohlasenie kmiestnemu poplatku za ko a dso.doc (277.5 kB) (277.5 kB)

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č. 582/2004 - právnické osoby
 ohlasenie kmiestnemu poplatku za ko a dso.pdf (202.5 kB) (202.5 kB)

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby
 Oznamenie k poplatku za KO a DSO_FO7-1.doc (39 kB) (39 kB)

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby
 Oznamenie k poplatku za KO a DSO_FO7-1.pdf (373.1 kB) (373.1 kB)

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby
 Oznamenie k poplatku za KO a DSO_FO7-1.odt (17.5 kB) (17.5 kB)

Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností
 ziadost o ulavu na dani z nehnutelnosti.doc (24 kB) (24 kB)

Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností
 ziadost o ulavu na dani z nehnutelnosti.pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

Žiadosť o úľavu na poplatku za komunálny odpad
 ziadost o ulavu na poplatku za komunalny odpad.doc (26 kB) (26 kB)

Žiadosť o úľavu na poplatku za komunálny odpad
 ziadost o ulavu na poplatku za komunalny odpad.pdf (43.7 kB) (43.7 kB)

Žiadosť o vydanie Rezidenčnej karty parkovného (pre občanov)
 ziadost_o_vydanie_karty_parkovneho_rezident.pdf (566 kB) (566 kB)

TLAČIVÁ TÝKAJÚCE SA EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA:

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 navrh na zrusenie trvaleho pobytu.doc (43 kB) (43 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 navrh na zrusenie trvaleho pobytu.pdf (90.2 kB) (90.2 kB)

TLAČIVÁ TÝKAJÚCE SA KULTÚRY A ŠPORTU:

Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky
 Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky
 Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky.pdf (276.8 kB) (276.8 kB)

Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky
 Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky.odt (19.4 kB) (19.4 kB)

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
 Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
 Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.pdf (155.3 kB) (155.3 kB)

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
 Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.odt (25.2 kB) (25.2 kB)

Čestné vyhlásenie - prebytky
 Čestné vyhlásenie - prebytky.odt (15 kB) (15 kB)

Čestné vyhlásenie - prebytky
 Čestné vyhlásenie - prebytky.pdf (316.3 kB) (316.3 kB)

Čestné vyhlásenie - prebytky
 Čestné vyhlásenie - prebytky.docx (11.7 kB) (11.7 kB)

Čestné vyhlásenie - pokladňa
 Čestné vyhlásenie - pokladňa.odt (22.4 kB) (22.4 kB)

Čestné vyhlásenie - pokladňa
 Čestné vyhlásenie - pokladňa.pdf (309.1 kB) (309.1 kB)

Čestné vyhlásenie - pokladňa
 Čestné vyhlásenie - pokladňa.doc (40 kB) (40 kB)

Čestné vyhlásenie - autorstvo
 Čestné vyhlásenie - autorstvo.odt (17.9 kB) (17.9 kB)

Čestné vyhlásenie - autorstvo
 Čestné vyhlásenie - autorstvo.pdf (402.4 kB) (402.4 kB)

Čestné vyhlásenie - autorstvo
 Čestné vyhlásenie - autorstvo.docx (11.9 kB) (11.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice
 ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.pdf (251.5 kB) (251.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice
 ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.docx (101.9 kB) (101.9 kB)

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta
 vyuctovanie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.pdf (137.2 kB) (137.2 kB)

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta
 vyuctovanie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.docx (21.7 kB) (21.7 kB)

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia na území mesta
 oznamenie o zhromazdovani obcanov.doc (37 kB) (37 kB)

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia na území mesta
 oznamenie o zhromazdovani obcanov.pdf (210.7 kB) (210.7 kB)

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia na území mesta
 oznamenie_o_zhromazdovani_obcanov.odt (20.3 kB) (20.3 kB)

Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
 oznamenie_o_organizovani_verejneho_sportoveho_podujatia.doc (36 kB) (36 kB)

Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
 oznamenie_o_organizovani_verejneho_sportoveho_podujatia.pdf (194.2 kB) (194.2 kB)

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia
 oznamenie_o_usporiadani_verejneho_kulturneho_podujatia.doc (29 kB) (29 kB)

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia
 oznamenie_o_usporiadani_verejneho_kulturneho_podujatia.pdf (201.3 kB) (201.3 kB)

Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice
 Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice.docx (19.3 kB) (19.3 kB)

Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice
 Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice.pdf (348.4 kB) (348.4 kB)

Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice
 Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice.odt (18.9 kB) (18.9 kB)

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka