Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Primátor mesta

PRIMÁTOR MESTA TRENČIANSKE TEPLICE

PhDr. Štefan Škultéty

Stefan_skultety.jpg

KANCELÁRIA PRIMÁTORA
M.R.Štefánika 4, č.d.218
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: primator@teplice.sk

Sekretariát primátora

Erika Malková

tel - 032 / 655 2762, 655 6710
fax - 032 / 655 2232

e-mail: sekretariat@teplice.sk

PhDr. Štefan Škultéty (*1975)

Po skončení Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach pokračoval v štúdiu na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Ďalšie roky strávil štúdiom na City University Bellevue (tit. BSBA) a neskôr na Fakulte Managementu Univerzity Komenského (tit. Mgr.). Štúdium ukončil obdržaním titulu PhDr. Po absolvovaní ZVS pôsobil v súkromnej sfére v oblasti  marketingu a médií. V roku 2002 sa stal riaditeľom zahraničných vzťahov SDKÚ-DS. O rok neskôr začal pracovať na Ministerstve obrany Slovenskej republiky ako poradca ministra obrany a následne ako riaditeľ kancelárie ministra Juraja Lišku a neskôr Martina Fedora. Následne pôsobil ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej Republiky.

V súčasnej dobe, už tretie volebné obdobie, vykonáva funkciu primátora mesta Trenčianske Teplice. Od roku 2013 je poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Trenčín.

Štefan Škultéty je autorom niekoľkých odborných článkov a publikácii na aktuálne spoločenské témy. Absolvoval množstvo zahraničných a domácich  stáží a seminárov na problematiku komunálnej a regionálnej politiky, fungovania európskych inštitúcii a čerpania finančných prostriedkov z EÚ fondov.  Istý čas pôsobil ako podpredseda mládežníckej organizácie Nová Generácia.

Hovorí aktívne anglicky a pasívne ruským jazykom.

Má o tri roky mladšieho brata Tomáša. Štefan Škultéty  je ženatý, má  syna Jakubka (2004)  a dcéru Terezku (2009).

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov primátora mesta za rok 2017 (pdf)

Postavenie primátora mesta upravuje § 13 – 13 b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovo právnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor mesta najmä:

 • zvoláva a  vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,
 • vykonáva mestskú správu,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje  vo  všetkých  veciach  správy mesta, ktoré  nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
 • môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu

 
 • Streda1911graphic-icon
 • Štvrtok197graphic-icon
 • Piatok196graphic-icon
Zúčastníte sa Volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018?
 
 
77%

 
 
 
19%

 
 
 
4%

 
Počet hlasujúcich: 26
webygroup
ÚvodÚvodná stránka