Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

Podmienky predaja výrobkov, poskytovanie služieb na trhových miestach a ambulantný predaj na území mesta Trenčianske Teplice určuje VZN č. 1/2015. Jeho súčasťou je aj Trhový poriadok príležitostných trhov. Podľa novelizácie zákona č. 178/1998 Z. z. – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb, mesto musí zasielať Finančnej správe SR zoznam vydaných povolení na predaj, preto je nevyhnutné k žiadosti o povolenie predaja priložiť tieto dokumenty:

Podnikatelia/Živnostníci

Príloha - živnostenské oprávnenie: fotokópia platného živnostenského oprávnenia (živnostenský list/výpis z obch. registra), resp. osvedčenia o registrácii SHR

Príloha - kód registračnej pokladne: fotokópia strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice (ide o fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie). Pokiaľ žiadateľ nemusí používať elektronickú registračnú pokladnicu, pretože je držiteľom preukazu ZŤP, nascanuje preukaz ZŤP - obidve strany a doloží aj čestné vyhlásenie o tom, prečo nemusí používať elektronickú registračnú pokladnicu. V čestnom vyhlásení uvedie príslušné ustanovenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu. (napr. § 1 ods. 2 – nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) (Vzor čestného vyhlásenia – pokladňa – v tlačivách)

Príloha - hygiena: kladné stanovisko (rozhodnutie) príslušného orgánu verejného zdravotníctva k ambulantnému predaju (pri predaji potravinárskeho tovaru a občerstvenia)

Prebytkári

Príloha - vyhlásenie o pokladni: čestné vyhlásenie (v prípade ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu). V čestnom vyhlásení uvedie príslušné ustanovenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (napr. že  podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je žiadateľ podnikateľom a nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu). Čestné vyhlásenie nemusí byť úradne overené. (Vzor čestného vyhlásenia - pokladňa – v tlačivách)

Príloha – potvrdenie o vlastníctve/nájme pôdy: Potvrdenie žiadateľa o tom, že vlastní, alebo má v prenájme pôdu – vydáva príslušná obec, na ktorej území sa pozemok nachádza.

Príloha - vyhlásenie o výrobkoch: čestné vyhlásenie predávajúceho (žiadateľa) o tom, že všetky predávané výrobky vyrába sám, alebo pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej, chovateľskej činnosti. Čestné vyhlásenie nemusí byť úradne overené. (Vzor čestného vyhlásenia – prebytky – v tlačivách)

Fyzické osoby ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo rozmnoženinou

Príloha - vyhlásenie o pokladni: čestné vyhlásenie (v prípade ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu). V čestnom vyhlásení uvedie príslušné ustanovenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (napr. že  podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je žiadateľ podnikateľom a nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu). Čestné vyhlásenie nemusí byť úradne overené. (Vzor čestného vyhlásenia - pokladňa – v tlačivách)

Príloha - vyhlásenie o výrobkoch: čestné vyhlásenie predávajúceho (žiadateľa) o tom, že všetky predávané výrobky vyrába sám, alebo pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej, chovateľskej činnosti. Čestné vyhlásenie nemusí byť úradne overené. (Vzor čestného vyhlásenia – autorstvo – v tlačivách)

Zahraniční predajcovia

Príloha - živnostenské oprávnenie: fotokópia platného živnostenského oprávnenia

Príloha - kód registračnej pokladne: fotokópia strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice (ide o fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie).

Príloha - hygiena: kladné stanovisko (rozhodnutie) príslušného orgánu verejného zdravotníctva k ambulantnému predaju (pri predaji potravinárskeho tovaru a občerstvenia)

Príloha - registrácia na DÚ: zahraničný žiadateľ doloží fotokópiu registrácie na Daňovom úrade SR

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka