Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Poskytovanie dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice

Z rozpočtu mesta sa môžu poskytnúť dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Dotácie môžu byť poskytnuté na podporu všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov, podnikania a zamestnanosti na základe žiadosti a podmienok určených vo VZN o poskytnutí dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice.

O poskytnutí dotácií v zmysle VZN rozhoduje Mestské zastupiteľstvo na základe odporučenia príslušnej komisie, v ktorej kompetencii je posudzovanie žiadostí o dotáciu.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o dotáciu – príloha k VZN
  • Fotokópia dokladu o pridelení IČO
  • Fotokópia dokladu preukazujúceho, že žiadateľ je právnická osoba (výpis z príslušného registra)
  • Fotokópia stanov, resp. štatútu žiadateľa alebo zriaďovacej listiny
  • Výpis z registra trestov
  • Písomné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči mestu
  • Písomné vyhlásenie podnikateľského subjektu (fyzickej aj právnickej osoby), že nie je v konkurze ani v likvidácii


Vybavuje
Mgr. Zdena Bunčáková

Tel.: 032 / 655 6720
e-mail: zdena.buncakova@teplice.sk


 

TLAČIVÁ TÝKAJÚCE SA KULTÚRY A ŠPORTU:

Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky
 Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky
 Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky.pdf (276.8 kB) (276.8 kB)

Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky
 Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky.odt (19.4 kB) (19.4 kB)

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
 Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
 Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.pdf (155.3 kB) (155.3 kB)

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
 Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.odt (25.2 kB) (25.2 kB)

Čestné vyhlásenie - prebytky
 Čestné vyhlásenie - prebytky.odt (15 kB) (15 kB)

Čestné vyhlásenie - prebytky
 Čestné vyhlásenie - prebytky.pdf (316.3 kB) (316.3 kB)

Čestné vyhlásenie - prebytky
 Čestné vyhlásenie - prebytky.docx (11.7 kB) (11.7 kB)

Čestné vyhlásenie - pokladňa
 Čestné vyhlásenie - pokladňa.odt (22.4 kB) (22.4 kB)

Čestné vyhlásenie - pokladňa
 Čestné vyhlásenie - pokladňa.pdf (309.1 kB) (309.1 kB)

Čestné vyhlásenie - pokladňa
 Čestné vyhlásenie - pokladňa.doc (40 kB) (40 kB)

Čestné vyhlásenie - autorstvo
 Čestné vyhlásenie - autorstvo.odt (17.9 kB) (17.9 kB)

Čestné vyhlásenie - autorstvo
 Čestné vyhlásenie - autorstvo.pdf (402.4 kB) (402.4 kB)

Čestné vyhlásenie - autorstvo
 Čestné vyhlásenie - autorstvo.docx (11.9 kB) (11.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice
 ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.pdf (251.5 kB) (251.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice
 ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.docx (101.9 kB) (101.9 kB)

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta
 vyuctovanie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.pdf (137.2 kB) (137.2 kB)

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta
 vyuctovanie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.docx (21.7 kB) (21.7 kB)

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia na území mesta
 oznamenie o zhromazdovani obcanov.doc (37 kB) (37 kB)

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia na území mesta
 oznamenie o zhromazdovani obcanov.pdf (210.7 kB) (210.7 kB)

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia na území mesta
 oznamenie_o_zhromazdovani_obcanov.odt (20.3 kB) (20.3 kB)

Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
 oznamenie_o_organizovani_verejneho_sportoveho_podujatia.doc (36 kB) (36 kB)

Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
 oznamenie_o_organizovani_verejneho_sportoveho_podujatia.pdf (194.2 kB) (194.2 kB)

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia
 oznamenie_o_usporiadani_verejneho_kulturneho_podujatia.doc (29 kB) (29 kB)

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia
 oznamenie_o_usporiadani_verejneho_kulturneho_podujatia.pdf (201.3 kB) (201.3 kB)

Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice
 Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice.docx (19.3 kB) (19.3 kB)

Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice
 Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice.pdf (348.4 kB) (348.4 kB)

Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice
 Žiadosť o súhlas na použitie symbolov alebo loga mesta Trenčianske Teplice.odt (18.9 kB) (18.9 kB)

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

webygroup
ÚvodÚvodná stránka