Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Poskytovanie dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice

Z rozpočtu mesta sa môžu poskytnúť dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Dotácie môžu byť poskytnuté na podporu všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov, podnikania a zamestnanosti na základe žiadosti a podmienok určených vo VZN o poskytnutí dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice.

O poskytnutí dotácií v zmysle VZN rozhoduje Mestské zastupiteľstvo na základe odporučenia príslušnej komisie, v ktorej kompetencii je posudzovanie žiadostí o dotáciu.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o dotáciu – príloha k VZN
  • Fotokópia dokladu o pridelení IČO
  • Fotokópia dokladu preukazujúceho, že žiadateľ je právnická osoba (výpis z príslušného registra)
  • Fotokópia stanov, resp. štatútu žiadateľa alebo zriaďovacej listiny
  • Výpis z registra trestov
  • Písomné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči mestu
  • Písomné vyhlásenie podnikateľského subjektu (fyzickej aj právnickej osoby), že nie je v konkurze ani v likvidácii


Vybavuje
Mgr. Zdena Bunčáková

Tel.: 032 / 655 6720
e-mail: zdena.buncakova@teplice.sk


 

TLAČIVÁ TÝKAJÚCE SA KULTÚRY A ŠPORTU:

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka