Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie  k poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  majú  povinnosť  podať všetci podnikatelia,  právnické  osoby , oprávnení užívať alebo užívajúci  nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa  na  území  Mesta  Trenčianske Teplice, určenú  na podnikanie, alebo  na iný  účel  ako  na podnikanie. Fyzické osoby  podávajú ohlásenie  len  vtedy, ak nie sú  prihlásení  na trvalý  alebo  prechodný  pobyt  a užívajú, alebo  sú  oprávnení  užívať nehnuteľnosť  na území  Mesta  Trenčianske Teplice. Občania  prihlásení  na trvalý  alebo  prechodný  pobyt  ohlásenie  k poplatku  za komunálny  odpad  nepodávajú.    
Poplatníci - podnikatelia sú pri vzniku, zániku a zmene poplatkovej povinnosti v priebehu spoplatňovacieho obdobia  povinní podať priznanie správcovi poplatku do 30 dní.
Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy vymedzuje VZN. Poplatník je povinný v priebehu  roka oznámiť správcovi  poplatku (Mesto Trenčianske Teplice) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti  z poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  a každú zmenu  týchto  skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny  nastali.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie k poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady pre fyzické osoby
  • Ohlásenie k poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby
  • Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby
  • Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady
  • Občiansky preukaz
  • Živnostenský list


Vybavuje:

Zuzana Orechovská
Tel.: 032 655 6729
e-mail: zuzana.orechovska@teplice.sk


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka