Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Petície v roku 2017

Petícia č. 01/07/2017:

Petícia za opravu miestnej komunikácie na ulici Červené Kopanice v meste Trenčianske Teplice

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície za opravu miestnej komunikácie na ulici Červené Kopanice v meste Trenčianske Teplice a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov týmto oznamujeme vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčianske Teplice:

Mesto  Trenčianske  Teplice   ako    orgán   územnej    samosprávy   v zmysle   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície „Za opravu miestnej komunikácie na ulici Červené Kopanice v obci Trenčianske Teplice“ a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že predmetná petícia bola prerokovaná Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach  (ďalej len MsZ) na jeho rokovaní dňa 26. 9. 2017 i za účasti členov petičného výboru, pričom mestské zastupiteľstvo zobralo petíciu na vedomie uznesením MsZ č. 39/IX/2017.

Dňa 13.12. 2017 schválilo MsZ  rozpočet mesta pre rok 2018, pričom súčasťou schváleného rozpočtu sú i finančné prostriedky potrebné pre vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre prípadné zrealizovanie požadovanej komunikácie. Súčasťou projektovej dokumentácie bude i predpokladaný rozpočet, ktorý bude určujúci pri ďalšom rozhodovaní o realizácii tejto investičnej akcie Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach.

Petícia č. 01/11/2017:

Podnet na zmenu dopravného riešenia v smere Bytové družstvo SNP 59 až po 62 po „vodárov“

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Podnet na zmenu dopravného riešenia v smere Bytové družstvo SNP 59 až po 62 po „vodárov“ a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov týmto oznamujeme vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčianske Teplice:

Prinavrátenie chodníka chodcom v časti SNP 59 Bytové družstvo

V mesiaci december bol vybudovaný chodník pre chodcov v časti SNP 59 Bytové družstvo.

Zrušenie jednosmernej premávky v časti Bytové družstvo SNP 59, 60, 61, 62 ďalej v smere ku „vodárom“

Nie je možné zrušiť túto jednosmernú komunikáciu, pretože by spôsobila „zrušenie“ celého projektu, ktorý bol schválený Dopravným inšpektorátom a znamenala by prinavrátenie chaotického parkovania pozdĺž celej komunikácie v tejto lokalite. Nehovoriac o tom, že komunikácia pozdĺž potoka (ktorá sa stala taktiež jednosmernou) nespĺňa žiadne parametre pre dvojsmernú komunikáciu, a opätovne by ohrozovala bezpečnosť chodcov pri obchádzaní sa automobilov v danej časti. Budovanie jednosmerných ulíc je absolútnym trendom riešenia najmä statickej dopravy nielen na Slovensku, ale aj vo všetkých európskych mestách. Vytváranie týchto jednosmerných komunikácií je zároveň často jediným legálnym spôsobom, ako vytvoriť nové parkovacie plochy spĺňajúce všetky legislatívne podmienky.

Odstránenie spomaľovacieho prahu

Mesto z dôvodu zvyšovania bezpečnosti a najmä z dôvodu bezohľadných jázd niektorých vodičov nepristúpi k odstráneniu spomaľovacieho prahu (bol inštalovaný aj na základe podnetu obyvateľov a poslancovMsZ). V trende budovania týchto spomaľovacích prahov bude Mesto Trenčianske Teplice pokračovať aj v budúcnosti.

Mesto Trenčianske Teplice vždy privíta možnosť otvorenej komunikácie so svojimi obyvateľmi aj na odborné témy akou je riešenie bezpečnosti a plynulosti statickej a dynamickej dopravy. Táto komunikácia môže prebiehať nielen na platforme odborných komisií pri MsZ, ale aj na samotných rokovaniach MsZ, prípadne na pracovných rokovaniach so zamestnancami mestského úradu, prednostom alebo primátorom mesta.

Petícia č. 01/12/2017:

Petícia proti návrhu umiestnenia zberných kontajnerov pred vchod bytového domu SNP 124/8

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti návrhu umiestnenia zberných kontajnerov pred vchod bytového domu SNP 124/8 a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov týmto oznamujeme vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčianske Teplice:

Mesto Trenčianske Teplice sa dlhodobo venuje problematike komunálneho odpadu a patrí medzi popredné samosprávy Slovenska z hľadiska úspešného manažmentu odpadového hospodárstva. Vždy bolo, je a bude našim cieľom dohliadať na to, aby podmienky na zber a zvoz komunálneho a separovaného odpadu korešpondovali s finančnými možnosťami mesta, predstavami obyvateľov a zároveň chránili aj životné prostredie. Umiestňovanie kontajnerov vždy závisí nielen od legislatívnych podmienok, ale aj vlastníctva  a dostupnosti vytipovaných lokalít. V súvislosti s Vami uvádzanými požiadavkami v petícii dovoľte uviesť nasledovné. Mesto Trenčianske Teplice za posledných šesť mesiacov v danej lokalite  neurobilo žiadne rozhodnutie ohľadne zmeny existujúceho rozmiestnenia kontajnerov na komunálny alebo separovaný odpad.  Po prešetrení súčasný skutočného stavu veci nebolo identifikované žiadne porušenie právnych predpisov v danej oblasti.  Zároveň z Vašej petície nie je úplne zrejmé, o ktorú lokalitu v blízkosti Vašich obytných domov by sa malo jednať.  V prípade, že Mesto Trenčianske Teplice bude pripravovať rozhodnutia o novom rozmiestnení a type zberných kontajnerov v priľahlej lokalite Vašich obytných domov, Vás budeme kontaktovať.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka