Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Rodinný domVytlačiť
 

stavba.jpgv súlade s ust. § 4 a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „453/2000 Z.z.“) vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa stavba
„Rodinný dom“, navrhnutá na pozemku parcela registra „C“ č. 64 v katastrálnom území Trenčianske Teplice na tomto pozemku umiestňuje a súčasne sa podľa § 66 stavebného zákona povoľuje .

Objektová sústava stavby :

  • SO Rodinný dom
  • Prípojka kanalizácie
  • Prípojka vody
  • Prístrešok pre auto
     

Stavebníkom stavby „Rodinný dom“ (ďalej len „stavba“) sú Ing. Vladimír Kordoš a manž. Monika Kordošová, obaja bytom Štvrť SNP 127/13, 914 51 Trenčianske Teplice (ďalej len ,,stavebník“). Účastníci konania sú uvedení v rozdeľovníku na konci tohoto rozhodnutia v časti „Doručí sa“.

Prílohou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby (ďalej len „PD“) overená v tomto konaní, ktorá sa zasiela iba stavebníkovi, ktorú vypracoval Ing. Pavel Ţiaček (ďalej len „projektant“) oprávnený podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona v spojení s § 46 stavebného zákona.


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka