Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Stavebné povolenie „PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY PRI BD ŠTVRŤ SNP č. 7 až 11“Vytlačiť
 

erb.jpgMesto Trenčianske Teplice ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení na základe ţiadosti o vydanie stavebného povolenia preskúmanej v stavebnom konaní podľa ust. § 62 stavebného zákona v spojení s § 16 ods. 4 cestného zákona, takto rozhodol : podľa § 66 stavebného zákona a § 16 ods. 1 cestného zákona stavba v súlade s ust. § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa stavba

„PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY PRI BD ŠTVRŤ SNP č. 7 až 11“,
umiestnená územným rozhodnutím na pozemku parcela registra KN-C č. 708/1 v katastrálnom území Trenčianske Teplice


 
 

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

webygroup
ÚvodÚvodná stránka