Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Správne konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 

erb.jpg

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny,  v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia správnou subjektivitou, ktoré o to písomne  požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Trenčianskych  Tepliciach, Gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice alebo elektronicky na adresu: podatelna@teplice.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo:   6143/2018
Dátum začatia  konania:  20.4. 2018
Dátum zverejnenia  informácie: 20.4.2018
Lehota na potvrdenie záujmu: 27.4.2018      

Predmet konania: 

Michal Hajský, Námestie Slobody 1624/31, 020 01 Púchov,  žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín   podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,  3 ks stromov (agát, javor, čerešňa) a 20 m2 krov,  rastúce na pozemku p.č. 2334/1 a 2334/129,  v kat. území Trenčianske Teplice. Dôvodom žiadosti o výrub je úprava prístupovej cesty a terénu na výstavbu rodinného domu.


 
 
ÚvodÚvodná stránka