Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavbyVytlačiť
 

stavba.jpgMesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení na základe žiadosti zo dňa 28.09. 2018 podanej vlastníkom stavby postavenej na pozemku parc. č. 44/1 v katastrálnom území Trenčianske Teplice a na základe uskutočneného konania o odstránení stavby podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v platnom znení takto rozhodol :
podľa 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona v spojení s § 25 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje odstránenie stavby rodinného domu so súpisným číslom 203, postavenej na pozemku parcela registra „C“ č. 44/1 evidovanej na liste vlastníctva č. 2411, v katastrálnom území Trenčianske Teplice na ul. Šrobárova č. 27 v Trenčianskych Tepliciach.


 
 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka