Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych TepliciachVytlačiť
 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás pozývam na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutoční  dňa

 

15. augusta 2018 (streda) o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu

v Trenčianskych Tepliciach

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 25. júna 2018
 3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018
 4. Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s pozemkom vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice – KCN 2760/1
 5. Správa o výsledku kontroly spoločnosti Termia s.r.o.
 6. Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Trenčianske Teplice na volebné obdobie 2018 – 2022
 7. Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2018 v zmysle § 14  zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení a Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za 2. štvrťrok 2018
 8. Návrh Dodatku č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčianske Teplice  č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice
 9. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice – pozemku KN_C parc. č. 2223/39
 10. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice – novovytvorené pozemky KN_C parc. č. 2705/14 a parc. č. 2705/15
 11. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice – pozemok KN_E parc. č. 2786/10
 12. Interpelácie
 13. Rôzne
 14. Záver                                                                                                                              

    

  

               PhDr. Štefan Škultéty, v.r.
                       primátor mesta          


 
 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
ÚvodÚvodná stránka