Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2018Vytlačiť
 

erb.jpgKontrolná činnosť Hlavného kontrolóra v I. polroku 2018 bude zameraná na kontrolu plnenia úloh mesta v zmysle § 18 d ods. 1 a 2 písm. a) a b) zákona o obecnom č. 369/1990 Zb., kontrola vnútorných vecí mesta v zmysle § 4 ods. 3 zákona o obecnom č. 369/1990 Zb., ďalej v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite č. 357/2015 Z.z., zákonom o kontrole v štátnej správe č. 10/1996 Z.z. a v zmysle VZN mesta Trenčianske Teplice a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Kontrolná činnosť na I. polrok 2018

 • Kontrola oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám mesta Trenčianske Teplice za rok 2017
 • Inventarizácia pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
 • Finančná kontrola spoločnosti Termia s.r.o.
 • Kontrola hospodárenia a nakladania s pozemkom vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice - KCN 2760/1
 • Ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných zákonov
 • Ďalšie požiadavky na kontrolu budú spresnené, prípadne doplnené poslancami MsZ na rokovaní MsZ

Ostatná činnosť Hlavného kontrolóra

 • Účasť na rokovania mestského zastupiteľstva, v prípade potreby na rokovaniach riadiacich orgánov iných právnických osôb zriadených alebo založených mestom Trenčianske Teplice
 • Zvyšovanie odbornosti a dopĺňanie vedomostí na základe novoprijatých právnych predpisov (vzdelávanie a účasť na odborných seminároch).
 • Spolupráca s inými štátnymi a samosprávnymi orgánmi.
 • Činnosť vyplývajúca z členstva v profesnom združení hlavných kontrolórov regiónu


JUDr. Jozef Zemko, v.r., hlavný kontrolór mesta


 
 
 • Pondelok5-1graphic-icon
 • Utorok2-2graphic-icon
 • Streda1-7graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka