Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Oznámenie pre politické strany a koalície, ktoré podávajú kandidátne listiny pre voľby do VÚCVytlačiť
 

10652326-volby-do-vuc.jpgOkrskové volebné komisie
Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie. Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Lehota na doručenie oznámenia sa končí 5.októbra 2017.  Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) meno, priezvisko a podpis osoby

  1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
  2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

a) v listinnej forme na adresu Mestský úrad, M.R.Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice

b) elektronicky na adresu podatelna@teplice.sk


 
 
ÚvodÚvodná stránka