Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konaniaVytlačiť
 

erb.jpegMesto Trenčianske Teplice v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, SNP 6, Trenčianske Teplice

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer.

Predpokladaný nástup:

1.7.2019

Mzdové ohodnotenie:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

osobitné kvalifikačné požiadavky na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa Zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overená kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
 • písomne spracovaná koncepcie rozvoja školy,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami, doručte osobne do podateľne MsÚ v Trenčianskych Tepliciach alebo poštou na adresu: Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie RZUŠ – NEOTVÁRAŤ!“

Uzávierka prijímania obálok je do 13.05.2019.


 
 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka