Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Návrh VZN č. x/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske TepliceVytlačiť
 

Parking_sign.pngV zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

parking.jpg

 

 

Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. x/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice  môžete    uplatniť do 16. 03. 2018 (vrátane) na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach, alebo na e-mail: mesto@teplice.sk alebo podatelna@teplice.sk


 
 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka