Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Návrh VZN č. ..../2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území MestaVytlačiť
 

erb2.jpegV zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Trenčianske Teplice zverejňuje

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta Trenčianske Teplice v znení Dodatkov č. 1. až 3.

Upozornenie:

V zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

Pripomienky k návrhu nariadenia môžete uplatniť do 19.06.2019 na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach.


 
 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka