Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Návrh VZN č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske TepliceVytlačiť
 

erb2.jpeg

NÁVRH VZN
Mesto Trenčianske Teplice v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 181/2014 Z.Z. o volebnej kampani a o doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č.   /2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice sa mení a dopĺňa nasledovne :

Článok 6
Sankcie

1.    Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou  môže byť kvalifikované podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti verejnému poriadku a sankcionované podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov do výšky 33,-Eur.

2.    Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom môže byť kvalifikované podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako správny delikt a sankcionované podľa § 27b ods.   2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6638,-Eur.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1.    Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. ........./2019 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach dňa ...............  2019.

2.    Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-ty deň od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta, v.r.


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka