Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...X/2017 o určení výšky dotácie v školských zariadeniachVytlačiť
 

erb.jpgV zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto Trenčianske Teplice

zverejňuje návrh

Všeobecne záväzného nariadenia č. ...X/2017 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice

Upozornenie

V zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na  mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

Pripomienky k návrhu  nariadenia  môžete uplatniť do 08.12.2017 na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...X/2017 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice Návrh VZN dotácia pre školy a šk.zariadenia2017.pdf Návrh VZN dotácia pre školy a šk.zariadenia2017.pdf (142.4 kB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka