Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Návrh Viacročného rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na roky 2018-2020 a Rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2018Vytlačiť
 

erb.jpgV zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto Trenčianske Teplice zverejňuje

návrh Viacročného rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na roky 2018-2020 a Rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2018

Upozornenie

V zmysle § 9 ods. 2 a § 6 ods. 4zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na  obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

Pripomienky k návrhu  rozpočtu môžete uplatniť do 8.12.2017 na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach.

návrh Viacročného rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na roky 2018-2020 a Rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2018 Návrh rozpocet 2018.pdf Návrh rozpocet 2018.pdf (2.9 MB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka