Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2019Vytlačiť
 

kontrolor.jpgKontrolná činnosť Hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 bude zameraná na kontrolu plnenia úloh mesta v zmysle § 18 d ods. 1 a 2 písm. a) a b) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., kontrola vnútorných vecí mesta v zmysle § 4 ods. 3 zákona o obecnom č. 369/1990 Zb., ďalej v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite č. 357/2015 Z.z., zákonom o kontrole v štátnej správe č.10/1996 Z.z. a v zmysle VZN mesta Trenčianske Teplice a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Kontrolná činnosť na II. polrok 2019

a) Kontrola použitia finančných prostriedkov dobrovoľnej zbierky vyhlásenej v zmysle uznesenia MsZ č. 56/VI/2019 zo dňa 10.06.2019
b)  Inventarizácia pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ v počte 2 ( raz za štvrťrok )
c)  kontrola plnenia uznesení MsZ
d)  Ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných zákonov
e)  Ďalšie požiadavky na kontrolu budú spresnené, prípadne doplnené poslancami MsZ na
rokovaní MsZ

Ostatná činnosť Hlavného kontrolóra

a)  Účasť na rokovaniach mestského zastupiteľstva, v prípade potreby na rokovaniach riadiacich orgánov iných právnických osôb zriadených alebo založených Mestom Trenčianske Teplice
b) Zvyšovanie odbornosti a dopĺňanie vedomostí na základe novoprijatých právnych predpisov (vzdelávanie a účasť na odborných seminároch).
c) Spolupráca s inými štátnymi a samosprávnymi orgánmi.
d) Činnosť vyplývajúca z členstva v profesnom združení hlavných kontrolórov regiónu

JUDr. Jozef Zemko, v.r.
hlavný kontrolór mesta


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka