Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 9/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice Vytlačiť
 

volba.jpgV zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

Pripomienky k návrhu Dodatku č. 1 k VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 9/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice môžete  uplatniť do 16. 03. 2018 (vrátane) na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach, alebo na e-mail: mesto@teplice.sk alebo podatelna@teplice.sk


 
 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka