Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske TepliceVytlačiť
 

erb.jpgMestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na svojom zasadnutí dňa 11.12. 2014

prijalo Uznesenie č. 11/XII/2014 ktorým schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice.

Mesto Trenčianske Teplice na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Mesta Trenčianske Teplice tento

Dodatok č. 1

Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice.  Toto VZN sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. V §7 ods. 3), sa posledná veta nahrádza nasledovnými vetami:

„Otváracie hodiny detských a športových ihrísk v areáli ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach sú nasledovné:

  • jarné obdobie (od 16.4. do 30.6.) – od 7.00 hod. do 21.00 hod,
  • letné obdobie (od 1.7. do 15.9.) – od 7.00 hod. do 22.00 hod,
  • zimné obdobie (od 16.9. do 15.4.) od 7.00 hod. do 18.00 hod..

Mimo týchto hodín je zakázané využívať akékoľvek zariadenie predmetného verejného priestranstva, t.j. detských a športových ihrísk.“

  1. V §9 sa dopĺňa nový odsek 2) ktorý znie nasledovne:

„Porušenie ustanovenia §7 ods. 3) tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.“

3.    V §9 sa pôvodné odseky 2), 3), 4), 5) označujú ako odseky 3), 4), 5), 6).

4.    V §10 sa dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie:

     „7. Tento Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty           a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice bol schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach dňa  15.08. 2018 uznesením

č. 34/VIII/2018 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“

                                                                                

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka