Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Úradné oznamy

Verejná vyhláška.Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA, PRÍSTUPOVEJ CESTY A CHODNÍKOV, SNP 121/ 1,2,3 A SNP 122/4,5 TRENČIANSKE TEPLICE

erb.jpg

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania.
Stavebník Mesto Tre ...viac...

Zverejnené 10.7.2018 Vyprší dnes.


 

REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA, PRÍSTUPOVEJ CESTY A CHODNÍKOV, SNP 121/ 1,2,3 A SNP 122/4,5 TRENČIANSKE TEPLICE

erb.jpg

Zverejnené 4.7.2018 Vyprší dnes.


 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

i_4614493.jpg

Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra v II. polroku 2018 bude zameraná na kontrolu plnenia úloh mest ...viac...

Zverejnené 3.7.2018


 

Verejná vyhláška: „PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY PRI BD ŠTVRŤ SNP č. 7 až 11“

erb.jpg

Navrhovateľ Mesto Trenčianske Teplice, M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice podal dňa 25.6.2 ...viac...

Zverejnené 29.6.2018 Vyprší o 5 dní.


 

VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice

erb.jpg

Zverejnené 27.6.2018


 

VZN č. 3/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trenčianske Teplice

erb.jpg

Zverejnené 26.6.2018


 

VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice

erb.jpg

Zverejnené 26.6.2018


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

6264113a43351a5d4a47a5d721e8c5da.jpg

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Trenčíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. ...viac...

Zverejnené 26.6.2018


 

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie

erb.jpg

„ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRENČIANSKE TEPLICE 4/2018 – ZÓNA STRED, apríl 2018”
Tý ...viac...

Zverejnené 26.6.2018 Vyprší o 7 dní.


 

Prerokovanie návrhu aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie

erb.jpg

Prerokovanie návrhu aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 22 zákona 50/1976 Zb. v zn ...viac...

Zverejnené 20.6.2018 Vyprší o 1 deň.


 
Položky 1-10 z 51
ÚvodÚvodná stránka