Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Úradné oznamy

Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, 29.4.2019

erb.jpeg

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a d ...viac...

Zverejnené 24.4.2019 Vyprší o 5 dní.


 

Správne konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

erb.jpg

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny,  v znení neskorších predpis ...viac...

Zverejnené 23.4.2019 Vyprší o 6 dní.


 

Zmena vývozu komunálneho odpadu počas veľkonočných sviatkov

i_3036552.jpg

Oznamuje zmeny vývozu komunálneho odpadu z   22.4.2019 (Veľkonočný pondelok) na 23.4.2019 (uto ...viac...

Zverejnené 16.4.2019
Aktualizované: 22.4.2019 Vyprší o 3 dni.


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

erb.jpeg

Mesto Trenčianske Teplice v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ...viac...

Zverejnené 15.4.2019 Vyprší o 19 dní.


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

i_5475583.jpg

Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení MČ Projekty, ...viac...

Zverejnené 12.4.2019


 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Rodinný dom

stavba.jpg

v súlade s ust. § 4 a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebn ...viac...

Zverejnené 12.4.2019
Aktualizované: 15.4.2019


 

Návrh VZN č. ..../2019 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice.

erb.jpeg

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpis ...viac...

Zverejnené 4.4.2019


 

Návrh VZN č. ..../2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice.

erb.jpeg

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpis ...viac...

Zverejnené 4.4.2019


 

Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2019 - 2021

euro.jpg

Podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,  Mesto Trenčianske Tepl ...viac...

Zverejnené 4.4.2019
Aktualizované: 12.4.2019


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

razitko.jpg

Stavebník Stanislav Matuščin, Baračka 39/41, 914 51 Trenčianske Teplice podal dňa 29.3.2019 žiadosť ...viac...

Zverejnené 1.4.2019


 
Položky 1-10 z 78

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

webygroup
ÚvodÚvodná stránka