Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Úradné oznamy

Návrh VZN č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice

erb2.jpeg


NÁVRH VZN
Mesto Trenčianske Teplice v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriad ...viac...

Zverejnené 10.7.2019
Aktualizované: 4.8.2019


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

kontrolor.jpg

Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 bude zameraná na kontrolu plnenia úloh mest ...viac...

Zverejnené 7.7.2019


 

Zverejnenie VZN č. 5 /2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta Trenčianske Teplice v znení Dodatkov č. 1. až 3.

erb2.jpeg

Zverejnené 3.7.2019


 

Zverejnenie VZN č. 7/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „FOOD FEST v parku“ lokalizovaného v areáli Kúpeľného parku Trenčianske Teplice.

erb2.jpeg

Zverejnené 2.7.2019


 

Zverejnenie VZN č.6/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice

erb2.jpeg

Zverejnené 2.7.2019


 

Zverejnenie Záverečného účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

erb2.jpeg

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice schválený dňa 26.6.2019, uznesením MsZ číslo 61/VI/2019
...viac...

Zverejnené 2.7.2019


 

Územné rozhodnutie „Prístavba hotela Panoráma, Trenčianske Teplice“

stavba.jpg

Zverejnené 27.6.2019


 

Oznámenie o opakovanej Dobrovoľnej dražbe

drazba.jpg

Apartmánový dom pôdorysného tvaru "L", situovaný vo východnej časti mesta Trenčianske Teplice Baračk ...viac...

Zverejnené 21.6.2019


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

erb2.jpeg

Ohlasovňa   pobytu v  Trenčianskych Tepliciach na  návrh  vlastníka budovy alebo jej časti  na adres ...viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

erb2.jpeg

Mesto Trenčianske Teplice v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne ...viac...

Zverejnené 10.6.2019


 
Položky 31-40 z 119

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka