Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

„PRÍSTAVBA DOMOVA SZSU – osobný výťah Trenčianske Teplice“ - Verejná vyhláškaVytlačiť
 

stavba.jpgMesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení po posúdení návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v platnom znení takto rozhodol:

podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona vydáva ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „PRÍSTAVBA DOMOVA SZSU – osobný výťah Trenčianske Teplice“, SO.01 Prístavba osobného výťahu pre navrhovateľa Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Partizánska 11, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO : 00158232


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka