Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Daň z nehnuteľností

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností  rozhodujúcich pre daňovú  povinnosť, ktoré nastanú  v priebehu zdaňovacieho  obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN č.9/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Daňovník  je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Mesto Trenčianske Teplice) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti  k dani  z nehnuteľností   a každú  zmenu  týchto  skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo  zmeny   nastali. (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.)

Potrebné doklady

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO 

Daň z pozemkov:

  • doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)

Daň zo stavieb:

  • doklad preukazujúci nadobudnutie,  vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie)

Daň z bytov:

  • doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva)
  • Oznámenie  o vzniku, zániku  alebo zmene daňovej povinnosti 


Vybavuje

Zuzana Orechovská
Kontakt:
Tel.: 032 655 6729
e-mail: zuzana.orechovska@teplice.sk


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka