Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku ...

1. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY VOČI ROZHODNUTIAM MESTA:
 
Miesto podania opravného prostriedku:

MESTO Trenčianske Teplice
Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
 
Spôsob podania opravného prostriedku:
zásadne písomne v dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné
 
Lehota na podanie opravného prostriedku:
zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné
 
 
2. SÚDNE PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ MESTA:
 
Súdnemu preskúmaniu podliehajú tie rozhodnutia mesta, kde to pripúšťa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.
 
Pri preskúmaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

Dnes: 24. Máj 2017
Meniny má Ela

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017