Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

PRIMÁTOR MESTA TRENČIANSKE TEPLICE

PhDr. Štefan Škultéty

 

Kontakt :

KANCELÁRIA PRIMÁTORA

M.R.Štefánika 4, č.d.218
914 51 Trenčianske Teplice

e-mail: primator@teplice.sk

Sekretariát primátora

Erika Malková

tel - 032 / 655 2762, 655 6710
fax - 032 / 655 2232

e-mail: sekretariat@teplice.sk

PhDr. Štefan Škultéty (*1975)

Po skončení Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach pokračoval v štúdiu na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Ďalšie roky strávil štúdiom na City University Bellevue (tit. BSBA) a neskôr na Fakulte Managementu Univerzity Komenského (tit. Mgr.). Štúdium ukončil obdržaním titulu PhDr. Po absolvovaní ZVS pôsobil v súkromnej sfére v oblasti  marketingu a médií. V roku 2002 sa stal riaditeľom zahraničných vzťahov SDKÚ-DS. O rok neskôr začal pracovať na Ministerstve obrany Slovenskej republiky ako poradca ministra obrany a následne ako riaditeľ kancelárie ministra Juraja Lišku a neskôr Martina Fedora. Následne pôsobil ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej Republiky.

V súčasnej dobe, už tretie volebné obdobie, vykonáva funkciu primátora mesta Trenčianske Teplice. Od roku 2013 je poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Trenčín.

Štefan Škultéty je autorom niekoľkých odborných článkov a publikácii na aktuálne spoločenské témy. Absolvoval množstvo zahraničných a domácich  stáží a seminárov na problematiku komunálnej a regionálnej politiky, fungovania európskych inštitúcii a čerpania finančných prostriedkov z EÚ fondov.  Istý čas pôsobil ako podpredseda mládežníckej organizácie Nová Generácia.

Hovorí aktívne anglicky a pasívne ruským jazykom.

Má o tri roky mladšieho brata Tomáša. Štefan Škultéty  je ženatý, má  syna Jakubka (2004)  a dcéru Terezku (2009).

Postavenie primátora mesta upravuje § 13 – 13 b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovo právnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor mesta najmä:

  • zvoláva a  vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje  vo  všetkých  veciach  správy mesta, ktoré  nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  • uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,
  • môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
  • môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
Dnes: 24. Máj 2017
Meniny má Ela

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017