Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Zápisnice, hlasovania a uznesenia poslancov za ROK 2014

 

Rokovanie MsZ - 11.12.2014


Rokovanie MsZ - 26.11.2014


Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 15. januára 2014

Primátor mesta privítal prítomných na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré bolo zvolané podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe žiadosti poslancov Mariana Kočiša, Romana Orieška, Petra Striešku a Dariny Žbirkovej o zvolanie zasadnutia MsZ.
Primátor informoval, že poslanci Monika Pšenčíková, Tibor Guštafík, Boris Ancin, Dagmar Ďatková, Igor Murín, Pavol Hollý a Peter Ďurina sa ospravedlnili z neúčasti na dnešnom rokovaní MsZ.
Vzhľadom k tomu, že siedmi poslanci sa ospravedlnili a podľa prezenčnej listiny sú prítomní traja poslanci, primátor mesta skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo nie je uznášania schopné.
Primátor oznámil, že v zmysle platnej legislatívy v lehote do 14 dní zvolá nové zasadnutie MsZ a následne zasadnutie MsZ ukončil.

Zapísala: Erika Malková


Rokovanie MsZ - 22.01.2014 o 15.00 h.


Rokovanie MsZ - 22.01.2014 o 16.00 h.


Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 14. februára 2014

Primátor mesta privítal prítomných na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré bolo zvolané podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe žiadosti štyroch poslancov - Mariana Kočiša, Romana Orieška, Petra Striešku a Dariny Žbirkovej o zvolanie zasadnutia MsZ.
Primátor informoval, že poslanci Tibor Guštafík, Peter Ďurina, Dagmar Ďatková, Monika Pšenčíková, Boris Ancin, Igor Murín a Pavol Hollý sa ospravedlnili z neúčasti na dnešnom rokovaní MsZ.
Vzhľadom k tomu, že siedmi poslanci sa ospravedlnili a podľa prezenčnej listiny sú prítomní dvaja poslanci, primátor mesta skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo nie je uznášania schopné.
Primátor oznámil, že v zmysle platnej legislatívy v lehote do 14 dní zvolá nové zasadnutie MsZ a následne zasadnutie MsZ ukončil.

Zapísala: Erika Malková


Rokovanie MsZ - 24.02.2014


Rokovanie MsZ - 30.05.2014


Rokovanie MsZ - 25.06.2014


Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 8. augusta 2014

Primátor privítal a zároveň otvoril zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe žiadosti štyroch poslancov MsZ o zvolanie MsZ doručenej dňa 18. 07. 2014.

Poslanci Monika Pšenčíková, Darina Žbirková, Tibor Guštafík, Igor Murín, Dagmar Ďatková, Peter Ďurina a Pavol Hollý sa ospravedlnili z neúčasti na rokovaní MsZ. Na základe prezenčnej listiny skonštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov sú prítomní dvaja poslanci MsZ, čo znamená, že MsZ nie je uznášania schopné.

Primátor oznámil, že v zmysle platnej legislatívy v lehote do 14 dní zvolá nové zasadnutie MsZ a následne zasadnutie MsZ ukončil.

Zapísala: Erika Malková


Rokovanie MsZ - 08.09.2014


Dnes: 29. Apríl 2017
Meniny má Lea

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017