Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Zápisnice, hlasovania a uznesenia poslancov za ROK 2013

Rokovanie MsZ - 04.02.2013


Rokovanie MsZ - 15.03.2013

 

Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 19.3.2013
Primátor mesta privítal prítomných na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré bolo zvolané podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe žiadosti poslancov Mariana Kočiša, Dariny Žbirkovej a Petra Striešku. Na základe prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že momentálne nie je MsZ uznášania schopné. Šiesti poslanci MsZ Dagmar Ďatková, Monika Pšenčíková, Boris Ancin, Peter Ďurina a Dušan Malko sa ospravedlnili z rodinných a pracovných dôvodov, resp. že dnešný bod programu rokovania nepovažujú za účelný, je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a nerieši problémy mesta Trenčianske Teplice. Nakoľko sa títo poslanci nezúčastnia na celom rokovaní MsZ, MsZ nie je uznášania schopné, primátor ukončil dnešné rokovanie MsZ. Primátor požiadal verejnosť, aby si nesadali na miesta určené pre poslancov MsZ a oznámil, že v zmysle platnej legislatívy v lehote do 14 dní oznámi termín zasadnutia nového MsZ.
Zapísala: Erika Malková


Rokovanie MsZ - 10.04.2013

 

Rokovanie MsZ - 06.05.2013

 

 


Rokovanie MsZ - 28.06.2013

 

Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 21. 8. 2013

Primátor mesta privítal prítomných na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré bolo zvolané podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe žiadosti poslancov Mariana Kočiša, Romana Orieška, Petra Striešku a Dariny Žbirkovej o zvolanie zasadnutia MsZ zo dňa 31.7. 2013.
Primátor informoval, že poslanci Boris Ančin, Dagmar Ďatková, Peter Ďurina, Pavol Hollý, Dušan Malko, Igor Murín a Monika Pšenčíková sa ospravedlnili z neúčasti na rokovaní MsZ z pracovných náležitostí, resp. čerpania dovolenky. Na základe prezenčnej listiny sú prítomní dvaja poslanci, Marian Kočiš a Peter Strieška, o poslancoch Romanovi Orieškoví a Darine Žbirkovej nemal primátor žiadne informácie. Na základe týchto skutočností primátor mesta skonštatoval, že MsZ nie je uznášania schopné. Primátor oznámil, že v zmysle platnej legislatívy v lehote do 14 dní oznámi termín zasadnutia nového MsZ a následne zasadnutie MsZ ukončil.

Zapísala: Erika Malková


Rokovanie MsZ - 25.09.2013

 

Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 18.11.2013

Primátor mesta privítal prítomných na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré bolo zvolané podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe žiadosti poslancov Mariana Kočiša, Romana Orieška, Petra Striešku a Dariny Žbirkovej o zvolanie zasadnutia MsZ s návrhom programu:

  1. Otvorenie
  2. Prerokovanie Upozornenia prokurátora Pd 92/13-9 vyhotoveného Okresnou prokuratúrou v Trenčíne dňa 26.06.2013
  3. Interpelácie
  4. Rôzne
  5. Záver.

Primátor informoval, že poslanci Monika Pšenčíková, Tibor Guštafík, Boris Ancin, Dagmar Ďatková, Igor Murín, Pavol Hollý a Peter Ďurina sa ospravedlnili z neúčasti na dnešnom rokovaní MsZ.
Vzhľadom k tomu, že siedmi poslanci sa ospravedlnili a podľa prezenčnej listiny sú prítomní štyria poslanci, primátor mesta skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo nie je uznášania schopné.
Primátor oznámil, že v zmysle platnej legislatívy v lehote do 14 dní zvolá nové zasadnutie MsZ a následne zasadnutie MsZ ukončil.

Zapísala: Erika Malková


Rokovanie MsZ - 11.12.2013

 


Rokovanie MsZ - 18.12.2013

 
Dnes: 29. Apríl 2017
Meniny má Lea

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017