Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Zápisnice, hlasovania a uznesenia poslancov za ROK 2012

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 26.9.2012

    Primátor privítal prítomných na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Z jedenástich poslancov bolo prítomných 7 poslancov, Poslankyňa Monika Psotná a poslanec Peter Ďurina sa ospravedlnili.

    Poslanec Strieška  prehlásil, že on , poslankyňa Ďurmeková a poslanec Kočiš sa na dnešnom zasadnutí neprezentovali. Poslanec Strieška prečítal občanom list v ktorom vysvetlil dôvody neúčasti poslancov na dnešnom zasadnutí. Po prečítaní tohto listu  poslanci  Peter Strieška, Marian Kočiš a Zuzana Ďurmeková opustili rokovaciu miestnosť.

    Primátor skonštatoval, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ nie je uznášania schopné.  Na základe uvedenej skutočnosti primátor prerušil rokovanie MsZ na 1 hodinu.

Keďže ani po 1 hodine nebolo MsZ uznášania schopné, primátor zasadnutie MsZ ukončil.

Zapísala: Martina Fialová


 
 
 

Dnes: 29. Apríl 2017
Meniny má Lea

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017