Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby PENZIÓN DUBOVÝ HÁJ - DUBČEKVytlačiť
 

mestskyerb.jpgMesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad príslušný podľä § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a/ zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona /ďalej len "stavebný úrad"/ v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 22.12.2016 po prerušení a doplnení dňa 9.5.2017 podal Realitka 4U, s.r.o., Námestie SNP 7,911 01 Trenčín (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona Rozhodnutie o umiestnení stavby, PENZIÓN DUBOVÝ HÁJ - DUBČEK

Rozhodnutie o umiestnení stavby PENZIÓN DUBOVÝ HÁJ - DUBČEK KMBT_215_14792.pdf KMBT_215_14792.pdf (10.3 MB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka