Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Obchodná verejná súťaž, predaj nehnuteľností - pozemkovVytlačiť
 

i_4516042.jpgObchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlásená na základe § 9a ods.l písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na „Predaj nehnuteľnosti - pozemku KN C: parc. č. 2666/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2“, ktorý je vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice.


 
 
ÚvodÚvodná stránka