Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Úradné oznamy

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Martin Ibolya

erb.jpg

Ohlasovňa   pobytu v  Trenčianskych Tepliciach na  návrh  vlastníka budovy alebo jej časti  na adres ...viac...

Zverejnené 5.10.2017


 

Zmena vývozu odpadov z rodinných domov

102038.jpg

Upozorňujeme, že v zmysle § 7 ods. 12 c, Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice ...viac...

Zverejnené 25.9.2017 Vyprší o 159 dní.


 

Deratizácia na priestranstvách verejnej zelene

derat.jpg

Mesto Trenčianske Teplice v zmysle § 52 ods. 1 písm. a)  zákona  č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpo ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 Vyprší o 39 dní.


 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

30sk_6.jpg

Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra v II. polroku 2017 bude zameraná na kontrolu plnenia úloh mest ...viac...

Zverejnené 16.8.2017


 

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

i_4516042.jpg

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na ...viac...

Zverejnené 2.8.2017


 

Oznam pre podnikateľov

14875986947321495396767924.jpg

Mesto Trenčianske Teplice žiada právnické osoby a fyzické osoby oprávnené vykonávať podnikateľskú či ...viac...

Zverejnené 24.7.2017
Aktualizované: 10.8.2017


 

Rozhodnutie o námietkách účastníkov konania „Parkovisko, Partizánska č. 424/9, Trenčianske Teplice“

erb.jpg

Zverejnené 2.6.2017


 

Oznam pre osoby poskytujúce ubytovanie na území mesta

erb.jpg

V zmysle bodov 7) a 8) Článku 10 (Daň za ubytovanie) platného VZN č. 9/2016 o miestnych daniach a mi ...viac...

Zverejnené 29.5.2017


 

Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2016

erb.jpg

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpis ...viac...

Zverejnené 10.5.2017
Aktualizované: 4.6.2017


 

Zmena vývozu odpadu z rodinných domov

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE upozorňuje, že v zmysle § 7 ods. 12  Všeobecného záväzného nariadenia Mest ...viac...

Zverejnené 1.5.2017
Aktualizované: 26.5.2017


 
Položky 11-20 z 21
ÚvodÚvodná stránka