Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Zber odpadu

Vítame vás v sekcii venovanej problematike odpadového hospodárstva v našom meste. Cieľom tejto informačnej sekcie je vytvoriť priestor na zverejňovanie všetkých dostupných  informácií súvisiacich so zberom, triedením ako aj likvidáciou odpadu v Trenčianskych Tepliciach. Oficiálnymi dokumentmi,  ktoré definujú základné pravidlá s nakladaním odpadu je Všeobecné záväzné nariadenie mesta  VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta a VZN č.5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice.

 


 

 Upozorňujeme, že podľa čl. XIX. ods. 1 VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta sa priestupku dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou. To znamená, že keď vyložíte odpad vedľa nádoby na odpad vytvárate tým nelegálnu skládku odpadov a dopúšťate sa tak priestupku.

Ak sa zistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu, je povinná zabezpečiť zhodnotenie a zneškodnenie odpadu na vlastné náklady a Mesto Trenčianske Teplice môže podľa čl. XIX. spomínaného VZN uložiť pokutu do výšky 166 € .


SÚČASNÝ ČASOVÝ INTERVAL ZBERU ODPADU
 

oblasť / územie

interval - komunálny odpad

interval - triedený odpad

sídlisko SNP

2 x týždenne (po a pia)

1 x týždenne

rodinné domy

2 x mesačne (nepárna streda) 

1 x mesačne

podnikatelia

2 x týždenne (po a pia)

-

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZBERU VYTRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU Z RODINNÝCH DOMOV PRE ROK 2017
 • 10. 01. 2017
 • 14. 02. 2017
 • 14. 03. 2017
 • 11. 04. 2017
 • 09. 05. 2017
 • 13. 06. 2017
 • 11. 07. 2017
 • 08. 08. 2017
 • 12. 09. 2017
 • 10.10.2017
 • 14.11.2017
 • 12.12.2017

Viac informácií získate na Referáte podnikania a životného prostredia MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach, na tel. čísle: 032/655 6726;
e-mail: sona.kresankova@teplice.sk


ZBERNÝ DVORje umiestnený v oplotenom areáli Technických služieb mesta Trenčianske Teplice pri Novom cintoríne .
Pôvodca komunálneho odpadu, ktorý uhradil Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže na Zberný dvor odovzdať nasledovný odpad :

 • Papier / noviny , časopisy, kartóny /
 • Plasty  / PET a PE fľaše, fľaše od aviváží, šampónov, oleja , octu , fólie /
 • Sklo, Textil
 • Kovy
 • Elektroodpad z domácností /chladničky, mrazničky, práčky, televízory a iné spotrebiče/
 • Objemný odpad 
 • Drobný stavebný odpad /za odplatu 0,078 €/kg odpadu/ 
 • Biologicky rozložiteľný odpad
 • Batérie a akumulátory, žiarivky a výbojky, oleje , farby 

Otváracie hodiny zberného dvora, pôvodca odpadov sa musí ohlásiť u zodpovednej osoby na Zbernom dvore .

Pondelok 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30 informácie : 0911 115 849, 032 655 2542
Utorok 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30 informácie : 0911 115 849, 032 655 2542
Streda 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30 informácie : 0911 115 849, 032 655 2542
Štvrtok 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30 informácie : 0911 115 849, 032 655 2542
Piatok 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30 informácie : 0911 115 849, 032 655 2542
Sobota 09:00 - 12:00 - informácie : 0915 730 225Diskusia k článku.

Do tejto diskusie môžete písať svoje otázky, podnety a rady k súvisiacej téme.
V diskusiách netolerujeme: osobné útoky, vulgarizmy, obhajovanie a podnecovanie násilia, nenávisti a netolerancie, reklamu alebo zverejňovanie odkazov na iný web. ( * povinné)

Titulok: *
Meno: *
Priezvisko: *
Mesto/obec: *
E-mail: *
Kontrolný kód *
zobrazenie kontrolného kódu - pre nevidiacich kliknite na odkaz vpravo
vypočuť kontrolný kód
 

12>>>

nádoby na komunálny odpad - odpoveď 2011.04.19      09:41:00

Soňa Kresánková      Trenčianske Teplice      sona.kresankova(zavináč)teplice.s

Dobrý deň pani Jarmila.
Zberné nádoby na komunálny odpad sa budú vyprázdňovať od 1.5.2011 každú stredu, teda 1x za týždeň. Podľa VZN č. 2/2006 ja jedna nádoba na komunálny odpad na 8 osôb alebo 8 zamestnancov. Zberné nádoby sa nedajú dokupovať. Úspora v objeme je v dôslednom separovaní do vriec na to určených, vyvážaných TSmTT 1x za mesiac podľa harmonogramu.

nádoby na odpad 2011.03.25      17:26:00

Jarmila M      TT      

Dobrý deň.
jedna nádoba k rodinnému domu, vyprázdňovaná 1x za 2 týždne, je pre väčšinu obyvateľov nepostačujúca.
Je možné si doplatiť ďalšiu?
Ďakujem za odpoveď.

Igor Kresánek - odpoveď 2009.05.04      11:51:00

Soňa Kresánková      Trenčianske Teplice      

Vážený pán Kresánek, na nepoloženú otázku sa odpovedať nedá, ale pravdepodobne máte na mysli výrub stromov, ktoré sú v správe Lesnej správy Nemšová. Povolenie na výrub stromov im vydal Krajský lesný úrad v Trenčíne. Výrub bol realizovaný na základe požiadavky LS Nemšová a následne vytvoreného odborného projektu. Ťažba bola zastavená v 11/2008 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Katarína - poplatok 2009.05.04      11:37:00

Soňa Kresánková      Trenčianske Teplice      

Uvedené informácie sú v platnom VZN Mesta Trenčianske Teplice 1/2008. Ročný poplatok za komunálny odpad je 14,60 € na osobu a rok.Podľa VZN č. 4/2008 ste mali možnosť požiadať o úľavu a doložiť potrebné doklady na oslobodenie od poplatku. Doklady k úľave je potrebné predložiť každoročne do 31. 01.

Dokedy máme čakať ? 2009.05.04      09:16:00

Igor Kresánek      T.T.      

prečo neodpovedáte na dotazy -nemáte záujem ,alebo čakáte až Vám nadiktujú odpoveď ?Pani Kresánková ,Vám netreba vybavovať povolenie na výrub v Nemšovej,alebo možeme rúbať v Tepliciach od buka do buka ?

polatok 2009.03.07      08:38:00

katarina            katty.kos(zavináč)centrum.sk

chcela by som sa informovat kolko je poplatok rocny a pol rocny za smeti v eurach dakujem
a este 14 mesiacov som zila v anglicku a moja rodina za mna platila smeti je to v poriadku ????????

Kto nám odpovie na dotazy tento rok? 2009.02.19      18:55:00

Pavol            

Dozvieme sa pravdu prečo odišla Mgr.Beznáková z Msu ?

A čo bioodpad v rodinných domoch a sídlisku -čo s tým? 2009.02.19      18:38:00

Pavol            

Podľa zákona o životnom prostredí ,rok 2010 je rokom zahájenia zberu bioodpadu.Pripravujeme sa na to aj v našom meste ,alebo to hospodárska kríza vyrieši za nás ?

otázka od zberateľa kovov .kde s tým 2009.02.17      22:22:00

Pavol            

Podľa mojho názoru ,kovy majú mať šedý 1100 l kontajner ,alebo zvon podobnej farby a nie to miešať z plastami tetrapakmi...

Separovaný zber 2009.01.16      17:51:00

Eva            babuska2(zavináč)post.sk

Dobrý deň, chcela by som vás požiadať
o zváženie možnosti postaviť aspoň na leto kontajner na plastové fľaše na ulicu Sady pod Dedovcom hore, ako chodia záhradkári, ktorí tlačia fľaše do kontajnerov na domový odpad obyvateľom ulice. Ďakujem.
12>>>
Dnes: 24. Máj 2017
Meniny má Ela

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017